settings icon
share icon
سوال

آیا دیدگاه پرتریسم جزئی کتاب مقدسی است؟

جواب


پرتریسم یک نظریه فرجام شناختی است که می گوید پیشگویی های کتاب مقدس درباره «آخر زمان» محقق شده اند. بنابراین وقتی توضیحات کتاب مقدس درباره دوران عذاب سخت را می خوانیم، در واقع در حال مطالعه تاریخ هستیم. پرتریسم به دو گروه تقسیم می شود: کامل و جزئی. پرتریسم کامل بر این باور است که همه پیشگویی های کتاب مقدس به نوعی محقق شده اند. پرتریسم جزئی شکل ملایم تری به خود می گیرد، بسیاری از پرتریست های جزئی کسانی که به پرتریسم کامل اعتقاد دارند را به بدعت گذاری (کفر) محکوم می کنند.

پرتریست های جزئی معتقدند که پیشگویی های دانیال، متی فصل 24 و مکاشفه (به استثنای دو یا سه فصل آخر) در همان قرن اول میلادی محقق شده اند. بر اساس عقاید آنها، رویداد ربوده شدن کلیسا وجود ندارد، و متونی که درباره دوران عذاب سخت و ضد مسیح صحبت می کنند، در واقع به رویداد نابودی اورشلیم در سال 70 میلادی و تیتوس (امپراطور روم) اشاره می کنند. آنها به بازگشت دوباره مسیح به زمین، رستاخیز و داوری در آینده معتقدند، اما به دوران هزارساله پادشاهی مسیح بر روی زمین و اینکه اسرائیل بخشی از برنامه خدا برای آینده است، معتقد نیستند. بر اساس باور آنها، منظور کتاب مقدس از عبارت «آخر زمان» روزهای پایانی عهد قدیم یهودی است، نه روزهای پایانی زمین.

پرتریست های جزئی برای حمایت از نظریه خود بر روی این موضوع تاکید می کنند که کتاب مکاشفه قبل از سال 70 میلادی نوشته شده است. آنها برای تفسیر متون نبوتی باید از روش هرمونوتیک (علم تفسیر کتاب مقدس) نامنسجم استفاده کنند. بر اساس دیدگاه پرتریست ها در مورد آخر زمان، فصل های 6 تا 18 کتاب مکاشفه نمادین هستند و به رویدادهای واقعی اشاره نمی کنند. از آنجایی که نابودی اورشلیم شامل نابودی موجودات دریایی نبود (مکاشفه فصل 16 آیه 3) و یا چیزی در تاریکی فرو نرفت (آیه 10)، بنابراین پرتریست ها این وقایع را کاملا تمثیلی در نظر می گیرند. اما معتقدند که فصل 19 کتاب مکاشفه کاملا واقعی است و عیسی مسیح به شکل جسمانی باز خواهد گشت. اما فصل 19 هم از نظر آنها تمثیلی است . با این وجود، فصل 21 تا 22 را در جایی که می گوید آسمان و زمین جدید به وجود می آید، واقعی می دانند.

همه ما می دانیم که کتاب مکاشفه مطالب شگفت انگیز و گاهی گیج کننده دارد. همه می دانیم که این کتاب گاهی برخی از وقایع را به صورت استعاری توضیح داده است، این روش بخشی از ماهیت ادبیات آخرزمانی (ادبیات کتاب مکاشفه) است. اما انکار واقعی بودن بخش هایی از این کتاب باعث می شود تا اساس تفسیر دقیق همه کتاب ها زیر سوال برود. اگر قحطی، شاهدان، ضد مسیح، پیامبر دروغین، پادشاهی هزار ساله و غیره همگی تمثیلی باشند، پس دیگر بر چه اساسی می توانیم بگوییم بازگشت دوباره مسیح یا زمین نو واقعی است؟ پرتریسم در اینجا شکست می خورد. این نظریه تفسیر کتاب مکاشفه را به نظرات مفسر واگذار می کند.

کسانی که به پرتریسم جزئی معتقدند، متی فصل 24 را واقعی نمی دانند. عیسی مسیح درباره نابودی معبد صحبت کرد (متی فصل 24 آیه 2). اما بیشتر آنچه او گفت در سال 70 میلادی اتفاق نیفتاد. عیسی مسیح درباره آینده صحبت می کند: «چون در آن روزها مردم به چنان مصيبتی دچار خواهند شد كه دنيا آن را تا به حال نديده است و هرگز نخواهد ديد. در واقع، اگر خدا آن روزهای سخت را كوتاه نكند، هيچ انسانی جان به در نخواهد برد؛ ولی خدا محض خاطر برگزيدگان خود، آن روزها را كوتاه خواهد كرد» (متی فصل 24 آیه های 21 تا 22). واضح است که این وقایع نمی تواند برای سال 70 میلادی باشد. دوران های سخت تر و بدتری از آن زمان به بعد در تاریخ بشر بوده اند.

عیسی مسیح در ادامه می گوید: «پس از آن مصيبتها، خورشيد تيره و تار شده، ماه ديگر نور نخواهد داد. ستارگان فرو خواهند ريخت و نيروهايی كه زمين را نگاه داشته‌اند، به لرزه در خواهند آمد. و سرانجام نشانهٔ آمدن من در آسمان ظاهر خواهد شد. آنگاه مردم در سراسر جهان عزا خواهند گرفت و تمام مردم دنيا مرا خواهند ديد كه در ميان ابرهای آسمان، با قدرت و شكوهی خيره كننده می‌آيم» (متی فصل 24 آیه های 29 تا 30). برای اینکه وقایع این دو آیه اتفاق افتاده باشند، عیسی مسیح باید به طور فیزیکی در سال هفتاد میلادی به زمین بازگشته باشد، اما این اتفاق نیفتاده است. پرتریست های جزئی می گویند که این آیه های به بازگشت فیزیکی عیسی مسیح اشاره نمی کنند، بلکه به ظهور داوری او اشاره دارند. به هر حال این نتیجه گیری چیزی نیست که از خواندن عادی متن بدست بیاید. مردم عیسی مسیح را خواهند دید، نه داوری او را.

پرتریست های جزئی همچنین به متی فصل 24 آیه 34، جایی که عیسی مسیح از «این نسل» صحبت می کند، متوسل می شوند. آنها می گویند عیسی مسیح به کسانی اشاره می کند که موقع گفتن این سخنان زنده بوده اند، بنابراین دوران عذاب سخت باید در مدت تقریبا 40 سال از بازگو کردن آن سخنان اتفاق افتاده باشد. اما ما می دانیم که عیسی مسیح درباره مردم آن زمان حرف نمی زند، بلکه به نسلی اشاره می کند که در زمان وقوع رویدادهای عنوان شده در متی فصل 24 آیه های 15 تا 31 زندگی می کنند. نسلی که در آن زمان زندگی خواهد کرد، شاهد وقوع پشت سرهم رویدادهای آخر زمان از جمله بازگشت مسیح خواهند بود (آیه های 29 تا 30).

دیدگاه پرتریست جزئی به باور آمیلنیالسم* ( یا پُست میلنیالیسم**) گرایش داشته و با نظریه عهد مرتبط است. البته که دیدگاه دسپنسیشنالیسم*** را رد می کند. اما مشکل اصلی این دیدگاه تفسیر نامنجسم از کتاب مقدس است و اینکه بسیاری از پیشگویی های کتاب مقدس را که تفسیر واقعی آنها آسانتر است را تمثیلی در نظر می گیرند. پرتریست جزئی دیدگاهی در حیطه ارتدکس است، بنابراین در بین مسیحیان امروزی رواج زیادی ندارد.

*دیدگاهی که می گوید پادشاهی هزار ساله مسیح به معنای واقعی کلمه وجود نخواهد داشت.

** تفسیری از مکاشفه فصل 20 است که می گوید بازگشت دوباره مسیح بعد از دوره هزار ساله است و عیسی مسیح در دوره هزار ساله پادشاهی نخواهد کرد بلکه این دوران فقط دوران طلایی مسیحیان خواهد بود.

*** دیدگاهی که می گوید سرتاسر تاریخ انسان توسط خدا برنامه ریزی و به دوره های مختلفی تقسیم شده است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا دیدگاه پرتریسم جزئی کتاب مقدسی است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries