settings icon
share icon
سوال

آیا اجابت دعا شرایط دارد؟

جواب


برخی از مردم می خواهند دعایشان بدون هیچ شرطی جواب داده شود. اما کتاب مقدس می گوید که دعا شرایط دارد. عیسی مسیح گفت، «شما هر چه در دعا بخواهيد، خواهيد يافت، به شرطی كه ايمان داشته باشيد» (متی فصل 21 آیه 22). اما حتی در این جمله هم یک شرط وجود دارد: ایمان. با بررسی کتاب مقدس متوجه می شویم که دعا شرایط دیگری نیز دارد.

در ادامه به ده دستور کتاب مقدسی اشاره می کنیم که بیان کننده شرایط دعا می باشند:

1. از پدر آسمانی بخواهید (نگاه کنید به متی فصل 6 آیه 9). این شرط بدیهی، بسیار مهم است. ما در پیشگاه خدایان دروغین، خودمان، فرشتگان، بودا یا مریم باکره دعا نمی کنیم. بلکه در پیشگاه خدای کتاب مقدس دعا می کنیم، خدایی که در جسم عیسی مسیح بر ما آشکار شد و روحش درون ما ساکن است. به حضور او، به عنوان پدر آسمانی، آمدن به این موضوع اشاره می کند که ما (از راه ایمان به عیسی مسیح) فرزندان او هستیم (نگاه کنید به یوحنا فصل 1 آیه 12).

2. باید برای چیزهای خوب دعا کرد (نگاه کنید به متی فصل 7 آیه 11). ما همیشه نمی توانیم خوب را تشخیص داده یا درک کنیم اما خدا می داند و مشتاق است تا بهترین ها را به فرزندان خود بدهد. پولس سه مرتبه برای عارضه ای که داشت دعا کرد و هر دفعه خداوند به او «نه» گفت. چرا خداوند مهربان او را شفا نداد؟ برای اینکه خدا برنامه بهتری برای او داشت، یعنی زندگی باشکوهی که به پولس عطا کرد. پولس دیگر برای شفا گرفتن دعا نکرد و از ضعف خود شاد بود (دوم قرنتیان فصل 12 آیه های 7 تا 10).

3. باید برای احتیاجات دعا کرد (نگاه کنید به فیلیپیان فصل 4 آیه 19). در اولویت قرار دادن پادشاهی خدا یکی از شرایط دعا می باشد (متی فصل 6 آیه 33). قول داده شده که همه نیازهای شما برطرف گردد، نه خواسته های شما. نیاز و خواسته دو چیز متفاوت از هم می باشند.

4. باید با قلبی درستکار دعا کرد (نگاه کنید به یعقوب فصل 5 آیه 16). کتاب مقدس به داشتن وجدان آسوده برای اجابت دعا اشاره می کند (عبرانیان فصل 10 آیه 22). اعتراف به گناهان در پیشگاه خداوند بسیار مهم است. «اگر گناه را در دل خود نگه می‌داشتم، خداوند دعايم را نمی‌شنيد» (مزامیر فصل 66 آیه 18).

5. باید با قلبی سپاسگزار دعا کرد ( نگاه کنید به فیلیپیان فصل 4 آیه 6). بخشی از دعا، قدردانی و شکرگزاری است.

6. باید مطابق با خواست خدا دعا کرد (نگاه کنید به اول یوحنا فصل 5 آیه 14). یک شرط مهم در دعا کردن این است که دعای ما باید متناسب با خواست خداوند باشد. عیسی مسیح همیشه حتی در باغ جستیمانی نیز به این شکل دعا میکرد. «اراده تو انجام شود، نه خواست من» (لوقا فصل 22 آیه 42). ما برای هر چیزی می توانیم با صداقت و ایمان دعا کنیم، اما اگر خواست ما متناسب با خواسته های خداوند نباشد، دعا بی فایده خواهد بود.

7. باید در نام عیسی مسیح دعا کرد (نگاه کنید به یوحنا فصل 16 آیه 24). عیسی مسیح علت دسترسی ما به تخت فیض الهی است (عبرانیان فصل 10 آیه های 19 تا 22)، و او میانجی بین ما و خداوند است (اول تیموتائوس فصل 2 آیه 25). دعا در نام او یکی از شرایط دعاست.

8. باید بی وقفه و مستمر دعا کرد (نگاه کنید به لوقا فصل 18 آیه 1). در واقع باید همیشه در حال دعا باشید (اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 17). یکی از شرایط دعای تاثیرگذار، استمرار در آن است.

9. باید متواضعانه و دور از خودخواهی دعا کرد (نگاه کنید به یعقوب فصل 4 آیه 3). انگیزه های ما از دعا کردن مهم هستند.

10. دعا باید همراه با ایمان و اعتماد به خدا باشد (نگاه کنید به یعقوب فصل 1 آیه 6). خشنود کردن خدا بدون ایمان غیر ممکن است (عبرانیان فصل 11 آیه 6)، او تنها کسی است که قادر به انجام کارهای غیرممکن می باشد (لوقا فصل 1 آیه 37). چرا باید بدون داشتن ایمان دعا کنیم؟

دعای یوشع برای ثابت ماندن آفتاب و ماه با وجود اینکه جسورانه بود اما همه شرایط دعا را داشت (یوشع فصل 10 آیه های 12 تا 14). دعا ایلیا برای توقف باران و سپس دعای مجدد او برای بارش باران همه شرایط دعا را داشت (یعقوب فصل 5 آیه های 17 تا 18). دعای عیسی مسیح بر مقبره ایلعازر همه شرایط دعا را داشت (یوحنا فصل 11 آیه 41). همه آنها با اعتماد و ایمان به خدا و بر اساس خواست او برای چیزهای خوب و ضروری دعا کردند.

این مثال ها از یوشع، ایلیا و عیسی مسیح به ما می آموزند که وقتی دعاهای ما با خواست خداوند منطبق می شوند، رویدادهای شگفت انگیزی اتفاق خواهند افتاد. اگر ایمان داشته باشید کوه را نیز می توانید جابجا کنید(مرقس فصل 11 آیه 23). مهمترین مسئله این است که دعای ما باید منطبق بر خواست خداوند باشد و خواسته های ما متناسب با خواسته های او باشند، این توافق و تناسب موضوع و هدف اصلی است. ما دقیقا چیزی را می خواهیم که او می خواهد؛ نه بیشتر نه کمتر. و چیزی را که او نمی خواهد، ما هم نمی خواهیم.

دعا خداپسندانه و ثمربخش بدون شرط نیست، و خدا از ما می خواهد دعا کنیم. چه زمانی می توانیم دعای بزرگی را به پیشگاه خدا ببریم؟ وقتی باور داریم که خدا کارهای بزرگ می خواهد. چه زمانی می توانیم جسورانه دعا کنیم؟ وقتی باور داریم که خدا کار جسورانه را می طلبد. چه زمانی باید دعا کنیم؟ همیشه.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا اجابت دعا شرایط دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries