پلیجینیزم و نیمه پلیجینیزم چه هستند؟


سوال: پلیجینیزم و نیمه پلیجینیزم چه هستند؟

جواب:
پلیجیوس راهبی بود که در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم می زیست. پلیجیوس تعلیم می داد که انسانها بی گناه و بدون لکه ای از گناه اولیه یا گناه موروثی به دنیا می آیند. او اعتقاد داشت که خدا روح هر انسان را مستقیماً خلق کرد و از اینرو روح هر انسانی در اصل از گناه آزاد است. پلیجیوس باور داشت که گناه آدم بر نسلهای بعدی بشریت تاثیر نگذاشت. این دیدگاه به عنوان پلیجینیزم شناخته شد.

پلیجینیسم با بسیاری از متون کتاب مقدس و اصول کتاب مقدسی در تضاد است. نخست اینکه کتاب مقدس به ما می گوید که ما از لحظه ای که نطفه مان بسته شد آلوده به گناه هستیم (مزمور 5:51). علاوه بر این، کتاب مقدس تعلیم می دهد که تمام انسانها در نتیجه ی گناه می میرند (حزقیال 20:18؛ رومیان 23:6). گرچه پلیجینیسم می گوید که انسانها با میل طبیعی نسبت به گناه، بدنیا نمی آیند، اما کتاب مقدس خلاف آن را می گوید (رومیان 10:3-18). رومیان 12:5 به روشنی می گوید که گناه آدم، دلیل سرایت گناه به تمام بشریت است. هر کسی که بچه ای را بزرگ کرده می تواند به این واقعیت گواهی دهد که نوزادان را باید آموخت که درست رفتار کنند؛ لازم نیست که گناه کردن را به آنها یاد داد. بنابراین پلیجینیسم واضحاً غیر کتاب مقدسی است و باید رد شود.

نیمه پلیجینیسم تعلیم می دهد که بشریت به گناه آلوده شده است اما نه تا حدی که نتوانیم خودمان با فیض خدا همکاری کنیم. نیمه پلیجینیزم اساساً به تباهی جزئی اعتقاد دارد تا به تباهی کامل. همان آیاتی که در رد پلیجینیزم بکار می رود، در رد نیمه پلیجینیزم نیز بکار برده می شود. رومیان 10:3-18 قطعاً بشریت را به عنوان موجوداتی که تنها به طور جزئی به گناه آلوده شده اند توصیف نمی کند. کتاب مقدس به صراحت تعلیم می دهد که بدون آنکه خدا ما را "جذب کند" یا "بکِشد،" ما قادر نیستیم که با فیض خدا همکاری کنیم. «هیچ‌کس نمی‌تواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند، و من در روز بازپسین او را بر خواهم خیزانید» (یوحنا 44:6). نیمه پلیجینیزم نیز همانند پلیجینیزم غیر کتاب مقدسی است و باید رد شود.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
پلیجینیزم و نیمه پلیجینیزم چه هستند؟