settings icon
share icon
سوال

الهیات عملی چیست؟

جواب


الهیات عملی، همانطوری که از نامش پیداست، به مطالعه الهیات به شکلی می پردازد که آن را به مقوله ای مفید و کاربردی تبدیل کند. تعریف دیگری که می توان ارائه داد این است که الهیات مطالعه می شود تا در مسائل و نگرانی های روزمره مورد استفاده قرار بگیرد. یک مدرسه علوم دینی، برنامه آموزشی الهیات عملی را به عنوان «پرداختن به کاربرد بینش های الهیاتی» توضیح می دهد و اینکه «الهیات عملی به طور کلی زیرشاخه الهیات کشیشی (همه شاخه های الهیاتی، عملی و تئوری، که هدفش تربیت کشیش و خادم مسیح است)، واعظی، و تربیت مسیحی است». مدرسه دینی دیگری نیز هدف الهیات عملی را کمک به آماده سازی دانش آموزان در به کار گرفتن آموخته هایشان برای خدمت به مردم می داند. انجام این کار هم شامل زندگی شخصی و خانوادگی و هم شامل خدمات آموزشی و مدیریتی در کلیسا می باشد. آنها می گویند که هدف از الهیات عملی، تربیت سخنگویان کتاب مقدسی است که هدفشان رشد روحانی ایمانداران است.

برخی الهیات عملی را اسم تخصصی تری برای اصول زندگی مسیحی می دانند. الهیات عملی بر روی تاثیر تعلیمات کتاب مقدسی در زندگی دنیای امروز تمرکز دارد. تاکید الهیات عملی، فقط تفکر و درک اصول الهیاتی نیست، بلکه می گوید باید فراتر از آن برویم و همه آن اصول را در زندگی روزمره مسیحی به کار برد تا «کمک کنیم جهان به جایی تبدیلش شود که خدا می خواهد».

پایه و اساس برنامه های الهیات عملی این است که رهبران مسیحی در آینده نه تنها به شناخت الهیاتی مجهز باشند بلکه باید مهارت های حرفه ای لازم برای خدمت موثر در دنیای امروز را نیز کسب کنند. این برنامه ها اغلب از بشارت، تعلیم و تربیت مسیحی، برنامه های مشاوره ای و بالینی تشکیل شده اند، که فرصت لازم برای تجهیز و آماده سازی رهبران مسیحی در آینده را فراهم می کند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

الهیات عملی چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries