settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره غلبه بر شهوت چه می گوید؟

جواب


بیشتر کلماتی که در کتاب مقدس به «شهوت» ترجمه شده اند، به معنی «تمایل شهوانی و نفسانی» می باشند. تمایلات قوی می توانند به با توجه به هدف و انگیز آنها خوب یا بد باشند. خداوند قلب انسان را با اشتیاق شدید نسبت به خودش آفرید (مزامیر فصل 42 آیه های 1 تا 2، فصل 73 آیه 25). اما مفهوم «شهوت» به اشتیاق شدید نسبت به چیزهایی گفته می شود که خدا آنها را ممنوع کرده است، و این واژه مترادف با تمایلات جنسی و مادی به کار رفته است.

یعقوب فصل 1 آیه های 14 تا 15 روند طبیعی شهوت لجام گسیخته را به ما نشان می دهد: «وسوسه يعنی اينكه انسان فريفته و مجذوب افكار و اميال ناپاک خود شود. اين افكار و اميال ناپاک، او را به انجام كارهای گناه‌آلود می‌كشاند؛ و اين كارها نيز منجر به مرگ می‌گردند، كه همانا مجازات الهی است»

بر اساس این متن، شهوت (هوس) گناه آلود با یک خواسته شیطانی آغاز می شود. وسوسه شدن توسط شیطان، گناه نیست. عیسی مسیح نیز وسوسه شد (متی فصل 4 آیه 1). گناه زمانی آغاز می شود که شیطان و کار بد، قلب ما را از جایی که باید باشد منحرف می کند. وقتی یک خواسته شیطانی در وجود ما شکل می گیرد، حق انتخاب داریم. می توانیم آن را رد کنیم، مانند کاری که عیسی مسیح کرد، و بر روی راهی که خداوند برای ما فراهم کرده متمرکز شویم (متی فصل 4 آیه 10). و یا می توانیم از آن پذیرایی کنیم. به قول معروف، «ما نمی توانیم کاری کنیم که پرندگان بالای سر ما پرواز نکنند اما مجبور نیستیم به آنها اجازه دهیم روی سر ما آشیانه بسازند». وقتی وسوسه می شویم باید به یاد داشته باشیم که تنها نیستیم. ما بین وسوسه شدن یا مقاومت در برابر آن حق انتخاب داریم.

وسوسه ما را «اغوا» می کند، به همین دلیل به طرف آن کشیده می شویم. این کلمه در زبانی یونانی به معنی طعمه روی قلاب ماهی گیری است. وقتی ماهی لول خوردن کرم را می بیند، وسوسه شده و آن را محکم به دهان می گیرد. وقتی قلاب در دهان ماهی گیر می کند او را به هر سمتی که بخواهد می کشاند. وقتی با وسوسه روبرو می شویم، فورا باید آن را رد کنیم درست مانند کاری که یوسف در برابر وسوسه زن فوطیفار انجام داد (پیدایش فصل 39 آیه های 11 تا 12). تردید، درها را برای اغوا شدن باز می کند. رومیان فصل 13 آیه 14 چنین تردیدی را رفتن به دنبال خواهش های جسمانی می داند. ما هم مانند آن ماهی ناآگاه از افکار وسوسه انگیز آویزان می شویم، و باور به آنها ما را خوشحال و راضی می کند. ما از این توهم و تخیل لذت می بریم، به این سناریوی گناه آلود فکر می کنیم، و با این عقیده که خداوند امکانات مورد نیاز برای خوشبختی را فراهم نکرده است خوشیم (پیدایش فصل 3 آیه ها 2 تا 4)، این تصور احمقانه است. دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 22 می گوید، از افکار و امیال شهوت آلود فورا بگریزد. یوسف شک نکرد و گزینه های مختلف را مد نظر نگرفت. او وسوسه جنسی را شناسایی کرد و به سرعت فرار کرد. ما وقتی شک می کنیم، به دنبال خواهش جسم می رویم و به خودمان فرصت انتخاب بد را می دهیم. قدرت وسوسه معمولا ما را در خود غرق می کند. سامسون مرد قوی هیکلی بود اما قدرت غلبه بر شهوت خودش را نداشت (داوران فصل 16 آیه 1).

گام بعدی روند نزولی وسوسه است. بر اساس گفته یعقوب فصل 1، خواسته ها و تمایلات مانند نطفه در وجود ما بسته می شوند و رشد می کنند. شهوت مانند یک دانه کار خود را آغاز می کند، مانند فکری که با یک میل غلط بسته بندی شده است. اگر به این دانه اجازه جوانه زدن و رشد بدهیم، به چیزی بسیار بزرگتر و قوی تر تبدیل می شود که از ریشه کندن آن کار دشواری خواهد بود. وقتی به وسوسه اجازه جوانه زدن داده شود به گناه تبدیل می شود. آن خواسته به راه خود ادامه می دهد و به شهوت تبدیل می شود. عیسی مسیح، شهوت را بی تردید گناه می خواند، حتی اگر به طور فیزیکی آن را انجام ندهیم (متی فصل 5 آیه های 27 تا 28). قلب های ما خانه خداوند است، وقتی به بدی اجازه رشد در آن را می دهیم، معبد خدا را آلوده می کنیم (اول قرنتیان فصل 3 آیه 16، فصل 6 آیه 19).

امیال غلط، انسان را فاسد می کند. حرص و طمع در ده فرمان موسی ممنوع شده است، نباید چشم طمع به مال و اموال دیگران داشته باشیم (تثنیه فصل 5 آیه 21، رومیان فصل 13 آیه 9). قلب انسان پیوسته به دنبال راضی کردن خودش است، و شهوت زمانی آغاز می شود که قلب انسان کسی و چیزی را پیدا می کند که این حس رضایت را به او می دهد.

فقط زمانی می توانیم بر امیال مزاحم و ناخوانده غلبه کنیم که از قلب های خود برای جلال خداوند استفاده کنیم. وقتی خودمان را به خداوند می سپاریم و مطیع او می شویم، نیازهای ما در دوستی با خداوند برآورده می شوند. ما باید همه افکار را به اسارت عیسی مسیح در آوریم (دوم قرنتیان فصل 10 آیه 5). ما باید به روح القدس اجازه بدهیم که افکار ما را جایی که می خواهد، ببرد و نگه دارد. خواندن روزانه مزامیر فصل 19 آیه 14 به دعا کردن ما کمک می کند، «ای خداوند، ای پناهگاه و نجات دهندهٔ من، سخنان و افكارم مورد پسند تو باشند». وقتی خواست قلبی ما، خشنودی خداوند را از رضایت خودمان بالاتر بداند، جلوی شهوت گرفته می شود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره غلبه بر شهوت چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries