settings icon
share icon
سوال

مارپیچ (هزارتو) دعا چیست؟ آیا مارپیچ (هزارتو) دعا کتاب مقدسی است؟

جواب


مارپیچ (هزارتو) مسیری است که به طور غیر مستقیم به مرکز یک طراحی پیچیده می رسد و از همان جا به نقطه آغاز بازمی گردد. مسیر هزارتو منحصربه فرد است، به این معنی که فقط یک مسیر واقعی وجود دارد. هزارتو بر خلاف ماز، طوری طراحی شده که مسیریابی در آن آسان است و امکان گم شدن در یک مسیر وجود ندارد.

مارپیچ دعا، هزارتویی است که برای تسهیل دعا، تفکر، دگرگونی روحانی و اتحاد استفاده می شود. معروف ترین مارپیچ های دعا در کلیسای جامعه شارتر فرانسه، کلیسای جامعه سیه نا ایتالیا و کلیسای اسقفی در سانفرانسیسکوی آمریکا هستند. مارپیچ دعا در کلیساهای جامع کاتولیک استفاده می شده است، اما در دهه های اخیر، این نوع دعا از محبوبیت تازه ای مخصوصا در بین گروه های عصر جدیدی و جنبش کلیسای امرجنت برخوردار شده است.

مارپیچ ها (هزارتو) در طول 3500 سال گذشته در بین فرهنگ های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. شواهد باستان شناسی برای اثبات این موضوع در کرت، مصر، ایتالیا، اسکاندیناوی و آمریکای شمالی وجود دارند. هزارتوهای باستانی داری طراحی کلاسیک هفت حلقه یا مدار بودند. کاربرد آنها کفرآمیز بود، برای اینکه بسیاری از هزارتوها به الهه ها اختصاص داشتند و در رقص های آیینی از آنها استفاده می شد. سرخپوستان هوپی هزارتو را سمبل زمین می دانستند؛ صدها هزارتوی سنگی در امتداد سواحل اسکاندیناوی برای مهار کردن طوفان های اهریمنی و ترول ها استفاده می شدند تا محیط را برای ماهیگیران امن کنند.

در قرون وسطی، کلیسای کاتولیک از مارپیچ برای اهداف خود در کلیساهای جامع استفاده کرد. شکل کلاسیک جای خود را به طراحی پیچیده تری که شامل 11 مدار و 4 ربع دایره بود داد که معمولا به آن طراحی قرون وسطایی گفته می شد. مارپیچ در کاتولیک می توانست سمبل چندین چیز باشد: مسیر سخت و طوفانی به سمت خدا، صعود عرفانی برای رستگاری و روشنگری، و حتی زیارت اورشلیم برای کسانی که امکان سفر ندارند.

مارپیچ و کاربرد آن در کلیسا توسط گروه هایی مانند گروه جامعه هزارتو و وریدیاتس (Veriditas) و پروژه جهانی مارپیچ دوباره احیا شده است. مارپیچ بر اساس گفته این گروه ها یک «نشان الهی»، «سنت عرفانی»، «مسیر مقدس» و «دروازه مقدس» است. آنها می گویند که هدف وریدیاتس «دگرگونی روح انسان» با استفاده از تجربه هزارتو به عنوان یک کار فردی برای شفا و رشد روحانی، یک ابزار برای تقویت گروه، آرامش کلی انسان و تصویری از شکوفایی روح القدس در زندگی ما است (این تعریف از سایت رسمی وریدیاتس گرفته شده است).

بر اساس گفته وریدیاتس، دعای مارپیچ سه مرحله دارد: رهاسازی، دریافت و اتحاد. رهاسازی زمانی انجام می شود که فرد به سمت مرکز مارپیچ می رود. در این مرحله، توجه به دنیا و هر چیزی که باعث درگیری ذهنی است بیرون ریخته می شود و قلب و ذهن فرد آزاد می گردد. دریافت در مرکز مارپیچ صورت می گیرد و در این زمان «آن چیزی که در آنجا برای شما قرار دارد» را از طریق دعا و تفکر بدست می آورید. اتحاد در هنگام خروج از مارپیچ اتفاق می افتد که شامل متصل شدن به خداوند، بدست آوردن قدرت فراوان روحانی و یا نیروهای شفابخش فعال در دنیا می شود.

طرفداران دعای مارپیچ می گویند که این دعا باعث روشن فکری و اتحاد مجدد با جهان هستی می شود، و همچنین باعث تقویت خودشناسی و در نهایت به سرانجام رساندن کار روح انسان می شود. برخی مانند دکتر آرترس، رئیس سازمان وریدیاتس، نیز درباره «سطوح متعدد آگاهی» صحبت می کند که روح عبادت کننده را لمس می کند، در مارپیچ دعا این احساس به فرد دست می دهد که گویی یکی از آن زائران دوران اولیه کلیسا است. احساسی که گویی متعلق به زمانی دیگر است، احساسی که گویی فراتر از این زندگی است».

شاید بسیاری از مارپیچ های دعا برای یادآوری دوران پرستش الهه های قدیم، دارای سمبل های زنانه در مرکز خود هستند. دکتر آرترس سمبل گرایی را تصدیق می کند و می گوید که ارتباط مارپیچ با «زنانگی مقدس» برای این موضوع است که باید خدا را هم زن و هم مرد در نظر بگیریم.

آیا مارپیچ دعا کتاب مقدسی است؟ نه نیست. نه تنها در کتاب مقدس حرفی از آن زده نشده است، بلکه با چندین اصل کتاب مقدس در رابطه با دعا و پرستش نیز در تضاد قرار دارد.

1) خداوند به دنبال کسانی است که او را در روح و راستی پرستش می کنند (یوحنا فصل 4 آیه 24، فیلیپیان فصل 3 آیه 3، مزامیر فصل 29 آیه 2). طرفداران مارپیچ دعا درباره «پرستش جسمانی» صحبت می کنند و هدف به کارگیری حواس پنجگانه در پرستش است. اما پرستش جسمانی کتاب مقدسی نیست. ما با ایمان زندگی می کنیم نه با بینایی، پرستش یک حرکت جسمانی وابسته به حواس نیست؛ پرستش درباره قلب است و با ستایش و خدمت به خدا ابراز می شود. برای ایمانداران عهد جدید، پرستش کاری با تزئینات خارجی مانند روشن کردن شمع، زانو زدن در قربانگاه و یا حرکت دایره ای ندارد.

2) دعا نباید کلیشه ای و وابسته به آیین های مذهبی شود (متی فصل 6 آیه های 5 تا 8). دکتر آرترس می گوید که مراسم و آیین مذهبی روح را تغذیه می کند، بنابراین سفرهای منظم و مستمر در مارپیچ را توصیه می کند. اگر آیین های مذهبی واقعا غذای روح بودند، پس فریسیان زمان مسیح بهترین افراد در این زمینه بودند، برای اینکه سیستم دینی آنها وابسته به آیین و مناسک مذهبی بود. اما عیسی مسیح آنها را به دلیل مردگی روحانی و تظاهر توبیخ کرد (متی فصل 15 آیه 3، مرقس فصل 7 آیه های 6 تا 13).

3) همه مسیحیان دارای فکر مسیح می باشند (اول قرنتیان فصل 2 آیه 16). بسیاری از کسانی که در مارپیچ دعا راه می روند به دنبال بصیرت خاص، مکاشفه جدید و یا کشف خدایی که درون ما وجود دارد هستند. پافشاری و تاکید بر روی این فعالیت های مرموز و مشکوک به طور خطرناکی به گرایش های گنوسی و طرز فکر عصر جدید نزدیک می شوند. مسیحیان نیازی به تجربه های مرموز و رونمایی های جدید ندارند: «اما شما مانند اينها نيستيد، زيرا روح‌القدس بر شما قرار گرفته و حقيقت را می‌دانيد» (اول یوحنا فصل 2 آیه 20).

4) خداوند نزدیک همه کسانی است که او را در راستی صدا می زنند (مزامیر فصل 145 آیه 18، اعمال رسولان فصل 17 آیه 27). هیچ آیین مذهبی مانند حرکت در مارپیچ دعا نمی تواند شما را به خدا نزدیک تر کند. عیسی مسیح راه است (یوحنا فصل 14 آیه 6). توبه و ایمان چیزی است که برای نزدیک شدن به خدا نیاز داریم (اعمال رسولان فصل 20 آیه 21).

5) کتاب مقدس برای تقدیس، حکمت دادن و تکمیل کردن یک مسیحی برای انجام کارش در این دنیا کاملا کافی است (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه های 15 تا 17). اگر بگوییم که برای دست یابی به قدرت روحانی بیشتر باید آیین و رازهایی به کتاب مقدس اضافه کنیم، در واقع کتاب مقدس و روح القدس را تحقیر کرده ایم.

از نظر تاریخی، مارپیچ دعا ریشه در بت پرستی دارد و توسط کاتولیک ها ضمیمه مسیحیت شد. در حال حاضر هم توسط جنبش هایی مانند کلیسای امرجنت و غیره حمایت می شود که به جای کتاب مقدس به دنبال معنویات آزاد هستند. هشدار پولس به کلیسا باید برای تمرکز بر روی عیسی مسیح و اجتناب از مراسم مذهبی پوچ کافی باشد: «هوشيار باشيد تا كسی با فلسفه‌های باطل خود، ايمان و شادی روحانی را از شما نگيرد؛ نظريات غلط و پوچ ايشان، بر افكار و عقايد مردم استوار است، نه بر فرمايشات و تعاليم مسيح» (کولسیان فصل 2 آیه 8).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

مارپیچ (هزارتو) دعا چیست؟ آیا مارپیچ (هزارتو) دعا کتاب مقدسی است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries