settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره روش های دائمی جلوگیری از بارداری مانند بستن لوله های رحم یا وازکتومی (بستن لوله های مرد) چه می گوید؟

جواب


جلوگیری از بارداری می تواند یکی از بحث برانگیز ترین موضوعات در بین مسیحیان باشد، برای اینکه کتاب مقدس به طور مستقیم این کار را نه محکوم کرده و نه از آن چشم پوشی کرده است. کتاب مقدس همچنین به هیچ یک از روش های جلوگیری از بارداری مانند بستن لوله رحم یا وازکتومی اشاره ای نکرده است، برای اینکه این روش ها در زمان کتاب مقدس ناشناخته بودند. جلوگیری از بارداری، دائمی یا غیره، موضوعی قلبی و اعتقاد شخصی زن و شوهر است.

ما در مورد بحث جلوگیری از بارداری دائمی باید این حقیقت را بدانیم که بچه ها برکاتی از طرف خداوند هستند (مزامیر فصل 127 آیه های 3-5). فرزندان باری برای به دوش کشیدن نیستند بلکه برکاتی هستند که باید با شادی آنها را دریافت کرد. از دیدگاه کتاب مقدس، هر زن و شوهری باید بچه دار شوند یا حداقل برای احتمال آن آمادگی داشته باشند. ناباروی در دوران باستان یک نفرین و بارداری مایه شادی به حساب می آمد. هیچ کسی در کتاب مقدس از بچه دار شدن ناراحت نشده است.

عقیم سازی دائمی (مانند وازکتومی یا بستن لوله ها) ممکن است برای زوج هایی که فکر می کنند نباید فرزندان بیشتری داشته باشند، مناسب باشد. مواردی مانند سلامتی، مسائل مالی و زناشویی باید مد نظر گرفته شوند. تصمیم برای عقیم سازی دائمی نباید بر اساس خودخواهی و غرور باشد (فیلیپیان فصل 2 آیه های 3-4) بلکه باید بر اساس خشنود کردن خدا و پیروی از خواست او باشد.

بسیاری از مردم احساس می کنند که ما باید نسبت به بچه دار شدن همان تمایلی را داشته باشیم که نسبت به دریافت دیگر برکات خدا داریم و اینکه نباید جمعیت خانواده را از طریق عقیم سازی دائمی محدود کنیم. کتاب مقدس جلوگیری از بارداری، موقتی یا دائمی، را ممنوع نکرده است، بنابراین نمی توانیم بگوییم که این کار در هر شرایطی اشتباه است. ما می توانیم از طریق رابطه شخصی خود با خدا به خواست او برای تنظیم جمعیت خانواده پی ببریم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره روش های دائمی جلوگیری از بارداری مانند بستن لوله های رحم یا وازکتومی (بستن لوله های مرد) چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries