settings icon
share icon
سوال

پگان کیست؟ پگانیسم چیست؟

جواب


پگان (بت پرست، کافر، بی دین، مشرک)، از دیدگاه مسیحیان، به کسی گفته می شود که به مراسم یا اعمال دینی و مذهبی غیر مسیحی می پردازد. یهودیان و مسلمانان نیز از این واژه برای توضیح کسانی که هم کیش آنها نیستند، استفاده می کنند. برخی دیگر از مردم واژه پگان را برای هر دینی خارج از بودایی، هندو، یهودیت و مسیحیت به کار می برند؛ و این در حالی است که برخی دیگر پگان را فردی کاملا بی دین می دانند.

برای نمونه می توان به سیستم چندخدایی (باور به وجود چندین خدا) روم باستان اشاره کرد. یک پگان همچنین به کسی گفته می شود که هیچ دینی ندارد و غرق در لذت های دنیوی و مادیات است؛ کسی که از خوشی های نفسانی لذت می برد، لذت جو و لذت گرا است. اصطلاح جدیدتر آن نئو پگانیسم (پگانیسم مدرن) است که به اشکال امروزی پگانیسم مانند ویکا، دروئیدگرایی و گوئدن اشاره می کند.

پگان های امروزی در حقیقت مانند همتای باستانی خود هستند و شدیدا بر روی لذت گرایی تمرکز می کنند - ارضای نفس، لذت گرایی، خوشی گرایی و حذف هر چیز دیگری غیر از این موارد در مرکز توجه پگان ها قرار دارد. در دوران باستان، مراسم جنسی بخش اصلی ادیان پگانی بود. عهد قدیم در متن هایی مانند تثنیه فصل 23 آیه 17، آموس فصل 2 آیه های 7-8 و اشعیا فصل 57 آیه های 7-8 به این ادیان منحرف اشاره می کند.

پگان ها گرچه اعمال و عقاید متعدد و متفاوتی دارند اما در برخی از عقاید مانند موارد زیر شبیه هم هستند:

• جهان مادی جای خوبی است و همه باید از آن لذت ببرند.

• همه بخشی از زمین مادر هستند.

• الوهیت خودش را در جای جای این دنیا آشکار می کند.

• همه موجودات، انسان و حیوان، اقتباسی از الوهیت است. بنابراین همه خدا و الهه هستند.

• اکثر ادیان پگانی استاد یا مسیح ها ندارند.

• سیستم اعتقادی بر عهده خود انسان است

• چرخه های قمری و خورشیدی در پرستش پگانی مهم هستند.

هر شکلی از پگانیسم غلط است. پولس درباره این نوع تحریف حقیقت در نامه اش به رومیان سخن می گوید (رومیان فصل 1 آیه های 22-27). مردمی که پولس تشریح می کند دنیوی و مادی هستند، و به جای خالق، مخلوق را می پرستند. آنها درختان، حیوانات، سنگ ها را می پرستند و تا جایی پیش می روند که برای لذت های نفسانی به سوء استفاده از بدن های خود با اعمال جنسی شیطانی روی می آورند. پولس در ادامه دلیل و نتیجه کار آنها را به ما می گوید:

«پس همانطور كه ايشان خدا را ترک كرده‌اند و حتی حاضر نيستند به وجود او اعتراف كنند، خدا نيز ايشان را به حال خود رها كرده است تا هر آنچه به ذهن ناپاكشان خطور می‌كند، به عمل آورند» (رومیان فصل 1 آیه 28).

بر خلاف فرضیات معمول، اکثر پرستش کنندگان پگانی ادعا می کنند که اعتقادی به شیطان ندارد. اما جای شکی نیست که شیطان در مرکز کنترل و قدرت قرار دارد. آنها گرچه انکار می کنند اما در اعمال نفسانی و دنیوی خود به شیطان مقام خدایی می دهند. پولس نحوه عملکرد شیطان در زندگی انسان های بی خدا را به ما می گوید که چگونه از قدرت و دروغ هایش بر ضد انسان استفاده می کند.

«اين مرد خبيث بوسيلهٔ قدرت شيطان ظهور خواهد كرد و آلت دست او خواهد بود؛ او با كارهای عجيب و حيرت‌انگيز خود همه را فريب داده، معجزات بزرگ انجام خواهد داد. كسانی كه فريب او را می‌خورند، آنانی هستند كه راه راست را رد كرده و راه جهنم را در پيش گرفته‌اند. ايشان حقيقت را دوست ندارند و آن را نمی‌پذيرند تا نجات يابند. از این رو، خدا اجازه خواهد داد تا با تمام وجود، اين دروغها را باور كنند. در نتيجه، تمام كسانی كه دروغ را پذيرفتند و راستی را رد نمودند و از گناه لذت برده، شاد شدند، به حق محكوم خواهند شد» (دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه های 9-12).

این حقیقت که شیطان زنده و واقعی است را می توان به وضوح در اعمال پگانی ها دید. این اعمال فقط در زمان کلیسای قرن اول وجود نداشتند بلکه در دنیای پست مدرن امروزی هم دیده می شوند. سیستم پرستشی پگانی ها از نظر ایمانداران متعهد به خدا، قدرت شیطان در فریب انسان است (اول یوحنا فصل 5 آیه 19)، کسی که «همچون شيری گرسنه، غُرّان به هر سو می‌گردد تا طعمه‌ای بيابد و آن را ببلعد» (اول پطرس فصل 5 آیه 8). به این دلیل باید از پگانیسم دوری شود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

پگان کیست؟ پگانیسم چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries