settings icon
share icon
سوال

آیا نسخه اصلی کتاب مقدس هنوز هم وجود دارد؟

جواب


جواب این سوال هم آری است هم خیر. البته سختگیرانه ترین جواب، خیر است. نوشته های اصلی که 66 کتاب کتاب مقدس را شامل شود، در مالکیت هیچ سازمانی قرار ندارد. با این وجود، جواب این سوال در حالت واقعی بله است. بشر کلمات و کتاب های اصلی کتاب مقدس را در اختیار دارد. چطور ممکن است؟ برای درک این موضوع که چگونه نسخه اصلی کتاب مقدس نوشته شد و چه تفاوتی با کتاب مقدس امروزی دارد باید به فرایند نگارش و جمع آوری کتاب مقدس از آغاز نگاه کنیم.

پیشینه نسخه اصلی کتاب مقدس

بر اساس نظر شک گرایان، هرگز نسخه اصلی ای وجود نداشته است. آنها معتقدند کتاب مقدس محصول بشر است نه خداوند، و در طول تاریخ تکامل پیدا کرده است.

بخش های مختلف کتاب مقدس در فاصله زمانی زیادی نسبت به هم نوشته شدند. چهل نویسنده در طول مدت 1500 سال 66 کتاب (39 کتاب عهد قدیم و 27 کتاب عهد جدید) کتاب مقدس را نوشتند. عهد قدیم به سه بخش تقسیم می شود: 1) تورات موسی که گاهی با نام کتاب قانون هم شناخته می شود و به پنج کتاب نخست کتاب مقدس گفته می شود. (2) کتاب پیامبران که شامل پیامبران مهین و کهین می شود. (3) نوشته ها که شامل مزامیر، امثال و تعدادی کتاب دیگر می شود.

عهد جدید هم به سه بخش تقسیم شده است: (1) انجیل ها. (2) تاریخ کلیسا که اصولا فقط شامل کتاب اعمال رسولان می باشد (3) رساله (نامه های) شاگردان که شامل بقیه محتویات عهد جدید است.

گردآوری نسخه اصلی عهد قدیم

نسخه اصلی کتاب مقدس چگونه گردآوری شد؟ رد پای دقیق جمع آوری آن را می توان در کتاب مقدس دید. بعد از اینکه موسی تورات را (خروج فصل 17 آیه 14، فصل 24 آیه های 4 و 7، فصل 34 آیه 27، اعداد فصل 33 آیه 2، یوشع فصل 1 آیه 8، متی فصل 19 آیه 8، یوحنا فصل 5 آیه های 46 تا 47، رومیان فصل 10 آیه 5) نوشت، آن را در صندوق عهد نگه داشتند (تثنیه فصل 31 آیه 24). با گذشت زمان، متون الهام شده دیگری به پنج کتاب اول کتاب مقدس اضافه شد. در زمان داوود و سلیمان، جمع آوری کتاب ها تمام شد و در گنجینه معبد قرار داده شد (اول پادشاهان فصل 8 آیه 6) و کاهنان از آن مراقبت کردند (دوم پادشاهان فصل 22 آیه 8). کتاب های دیگر مانند اشعار داوود، امثال سلیمان، و کتاب های نبوتی مانند اشعیا، هوشع و میکا (امثال فصل 25 آیه 1) در زمان پادشاهی حزقیا به آن اضافه شد . به طور کل می توان گفت که سخنان پیامبران خدا به نگارش در می آمد و اآنچه ثبت شد را می توان در عهد قدیم امروزی دید.

در مدت زمان تبعید یهودیان در قرن ششم، کتاب ها پراکنده شدند اما گم نشدند. یهودیان حدود سال 538 ق.م از اسارت بابلی ها بازگشتند، عزرای کاهن کتاب های قبلی را دوباره گردآوری کرد و آثار دیگری به این مجموعه افزود. یک نسخه در صندوقی که در معبد دوم قرار داده شده بود نگهداری شد. سپس در یک فرایند بسیار دقیق نسخه های دیگری برای حفاظت از نوشته های الهام شده ساخته شد. یهودیان این مجموعه از کتاب های عهد قدیم که به زبان عبری نوشته شده است را کتاب مقدس عبری می نامند.

در قرن سوم قبل از میلاد، کتاب های عهد قدیم توسط تیمی متشکل از 70 محقق یهودی به یونانی ترجمه شد. این مجموعه هفتادگانی یا سپتوآگینتا (یک لغت یونانی به معنی ترجمه هفتاد مفسر ) نامیده شد. هفتادگانه به طور حتم توسط شاگردانی مانند پولس استفاده و از آن نقل قول شد. قدیمی ترین نسخه های هفتادگانی شامل تکه هایی از قرن اول و دوم ق.م. هستند.

طومارهای دریای مرده در سال 1947 میلادی کشف در قمران اسرائیل کشف شدند. طومارها متعلق به قرن پنجم قبل از میلاد تا قرن اول میلادی می باشند. تاریخ دانان معتقدند کاتبان یهودی در زمان خرابی اورشلیم (سال 70 میلادی) برای حفظ کلام خدا از مکان نگهداری این طومارها مراقبت کردند. طومارهای دریای مرده تقریبا همه کتاب های عهد قدیم را ارائه می دهند، مقایسه آنها با جدیدترین نسخه های خطی نشان دهنده شباهت آنهاست. تفاوت های اصلی املای برخی از نام های اشخاص و اعداد در کتاب مقدس است.

طومارهای دریای مرده درستی و صحت عهد قدیم را ثابت می کنند و به ما این اطمینان را می دهند که عهد قدیم امروز همان عهد قدیمی است که در زمان عیس مسیح استفاده می شد. لوقا درباره گردآوری عهد قدیم از عیسی مسیح نقل قول می کند: «از همين روست كه خدا با حكمتی كه دارد درباره شما فرموده است: پيامبران و رسولان نزد شما خواهم فرستاد، اما شما برخی را كشته، و برخی ديگر را آزار خواهيد رساند. بنابراين، خدا انتقام خون همه انبیا را كه از ابتدای پيدايش جهان تا به حال ريخته شده است، از شما خواهد گرفت، از خون ”هابيل“ گرفته تا خون ”زكريا“ كه در خانه خدا در ميان قربانگاه و جايگاه مقدس كشته شد. بلی، خون همه آنها به گردن شماست!» (لوقا فصل 11 آیه های 49 تا 51). عیسی مسیح همه 39 کتاب عهد قدیم را در این آیه های تایید می کند. مرگ هابیل در پیدایش، و مرگ زکریا در دوم تواریخ (اولین و آخرین کتاب مقدس عبری) عنوان شده است.

گردآوری نسخه اصلی عهد جدید

گردآوری عهد جدید رسما در شورای کارتاژ در سال 397 میلادی انجام شد. با این وجود، اکثر عهد جدید بسیار قبل تر از آن شورا معتبر شناخته شده بود. اولین مجموعه از کتاب های عهد جدی توسط فردی به نام مرقیون در سال 140 میلادی ارائه شد. مرقیون یک دوستیست بود( دوستیسم عقیده ای است که می گوید هر چیز روحانی خوب و هر چیز مادی بد است). بنابراین مرقیون هر کتابی که از خدا-انسان بودن عیسی مسیح حرف زده بود را حذف کرد. او همچنین نامه های پولس را ویرایش کرد تا با عقاید خودش هماهنگ شوند.

یکی دیگر از فهرست های کتاب های عهد جدید در تصویب نامه موراتورین (سال 170 میلادی) ثبت شده است که شامل چهار انجیل، اعمال رسولان، 13 نامه پولس، اول، دوم و سوم یوحنا، یهودا و کتاب مکاشفه می باشد. تصویب نامه نهایی عهد جدید اولین بار توسط آتاناسیوس ،اسقف اسکندریه و یکی از پدران کلیسا، در سال 376 میلادی مشخص شد و در شورای کارتاژ در سال 397 میلادی به تصویب رسید.

اما تاریخ نشان می دهد که عهد جدید امروزی بسیار قبل تر از آن به رسمیت شناخته شده بود و محتوای آن دقیقا مانند محتوای نسخه خطی اصلی است. اول اینکه، خود کتاب مقدس نشان می دهد که نوشته های عهد جدید نیز الهام شده از طرف خداوند و برابر با عهد قدیم هستند. به عنوان مثال پولس می گوید:« دهان گاوی را كه خرمن می‌كوبد، نبند و بگذار به هنگام كار، از خرمنت بخورد. در جای ديگر نيز می‌فرمايد: كسی كه كار می‌كند، بايد حقش را بگيرد». (اول تیموتائوس فصل 5 آیه 18). پولس در اینجا از لوقا فصل 10 آیه 7 نقل قول می کند که نشان می دهد انجیل لوقا را بخشی از کتاب مقدس می داند. مثال بعدی مربوط به گفته پطرس است: «در ضمن بدانيد كه مسيح به اين دليل صبر می‌كند تا ما فرصت داشته باشيم پيام نجاتبخش او را به گوش همهٔ مردم برسانيم. برادر عزيز ما «پولس» نيز با آن حكمتی كه خدا به او داده است، در بسياری از نامه‌های خود دربارهٔ همين مطلب، سخن گفته است. درک برخی از نوشته‌های او دشوار است و بعضی كه اطلاع كافی از كتاب آسمانی ندارند و وضع روحانی‌شان نيز ناپايدار است، آنها را به غلط تفسير می‌كنند، همان كاری كه با بخشهای ديگر كتاب آسمانی نيز می‌كنند. اما با اين كار، نابودی خود را فراهم می‌سازند» (دوم پطرس فصل 3 آیه های 15 تا 16). پطرس در اینجا نامه های پولس را نیز مان کتاب های عهد قدیم کلام الهام شده خداوند می داند.

دوم اینکه، نقل قول های پدران کلیسای اولیه برای گردآوری مجدد کتاب مقدس امروزی نیز کافی است. برای مثال، کلمنت (سال 95 میلاذی) از یازده کتاب عهد جدید، ایگناتیوس (سال 107 میلادی) از تقریبا از همه کتاب های عهد جدید ، و پولیکارپ (شاگرد یوحنا، سال 110 میلادی) از 17 کتاب عهد جدید نقل قول کرده اند. با استفاده از نقل قول های پدران کلیسای اولیه می توان دوباره عهد جدید را به غیر از 20 تا 27 آیه که عمدتا از کتاب یوحنا هستند گردآوردی کرد. این اسناد نشان می دهند که عهد جدید بسیار قبل تر از شورای کارتاژ در سال 397 میلادی به رسمیت شناخته شده بود.عهد جدیدی که امروز در دست داریم مانند همان چیزی است که دو هزار سال پیش نوشته شد.

سوم اینکه، هیچ اثر ادبی باستانی دیگری وجود ندارند که از نظر تعداد نسخه ها یا نگارش زمانی عهد جدید مانند کتاب مقدس باشد . 5300 نسخه یونانی، 10000 نسخه لاتین و 9000 هزار نسخه های گوناگون دیگر امروز موجود هستند و نسخه های جدیدتری در کشفیات باستان شناسی پیدا خواهند شد. تعداد بسیار زیاد نسخه های عهد جدید باعث شد تا سر فردریک کنیون (رییس سابث و کتابدار ارشد موزه بریتانیا) بگوید: «فاصله زمانی بین نسخه های اصلی و جدیدترین نسخه های خطی موجود بسیار ناچیز است و شکی نیست که کتاب مقدس درست شبیه نسخه اصلی می باشد. صحت و درستی کتاب های عهد جدید کاملا قابل تایید است».

نسخه اصلی کتاب مقدس – نتیجه گیری

به طور خلاصه، هیچ کسی امروز نسخه اصلی را ندارد، نسخه های زیادی موجود می باشند، کار مورخان کتاب مقدس توسط علم تصحیح متون به ما اطمینان می دهد کتاب مقدس امروزی دقیقا شبیه اثر نویسنده اصلی آن است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا نسخه اصلی کتاب مقدس هنوز هم وجود دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries