settings icon
share icon
سوال

آیا قابل قبول است که برای یک درخواست، پی در پی دعا کنیم؟ آیا باید برای هر چیزی فقط یکبار دعا کرد؟

جواب


در لوقا فصل 18 ایه های 1 تا 7، عیسی مثالی بکار می برد تا اهمیت پافشاری در دعا را به ما نشان بدهد. او داستان بیوه زنی را می گوید که نزد یک قاضی ناعادل رفت تا حق خود را از طرف مقابلش بگیرد. بعلت پافشاری او در دعا، قاضی برای او دادرسی کرد. منظور عیسی این بود که اگر یک قاضی بی عدالت بخاطر اصرار یک شخص برای دریافت عدالت، او را دادرسی میکند، چقدر بیشتر خدا که ما را دوست دارد- " برگزیدگان او" (آیه 7)- و زمانیکه مرتب دعا می کنیم، جواب دعای ما را می دهد. این مثل، بر خلاف این تصور اشتباه، به ما تعلیم نمی دهد که وقتی دعایی را مرتب تکرار کنیم، خدا موظف می شود که آن را به ما بدهد. بلکه، خدا وعده می دهد که انتقام ظلم به برگزیدگانش را بگیرد، خطاهای آنها را تصحیح کند، عدالت را در حق آنها برقرار کند و آنها را از مشکلات و گرفتاری ها نجات دهد. او همه این کارها را انجام می دهد چون عادل است، پاک است، از گناه متنفر است؛ و به قول خودش برای جواب دادن به دعاهای ما عمل می کند و قدرت و اقتدار خویش را نشان می دهد.

عیسی تصویر دیگری از دعا، مشابه آن مثال قاضی بی انصاف در لوقا فصل 11 آیه های 5 تا 12 به ما می دهد. پیغام عیسی در این قسمت این است که اگر یک انسان خودش را به زحمت می اندازد تا نیاز دوست محتاجش را برطرف کند، خدا خیلی بیشتر احتیاجات ما را تامین می نماید، چون هیچ درخواستی برای او زحمت نیست. در اینجا باز، وعده این نیست که ما آنچه درخواست کنیم بدست می آوریم. وعده خدا به فرزندانش قول برطرف کردن نیازهای ماست، نه خواسته های ما. و او نیازهای ما را بهتر از خود ما می داند. همان وعده در متی فصل 7 آیه های 7 تا 11و در لوقا فصل 11 آیه 13 داده شده است، "عطای نیکو" را می توان روح القدس برداشت کرد.

هر دوی این قسمتها ما را به دعا و ادامه در دعا تشویق می کنند. اشکالی ندارد که برای یک چیز درخواستمان را مرتب تکرار کنیم. تا جایی که آنچه برای آن دعا می کنیم در حیطه خواست خدا باشد (اول یوحنا فصل 5 آیه های 14 تا 15؛ یعقوب فصل 4 آیه 3)، مرتب بخواهید تا خدا درخواست شما را بدهد یا اشتیاق آنرا از دل شما بردارد. گاهی خدا ما را وا میدارد که برای جواب دعایی صبر کنیم تا به ما درس صبر و پشتکار بدهد. گاهی ما برای چیزی دعا می کنیم که خواست خدا برای ما نیست و او می گوید "نه". دعا فقط ارائه لیست نیازهای ما به خدا نیست، بلکه دریافت خواست و اراده خدا در قلب ماست. مرتب دعا کنید، مرتب در بزنید، و مرتب بجویید تا خدا به خواست شما پاسخ دهد و یا شما را قانع کند که انجام آن مطابق با خواست و اراده او نیست.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا قابل قبول است که برای یک درخواست، پی در پی دعا کنیم؟ آیا باید برای هر چیزی فقط یکبار دعا کرد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries