settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره پورنوگرافی چه می گوید؟

جواب


بیشترین سایتهایی که در شبکه اینترنتی جستجو می شوند، سایتهای پورنوگرافی هستند. پورنوگرافی در دنیای امروزه بسیار شایع است. شاید بیش از هر چیز دیگری، شیطان موفق شده است که امور جنسی را وارونه و گمراه کند. او آنچه که خوب و درست است (رابطه جنسی با عشق بین زن و شوهر) گرفته و آنرا با شهوت، پورنوگرافی، زنا، تجاوز، و همجنس بازی عوض کرده است. پورنوگرافی می تواند اولین قدم در سراشیبی بسیار لغزنده شرارت و فساد اخلاقی باشد (رومیان فصل 6 آیه 19). خاصیت اعتیادآور پورنوگرافی به اثبات رسیده است. درست مثل یک معتاد به مواد که باید مقدار بیشتر و قوی تر از دارو استفاده کند تا به همان درجه از نشئگی برسد، پورنوگرافی شخص را عمیق و عمیقتر به سمت اعتیاد و خواسته های شهوانی شدیدتر و غیر اخلاقی تر می کشاند.

سه رده گناه اصلی شهوت جسم، شهوت چشم، و غرور زندگانی (اول یوحنا فصل 2 آیه 16) هستند. پورنوگرافی قطعا باعث می شود که ما بدنبال شهوت جسم برویم، و بدون شک خودش شهوت چشم است. بر اساس فیلیپیان فصل 4 آیه 8 پورنوگرافی قطعا چیزی نیست که لیاقت فکر کردن به آنرا داشته باشد. پورنوگرافی اعتیادآور (اول قرنتیان فصل 6 آیه 12؛ دوم پطرس فصل 2 آیه 19) و مخرب است (امثال فصل 6 آیه های 25 – 28؛ حزقیال فصل 20 آیه 30؛ افسسیان فصل 4 آیه 19). شهوت داشتن به دیگران در افکارمان، که اساس پورنوگرافی است، خداوند را آزرده می سازد (متی فصل 5 آیه 28). زمانیکه که عادت به پورنوگرافی زندگی یک فرد را شکل می دهد و او بدون اینکه خواستار کمک باشد به گناه ادامه می دهد و هیچ تلاشی هم برای تغییر رفتار خود نمی کند، در واقع نشان می دهد که نجات را دریافت نکرده است (اول قرنتیان فصل 6 آیه 9).

خدا می تواند و می خواهد به کسانی که گرفتار پورنوگرافی هستند، پیروزی ببخشد. آیا شما گرفتار پورنوگرافی هستید و می خواهید که از بند آن آزاد شوید؟ این چند گام تا پیروزی را بردارید: گام نخست؛ به گناه خود نزد خدا اعتراف کنید (اول یوحنا فصل 1 آیه 9). گام دوم؛ از خدا بخواهید پاکتان کند، شما را احیا کند، و فکرتان را دگرگون کند (رومیان فصل 12 آیه 2). گام سوم؛ فكرتان را بر روی هر چه راست و خوب و درست است، ثابت نگاه داريد. دربارۀ چيزهايی فكر كنيد كه پاک و زيباست (فیلیپیان فصل 4 آیه 8). گام چهارم؛ یاد بگیرید که بدن خود را پاک نگه دارید (اول تسالونیکیان فصل 4 آیه های 3-4). گام پنجم؛ معنی صحیح رابطه جنسی را بفهمید و این نیاز خود را تنها با همسرتان برطرف سازید (اول قرنتیان فصل 7 آیه های 1-5). گام ششم؛ توجه داشته باشید که اگر با روح القدس گام بردارید و زندگی کنید ، تن به شهوت جسم نخواهید داد (غلاطیان فصل 5 آیه 16). گام هفتم؛ قدمهای عملی بردارید تا میزان تماس با اینگونه تصاویر را کم کنید. روی کامپیوتر خود مسدود کننده پورنوگرافی نصب کنید، استفاده از تلویزیون و ویدیو را محدود کنید، و ایماندار دیگری پیدا کنید تا برای شما دعا کند و به او در اینباره پاسخگو باشید.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره پورنوگرافی چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries