settings icon
share icon
سوال

دعای یعبیص چیست؟

جواب


دعای یعبیص در اول تواریخ فصل 4 آیه های 9 تا 10 آمده است : « مردی بود به نام يعبيص كه در بين خاندان خود بيش از همه مورد احترام بود. مادرش به اين علت نام او را يعبيص گذاشت چون با درد شديد او را زاييده بود. (يعبيص به معنی «درد» است.) اما يعبيص نزد خدای اسرائيل اينطور دعا كرد: «ای خدا مرا بركت ده و سرزمين مرا وسيع گردان. با من باش و مرا از مصیبتها دور نگه دار تا رنج نكشم.» و خدا دعای او را اجابت فرمود». دعای یعبیص به این دلیل معروف شده که کتاب پرفروشی به همین نام «دعای یعبیص، رسیدن به یک زندگی برکت داده شده ، نویسنده دکتر بروس ویلکینسون و دیوید کاپ » چاپ شده است.

اطلاعات کمی از یعبیص در دست است به جز اینکه او از فرندان یهودا بود ، مردی محترم بود و مادرش او را یعبیص (به معنی «درد» ، «دردآور») نامید، برای اینکه زایمان او همراه با درد زیاد بود. یعبیص از خداوند می خواهد تا از او حفاظت کرده و به او برکت دهد. با اندکی بازی با واژگان، یعبیص «به معنی درد» از خدا می خواهد از معنی اسمش دور نگه داشته شود.

دعای یعبیص در اول تواریخ فصل 4 آیه 10 شامل چهار درخواست ضروری می باشد:

1) برکت خداوند. یعبیص به این آگاهی رسیده که خدای اسرائیل منبع همه برکات است، پس لطف خداوند را درخواست می کند. بدون شک، این درخواست بر اساس قول خداوند به ابراهیم و فرزندانش بود (پیدایش فصل 22 آیه 17).

2) پهناوری سرزمین. یعبیص برای پیروزی و کامیابی دعا می کند و اینکه زندگی او برکت داده شود.

3) حضور خدا. یعبیص از خدا درخواست می کند تا او و قدرت او در زندگی اش باشند و او را راهنمایی کنند.

4) حفاظت در برابر آسیب ها. عیسی مسیح به شاگردانش یاد می دهد که به این صورت دعا کنند: «ای پدر ما که در آسمانی! ما را از شیطان محفوظ بدار» (متی فصل 6 آیه های 9 و 13). یعبیص به خداوند به چشم حفاظت کننده خود نگاه می کند.

هدف یعبیص از دعایش این بود که از درد و رنج رهایی یابد و آخرین چیزی که درباره او می دانیم این است که خدا صدای او را شنید و به دعای او پاسخ داد. مانند دعای متواضع سلیمان برای حکمت (اول پادشاهان فصل 3 آیه های 5 تا 14)، دعای یعبیص نیز اجابت شد. لذت اجابت دعای یعبیص بسیار بیشتر از درد و رنج او قبل از دعا بود. دعای یعبیص بر نام او غلبه کرد (توجه کنید به معنای نام او).

دعای یعبیص مثال خوبی برای ما می باشد که چگونه باید دعا را در اولویت زندگی قرار دهیم. همیشه در مواقع نیاز باید چشم خود را به کمک خداوند بدوزیم و می توانیم مستقیما از او درخواست کنیم (عبرانیان فصل 4 آیه 16). در کنار دعای حنا، یونس، حزقیا، پولس و صدالبته دعای عیسی مسیح (متی فصل 6 آیه های 9 تا 13)، دعای یعبیص هم نمونه ای شگفت انگیز از درخواست یکی از فرزندان خداست که با نهایت تواضع، ایمان و اعتماد به خوبی خداوند مطرح شده است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

دعای یعبیص چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries