settings icon
share icon
سوال

آیا کتاب مقدس دعا به درگاه فرشتگان را توصیه و یا منع می کند؟

جواب


آیه ای وجود ندارد که آشکارا و دقیق بگوید "ما نباید به درگاه فرشتگان دعا کنیم" اما کاملا مشخص و واضح است که فرشتگان نباید مخاطب ما در دعا باشند. دعا کردن در واقع پرستش کردن است. و همانطوری که فرشتگان پرستیده شدن از سوی ما را رد می کنند _مکاشفه فصل 22 آیه های 8 تا 9) ما نیز نباید به درگاه آنها دعا کنیم. پرستیدن و دعا کردن به درگاه هر کسی جز خداوند، بت پرستی است.

دلایل مختلف عملی و الهیاتی وجود دارند که چرا نباید به درگاه فرشتگان دعا کنیم. خود عیسی مسیح به درگاه هیچ کسی جز خدا دعا نکرد. او در پاسخ به سوال شاگردانش درباره روش دعا کردن، گفت که دعای خود را اینگونه آغاز کنید "ای پدر ما که در آسمانی..." (متی فصل 6 آیه 9 ، لوقا فصل 11 آیه 2). اگر دعا کردن به درگاه فرشتگان کاری بود که ما به عنوان شاگردان او باید انجام می دادیم پس باید به ما گفته می شد. اما واضح و مشخص است که ما فقط باید به درگاه خداوند دعا کنیم. این اصل در متی فصل 11 آیه های 25 تا 26 به وضوح دیده می شود " ای پدر، مالک آسمان و زمين...". عیسی مسیح نه تنها دعاهای خود را با نام پدر آغاز می کند بلکه محتوای دعاهای او نیز از کسی کمک می طلبد که قادر مطلق، عالم مطلق و حاضر مطلق است. به همین دلیل دعا کردن به درگاه فرشتگان بی تاثیر است چراکه آنها نیز مخلوق هستند و فاقد این قدرت ها می باشند.

عیسی مسیح در یوحنا فصل 17 آیه های 1 تا 26 برای پیروانش دعا می کند و برای آنها از خداوند برکت، تقدس و پاکی، جلال و حفاظت درخواست می کند. این سه برکت فقط از منبعی می تواند بیاید که خودش آنها را داشته باشد. دوباره تکرار می کنیم که فرشتگان فاقد این قدرت ها هستند. فرشتگان نمی توانند ما را پاک و مقدس سازند، نمی توانند ما را تجلیل کنند و نمی توانند ارث ما در عیسی مسیح را که زندگی ابدی می باشد تضمین کنند (افسسیان فصل 1 آیه های 13 تا 14).

در یوحنا فصل 14 آیه 13 عیسی مسیح می گوید که هر چیزی در نام او از پدر بخواهید برآورده خواهد شد برای اینکه او مستقیما از خدا درخواست می کند. دعا به درگاه فرشتگان تاثیر دعای کتاب مقدسی را ندارد (یوحنا فصل 16 آیه 26). نه فرشتگان و نه هیچ موجود دیگری هرگز به عنوان میانجی بین مردم و خدا نبوده اند. فقط عیسی مسیح و روح القدس هستند که می توانند در درگاه خداوند میانجی گری کنند (رومیان فصل 8 آیه 26).

اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 17 می گوید که ایمانداران باید بدون وقفه دعا کنند. و این زمانی امکان پذیر است که ایماندار به خدایی دسترسی داشته باشد که همیشه حاضر است و به خواسته های همه بطور هم زمان گوش می دهد. فرشتگان این ویژگی را ندارند آنها حاضر مطلق و قادر مطلق نیستند و شرایط دریافت دعاهای ما را ندارند. دعا به درگاه خداوند از طریق عیسی مسیح، تنها وسیله ممکن برای ارتباط با خدا می باشد. در آخر اینکه، دعا به درگاه فرشتگاه به هیچ عنوان کتاب مقدسی نیست.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا کتاب مقدس دعا به درگاه فرشتگان را توصیه و یا منع می کند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries