settings icon
share icon
سوال

چه نوع دعایی باید برای غیرایمانداران کرد؟

جواب


ما در دعا برای غیرایمانداران از مسیح سرمشق می گیریم. یوحنا فصل 17 طولانی ترین دعای عیسی مسیح را برای ما ثبت کرده و به ما نشان می دهد که او چگونه دعا می کرد. آیه 3 می گوید، «زندگی جاويد از اين راه به دست می‌آيد كه تو را كه خدای واقعی و بی‌نظير هستی و عيسی مسيح را كه به اين جهان فرستاده‌ای، بشناسند.» او برای مردم دعا کرد تا خدا را بشناسند. و اینکه از راه شناخت عیسی مسیح می توانند او را بشناسند (یوحنا فصل 14 آیه 6، فصل 3 آیه های 15 تا 18). این خواست عیسی مسیح بود، پس ما می دانیم وقتی مانند او دعا می کنیم در مسیر درست دعا قرار داریم. هر دعایی که منطبق با خواست خداوند است، دعای موثر و ثمربخش خواهد بود (اول یوحنا فصل 5 آیه 14، یعقوب فصل 5 آیه 16).

دوم پطرس فصل 3 آیه 9 یک نگاه اجمالی به ذهنیت خداوند نسبت به غیرایمانداران می اندازد: «مسيح در وعدهٔ بازگشت خود تأخيری بوجود نياورده است، گرچه گاهی اين گونه به نظر می‌رسد. در واقع، او صبر می‌كند و فرصت بيشتری می‌دهد تا گناهكاران توبه كنند، چون نمی‌خواهد كسی هلاک شود.» جدایی ابدی از خداوند خواست او برای هیچ کسی نیست (رومیان فصل 6 آیه 23). وقتی برای غیرایمانداران دعا می کنیم تا توبه کنند، دقیقا خواست خدا را انجام داده ایم. ما همچنین باید دعا کنیم تا فرصت دعوت دیگران برای شناخت مسیح به ما داده شود (غلاطیان فصل 6 آیه 10، کولسیان فصل 4 آیه 5، افسسیان فصل 5 آیه های 15 تا 16). می توانیم مانند پولس دعا کنیم تا شجاعت لازم برای استفاده از فرصتهایی که خدا فراهم می آورد را داشته باشیم (اعمال رسولان فصل 4 آیه های 13 و 29، افسسیان فصل 6 آیه 19).

همچنین می توانیم دعا کنیم خداوند شرایطی فراهم کند که قلب های سرسخت به سمت توبه کشیده شوند. مزامیر فصل 119 آیه 67 می گوید، «پيش از اينكه تو مرا تنبيه كنی، من گمراه بودم، اما اينک پيرو كلام تو هستم .» شرایط و موقعیت هایی که ما را به سمت مسیح می کشانند گاهی می توانند سخت و دردآور باشند. وقتی برای عزیزانی که مسیح را نمی شناسند دعا می کنیم، معمولا از خداوند درخواست حفاظت و برکت برای آنها را نیز داریم. اما گاهی باید درست برعکس دعا کنیم تا قرار گرفتن در شرایط سخت و ناامن، آنها را از اسارت بت های زندگی شان آزاد کند. راحت طلبی، مادی گرایی، هوسرانی و اعتیاد، خدایان دروغینی هستند که غیرایمانداران را به اسارت خود در آورده اند. دعا برای انجام خواست خدا ممکن است اینگونه باشد که از خدا بخواهیم تا حفاظت و آسایشی که به آنها داده است را بگیرد و آنها را به جایی بکشاند که در نهایت به دنبال مسیح بروند. هیچ چیزی برای عزیزان غیرایماندار ما مهمتر از جستجوی خداوند و پیدا کردن او نیست.

دعا برای دیگران، خدا را خشنود می سازد (اول تیموتائوس فصل 2 آیه های 1 تا 4). دعا راهی است که محبت خود به دیگران را نشان می دهیم (اول یوحنا فصل 4 آیه 7). اگر نمی دانیم که چطور باید دعا کنیم، می توانیم از گفته رومیان فصل 8 آیه 26 پیروی کنیم: «به اين وسيله، يعنی بوسيلهٔ ايمان ما، روح خدا ما را در مشكلات زندگی و در دعاهايمان ياری می‌دهد، زيرا ما حتی نمی‌دانيم چگونه و برای چه بايد دعا كنيم. اما روح خدا با چنان احساس عميقی از جانب ما دعا می‌كند كه با كلمات قابل توصيف نيست». خدا می داند که ما گاهی نمی دانیم برای چه چیزی باید دعا کنیم. به همین دلیل، روح القدس را فرستاده تا پادرمیانی کند و خواسته های قلبی ما را به پیشگاه خداوند ببرد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چه نوع دعایی باید برای غیرایمانداران کرد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries