آیا فرزندان به خاطر گناهان والدینشان مجازات می شوند؟سوال: آیا فرزندان به خاطر گناهان والدینشان مجازات می شوند؟

جواب:
فرزندان به خاطر گناهانی که والدینشان کرده اند مجازات نمی شوند، و والدین نیز به خاطر گناهان فرزنداننشان مجازات نمی شوند. هر کس مسئول گناهان خودش است. حزقیال 20:18 به ما می گوید: "هر که گناه کند، اوست که خواهد مرد. پسر متحمل بار تقصیر پدر نخواهد شد و نه پدر متحمل بار تقصیر پسر." این آیه به روشنی نشان می دهد که مجازات گناهان هر شخص بر دوش خودش می باشد.

آیه ای وجود دارد که باعث شده برخی باور داشته باشند که کتاب مقدس تعلیم می دهد مجازات گناه، نسل اندر نسل است، اما این برداشت درست نیست. آیه مورد بحث، خروج 5:20 است که در اشاره به بتها می گوید: "در برابر آنها سَجده مکن و آنها را عبادت منما؛ زیرا من، یهوه خدای تو، خدایی غیورم که جزای تقصیرات پدران را به فرزندان و پشت سوّم و چهارمِ آنان که مرا نفرت کنند می‌رسانم." این آیه آنچنان به مجازات اشاره نمی کند، بلکه به پیامدهای آن اشاره دارد. این آیه می گوید که پیامدهای گناهان شخص می تواند در نسلهای آینده محسوس باشد. خدا داشت به اسرائیلی ها می گفت که فرزندانشان تاثیر نسل والدینشان را به عنوان پیامد طبیعی نااطاعتی و نفرتشان از خدا، حس خواهند کرد. فرزندانی که در چنین محیطی بزرگ شده اند، مشابهاً بت پرستی خواهند کرد و به الگوی محرز نااطاعتی می افتند. تاثیر یک نسل نامطیع این بود که بذر شرارت را آنچنان عمیق می کاشت که نسلهای زیادی طول می کشید تا اثر آن لغو شود. خدا حساب گناهان والدینمان را از ما پس نمی گیرد، اما همانطور که در خروج 5:20 نشان داده شده، گاهی اوقات در نتیجه ی گناهانی که والدینمان انجام داده اند، رنج می کشیم.

همانطوریکه حزقیال 20:18 نشان می دهد، هر یک از ما پاسخگوی گناهان خودمان هستیم و باید به خاطرشان متحمل مجازات شویم. ما نمی توانیم دیگری را در تقصیرمان شریک سازیم، و نه دیگری می تواند حساب آن را پس دهد. اما یک استثناء در این قاعده وجود دارد که برای تمام بشریت اعمال می شود. یک انسان متحمل گناهان دیگران شد و جریمه گناهانشان را پرداخت تا گناهکاران بتوانند در پیشگاه خدا کاملاً پارسا و پاک شوند. آن انسان عیسی مسیح است. خدا عیسی را به جهان فرستاد تا کمال خود را با گناه ما مبادله کند. "او کسی را که گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما در وی پارساییِ خدا شویم" (دوم قرنتیان 21:5). عیسی مسیح مجازات گناه را برای آنانکه به او ایمان می آورند برداشت.

Englishبازگشت به خانۀ فارسیآیا فرزندان به خاطر گناهان والدینشان مجازات می شوند؟