settings icon
share icon
سوال

چطور می توانم مطمئن باشم که مطابق با اراده خدا دعا می کنم؟

جواب


بالاترین هدف انسان باید این باشد که خدا را جلال دهد (اول قرنتیان فصل 10 آیه 31)، و این شامل دعا کردن مطابق با اراده او می شود. نخست، ما باید حکمت بطلبیم. «اما اگر كسی از شما طالب حكمت و فهم برای درک اراده و خواست خداست، بايد دعا كند و آن را از خدا بخواهد؛ زيرا خدا خرد و حكمت را به هر كه از او درخواست كند، سخاوتمندانه عطا می‌فرمايد بدون اينكه او را سرزنش نمايد» (یعقوب فصل 1 آیه 5). در طلبیدن حکمت، همچنین باید اعتماد داشته باشیم که خدا سخاوتمند است و راغب است که دعاهای ما را پاسخ دهد. «امّا با ايمان درخواست کند و هيچ ترديد به خود راه ندهد» (یعقوب فصل 1 آیه 6؛ همچنین نگاه کنید به مرقس فصل 11 آیه 24). بنابراین، دعا کردن مطابق با اراده خدا شامل طلبیدن حکمت (برای شناخت اراده خدا) و با ایمان طلبیدن است (برای توکل به اراده خدا).

در اینجا هفت دستورالعمل کتاب مقدسی آمده است که ایماندار را هدایت خواهد کرد تا مطابق با اراده خدا دعا کند:

1) برای چیزهایی که کتاب مقدس دستور می دهد دعا کنید. به ما گفته شده است که برای دشمنانمان دعا کنیم (متی فصل 5 آیه 44)؛ دعا برای اینکه خدا بشارت دهندگان را بفرستد (لوقا فصل 10 آیه 2)؛ دعا برای اینکه گرفتار وسوسه نشویم (متی فصل 26 آیه 41)؛ دعا برای بشارت دهندگان کلام (کولسیان فصل 4 آیه 3؛ دوم تسالونیکیان فصل 3 آیه 1)؛ دعا برای حاکمان کشور (اول تیموتائوس فصل 2 آیه های 1 تا 3)؛ دعا برای رهایی از مصیبت (یعقوب فصل 5 آیه 13)؛ و دعا برای شفای ایمانداران (یعقوب فصل 5 آیه 16). جاییکه خدا دعا کردن را امر می کند، می توانیم با این اطمینان دعا کنیم که مطابق با اراده خدا دعا می کنیم.

2) از نمونه شخصیتهای خداشناس در کتاب مقدس پیروی کنید. پولس برای نجات اسرائیل دعا کرد (رومیان فصل 10 آیه 1). داوود هنگامی که در گناه افتاد، برای لطف و بخشش خدا دعا کرد (مزمور فصل 51 آیه های 1 تا 2). کلیسای اولیه برای دلیری در شهادت دادن دعا کرد (اعمال فصل 4 آیه 29). این دعاها مطابق با اراده خدا بودند، و امروزه نیز می توان اینگونه دعا کرد. ما همانند پولس و کلیسای اولیه همواره باید برای نجات دیگران در دعا باشیم. همانند داوود، ما نیز باید برای خودمان دعا کنیم، همواره از گناه خود آگاه باشیم و پیش از آنکه گناه، رابطه مان را با خدا مسدود کند و دعاهایمان را بی اثر سازد، آن را نزد خدا بیاوریم.

3) با انگیزه درست دعا کنید. خدا انگیزه های خودخواهانه را برکت نخواهد داد. «وقتی هم درخواست می‌كنيد، خدا به دعايتان جواب نمی‌دهد، زيرا هدفتان نادرست است؛ شما فقط در پی بدست آوردن چيزهايی هستيد كه باعث خوشی و لذتتان می‌شود» (یعقوب فصل 4 آیه 3). ما نباید آنگونه دعا کنیم که کلمات ادبی و فخیم مان شنیده شود و به عنوان افراد «روحانی» نزد دیگران دیده شویم، بلکه اساساً باید پنهانی و به صورت خصوصی دعا کنیم، و پدر آسمانی در پنهان خواهد شنید و آشکارا به ما پاداش خواهد داد (متی فصل 6 آیه های 5 تا 6).

4) با روحی بخشنده نسبت به دیگران دعا کنید. (مرقس فصل 11 آیه 25). داشتن روح تلخی، خشم، کینه یا تنفر نسبت به دیگران، قلبهایمان را باز خواهد داشت از اینکه در تسلیم کامل به خدا دعا کنیم. درست همانطور که به ما گفته شده، زمانیکه بین ما و مسیحی دیگری کدورتی وجود دارد، به خدا هدیه تقدیم نکنیم (متی فصل 5 آیه های 23 تا 24)، به همین منوال، خدا نمی خواهد تا زمانی که با برادران و خواهران مسیحی خود آشتی نکرده ایم، دعاهای خود را به او تقدیم کنیم.

5) با شکرگزاری دعا کنید (کولسیان فصل 4 آیه 2؛ فیلیپیان فصل 4 آیه های 6 تا 7). ما همیشه می توانیم چیزی را پیدا کنیم که برایش شکرگزار باشیم، حتی اگر زیر بار نیازهای خود له شده باشیم. حتی رنج دیده ترین کسی که محبت رهایی بخش خدا در این دنیا را می داند و بهشت را در پیشکش خود دارد، دلیل برای شکرگزاری خدا دارد.

6) با سماجت دعا کنید (لوقا فصل 18 ایه 1؛ اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 17). ما باید در دعا پافشاری و سماجت داشته باشیم و به خاطر اینکه فوراً جواب دعایمان را نگرفته ایم، دست نکشیم و یا دلسرد نشویم. بخشی از دعا کردن در اراده خدا ایمان به این است که چه پاسخ او «بله» باشد و چه «نه» و چه «منتظر بمان،» ما قضاوت او را بپذیریم، تسلیم اراده او شده، و به دعا ادامه دهیم.

7) در دعا به روح خدا تکیه کنیم. این حقیقتی شگفت آور است: «به اين وسيله، يعنی بوسيلۀ ايمان ما، روح خدا ما را در مشكلات زندگی و در دعاهايمان ياری می‌دهد، زيرا ما حتی نمی‌دانيم چگونه و برای چه بايد دعا كنيم. اما روح خدا با چنان احساس عميقی از جانب ما دعا می‌كند كه با كلمات قابل توصيف نيست؛ و خدا كه از دل ما باخبر است، می‌داند كه روح‌القدس چه می‌گويد، زيرا آنچه كه او بجای ما دعا می‌كند، طبق خواست خداست» (رومیان فصل 8 آیه های 26 تا 27). ما در هنگام دعا یاری روح القدس را داریم. در زمانهایی که در اوج افسردگی و غم هستیم، آن زمانهایی که احساس می کنیم «نمی توانیم دعا کنیم،» این تسلی را داریم که بدانیم این روح القدس است که واقعاً دارد برایمان دعا می کند. چه خدای حیرت آوری داریم!

چه دلگرمی و اطمینانی داریم وقتی که در صدد گام برداشتن در روح هستیم و نه در جسم! اطمینان بر این که روح القدس کارش را به کمال خواهد رساند و دعاهای ما را مطابق با زمانبندی و اراده کامل پدر به حضور او می آورد، و ما می توانیم با آگاهی از اینکه همه چیز با هم برای خیریت ما در کار است، آرام گیریم (رومیان فصل 8 آیه 28).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چطور می توانم مطمئن باشم که مطابق با اراده خدا دعا می کنم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries