settings icon
share icon
سوال

صلح و آرامش با خدا به چه معناست؟

جواب


قبل از اینکه به معنای آرامش با خدا بپردازیم، باید بدانیم که انسان در حالت طبیعی دشمن خداست. از آنجایی که ذات گناه آلود را از والدین خود یعنی آدم و حوا به ارث برده ایم (پیدایش فصل 3، رومیان فصل 5 آیه 12)، با این تمایل به دنیا می آییم که خودمان را راضی نگه داریم و خدایان خودمان باشیم. این طبیعت سرکش، ما را در نقطه مقابل خالق کامل قرار می دهد. ذات عادل او نمی تواند گناه را نادیده بگیرد. عدالت، مجازات را می طلبد (رومیان فصل 3 آیه 23، فصل 6 آیه 23). ما نمی توانیم با خدا در صلح و آرامش باشیم برای اینکه حتی بهترین تلاش ها در بهترین روزهای زندگی ما در برابر تقدس و پاکی خداوند مانند پارچه ای کثیف هستند (اشعیا فصل 64 آیه 6). بنابراین ما در طبیعت گناهکارمان هر اندازه هم که تلاش کنیم باز هم نمی توانیم با خدا آشتی کنیم و در صلح و آرامش با او باشیم.

خداوند با فرستادن پسرش به روی زمین، اولین قدم برای صلح با ما را برداشت. عیسی مسیح زندگی کامل و بی نقصی داشت، مصلوب شدن او بهای گناهان کسانی که به او ایمان می آورند را پرداخت کرد (عبرانیان فصل 4 آیه 15؛ دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21)، و رستاخیز او از مرگ، گناهان ما را در نظر خدا پاک می کند (رومیان فصل 4 آیه 25). عیسی مسیح «سرور صلح و آرامش» است (اشعیا فصل 9 آیه 6). او کسی است که بین ما و خداوند صلح و آشتی برقرار می کند. به همین دلیل است که انجیل نجات از طریق ایمان به عیسی مسیح را «انجیل آرامش و صلح» می نامند (افسسیان فصل 6 آیه 15).

فرشتگان در اولین کریسمس خطاب به چوپانان گفتند، «خدا را در آسمانها جلال باد و بر زمین، در میان مردمی که خدا را خشنود می‌سازند، آرامش و صفا برقرار باد!»(لوقا فصل 2 آیه 14). خدا از چه کسانی خشنود است؟ آرامش و خشنودی خدا برای کسانی خواهد بود که به پسر او ایمان می آورند (یوحنا فصل 1 آیه 12). «پس چون از راه ایمان در نظر خدا عادل محسوب شده‌ایم، به واسطۀ عیسی مسیح از رابطهٔ مسالمت‌آمیزی با خدا بهره‌مند هستیم» (رومیان فصل 5 آیه 1). آرامش و صلح با خدا یعنی بدهی گناهان ما پرداخت شده است و ما از نظر خدا پاک و بیگناه شده ایم (کولسیان فصل 2 آیه 14؛ رومیان فصل 3 آیه 22). ما دیگر دشمنان خدا نیستیم بلکه فرزندان عزیز او هستیم (اول یوحنا فصل 3 آیه 2). حال ما می توانیم با خداوند پاک و مقدس در معاشرت و دوستی باشیم، برای اینکه او ما را در مسیح می بیند.

در صلح و آرامش با خدا بودن یعنی اینکه وجدان ما آسوده شده است (عبرانیان فصل 10 آیه 22؛ تیتوس فصل 3 آیه 5). بار سنگین گناه که ما را به ستوه آورده بود بر دوش عیسی مسیح روی صلیب گذاشته شد (کولسیان فصل 2 آیه 14؛ اول پطرس فصل 2 آیه 24). احساس شرمی که برای کارهای بد گذشته داشتیم توسط عیسی مسیح از بین رفت. خدای پدر ما را به فرزند خواندگی خود پذیرفته است و از ما دعوت می کند «با اطمینان به حضور تخت پر فیض خدا برویم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود، ما را به هنگام نیاز یاری فرماید» (عبرانیان فصل 4 آیه 16). برای مسیحیان حفظ آرامش و صلح با خدا به این معنی است که همواره به گناهان و خطاهای خود اعتراف کنند (اول یوحنا فصل 1 آیه 9). ما برای رسیدن به صلح و آرامش با خدا مجبور به اعتراف همیشگی نیستیم، برای اینکه وقتی ایمان آوردیم عیسی مسیح روی صلیب این کار را برای ما انجام داد. کسانی که به طور واقعی با ایمان به عیسی مسیح دوباره متولد شده اند در زندگی خود پیوسته توبه می کنند تا گناه ریشه نکرده و دوباره آنها را فاسد نکند (یوحنا فصل 3 آیه 3؛ رومیان فصل 6 آیه های 1 تا 4). گناه توبه نکرده به معاشرت شادی بخش بین فرزندان خدا و پدرشان آسیب می رساند

صلح و آرامش با خدا به مسیحیان اجازه می دهد تا بدون ترس از مرگ و ابدیت زندگی کنند. امید تضمین شده ما در شناخت و درک کاری است که عیسی مسیح انجام داد تا از نظر خدا پاک و بیگناه شویم (متی فصل 5 آیه 17؛ یوحنا فصل 3 آیه های 16 تا 18). آخرین نفس ما در روی زمین اولین نفس ما در بهشت خواهد بود (دوم قرنتیان فصل 5 آیه های 6 تا 8؛ لوقا فصل 16 آیه 22). روح القدس به عنوان یک انگشتر قول و پیمان به ما داده شده است، او تضمین رویداد بزرگتری است که بدون شک اتفاق خواهد افتاد (دوم قرنتیان فصل 1 آیه 22؛ فصل 5 آیه 5). در حال حاضر، روح القدس درون ما ساکن است و ما را هدایت می کند، متقاعد می کند که گناه کرده ایم، تسلی و آرامش می دهد، و فداکاری عیسی مسیح برای ما را یادآوری خواهد کرد (یوحنا فصل 14 آیه های 16 تا 17؛ فصل 16 آیه های 8 تا 11؛ اول قرنتیان فصل 3 آیه 16، فصل 6 آیه 19؛ افسسیان فصل 1 آیه های 13 تا 14).

انسان خلق شده تا در صلح و آرامش با خدا زندگی کند. گناه، این صلح و آرامش را نابود کرد و برای کسانی که هدیه نجات از طریق عیسی مسیح را دریافت نمی کنند همچنان در حال نابود کردن آن است. اما هر کسی که نام خدا را بخواند و با تمام وجود به عیسی مسیح به عنوان تنها راه رسیدن به خدا ایمان بیاورد، و از او به عنوان سرور و نجات دهنده اش پیروی کند می تواند با خداوند در صلح و آرامش باشد (رومیان فصل 10 آیه های 9، 10، 13؛ یوحنا فصل 3 آیه 16 و 36؛ اعمال رسولان فصل 2 آیه های 21 و 28)

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

صلح و آرامش با خدا به چه معناست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries