settings icon
share icon
سوال

آیا مفهوم نبوت فردی کتاب مقدسی است؟

جواب


برخی از افراد مسیحی مخصوصا در کلیساهای کاریزماتیک و پنطیکاستی، هدیه پیشگویی (نبوت) را طوری در نظر گرفته اند که از آن به عنوان یک نصیحت شخصی استفاده می کنند و جملات خود را اینگونه آغاز می کنند که «پس خدا می گوید»؛ گویی آنها واقعا زبان خدا هستند. متاسفانه کسانی که نبوت شخصی به این شکل انجام می دهند، تفاوتی با غیبگویان (واسط) ندارند. در واقع این افراد برای مسیحیان درست مانند غیبگویان عمل می کنند. برخی از افراد در جنبش های نبوت فردی با عباراتی مانند «بیا پیشگویی در مورد خودت را بگیر» تبلیغ می کنند این نوع گویش شبیه زبان غیبگویان است. این نوع کاربرد از نبوت فردی، کاملا غیر کتاب مقدسی است.

از دیدگاه کتاب مقدس، هدیه نبوت قدرتی است که روح القدس می دهد تا بتوان پیام های خداوند را بازگو کرد (رومیان فصل 12 آیه های 6 تا 8، اول قرنتیان فصل 12 آیه های 4 تا 11 و آیه 28). گاهی اوقات (نه همیشه) نبوت شامل پیشگویی هایی در مورد آینده است که خداوند آنها را آشکار می کند. در عهد قدیم و جدید، خداوند از پیامبران و/ یا هدیه نبوت استفاده کرد تا حقیقت را برای مردم آشکار نماید. نبوت اعلام حقیقت کلام خداوند و یک رونمایی خاص است. حقیقت را نمی توان با روش دیگری تشخیص داد. خداوند حقیقت مورد نیاز مردم را از طریق پیامبران برای آنها آشکار می کرد و گاهی این نبوت و رونمایی به صورت نوشتاری ثبت شده است. محصول ثبت حقیقت در نهایت به نوشتن کتاب مقدس منتهی شده است، یعنی رونمایی خاصی که از طرف خداوند برای بشر صورت گرفت.

تکمیل کتاب مقدس بر روی ماهیت هدیه نبوت تاثیر گذاشته است. کتاب مقدس همه رونمایی های مورد نیاز برای زندگی خداپسندانه را شامل می شود (دوم پطرس فصل 1 آیه 3). کلام خدا زنده و جاریست و تیزتر از شمشیر دو لبه است (عبرانیان فصل 4 آیه 12). کتاب مقدس « برای ما بسيار مفيد می‌باشد، زيرا كارهای راست را به ما می‌آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می‌دهد و اصلاح می‌كند، و ما را به سوی زندگی خداپسندانه هدايت می‌نمايد. خدا بوسيلهٔ كلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز می‌سازد تا به همه نيكی نماييم» (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه های 16 تا 17). در نتیجه، هدیه نبوت از یک رونمایی تازه از طرف خداوند به یک رونمایی نوشته شده و تکمیل شده خداوند تبدیل شد.

این گفته به این معنی نیست که خداوند هرگز از طریق یک شخص، پیامی را به شخص دیگر منتقل نمی کند. خداوند از مردم به هر شکلی که مناسب باشد می تواند استفاده کند. اما این موضوع که کلام خدا کامل و بی نقص است به این معنی می باشد که باید بر روی راهنمایی های آن تکیه کنیم. ما نباید به پیامبران (نبوت کنندگان)، کانال خاص نبوتی و تفسیرهای نبوتی تکیه کنیم. کلام خدا حقیقتی که ما به آن نیاز داریم را شامل می شود. کلام خدا خرد و حکمت مورد نیاز برای به کار بردن حقیقت او را دارد. فراتر از آن، روح القدس را داریم که درون قلبهای ما ساکن است، باعث آرامش ما می شود، ما را هدایت می کند و به ما آموزش می دهد (غلاطیان فصل 5 آیه 16، اعمال رسولان فصل 9 آیه 31). استفاده از مفهوم نبوت فردی برای تاثیرگذاری بر روی مردم و وابسته کردن آنها به «راهنمایی نبوتی» بدون شک تحریف معنای کتاب مقدسی هدیه نبوت است. اعتماد به کلام اشتباه پذیر بشر به جای کلام خطا ناپذیر خداوند، کار احمقانه ای است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا مفهوم نبوت فردی کتاب مقدسی است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries