settings icon
share icon
سوال

دین جهانی آخر زمان چه خواهد بود؟

جواب


دین واحد جهانی در مکاشفه فصل 17 آیه های 1 تا 18 توضیح داده شده است. عبارت «فاحشه» در سرتاسر عهد قدیم به شکل استعاری برای اشاره به دین دروغین استفاده شده است. قرنهاست که در مورد هویت و ساختار این دین بحث می شود، نظریه پردازان و مفسران کتاب مقدس چندین دیدگاه نسبت به این موضع دارند. استدلال های متقاعد کننده ای وجود دارند، این دین جهانی می تواند کاتولیک، اسلام، جنبش عصر جدید یا برخی دیگر از ادیان باشد که هنوز به وجود نیامده اند، جستجو در اینترنت شما را به احتمالات و نظریه های بیشتری می رساند. شکی نیست که پیامبر دروغین آخر زمان دین خودش را ترویج خواهد داد، دین او ممکن است ترکیبی از ادیان، فرقه ها و ایسم های امروزی باشد.

مکاشفه فصل 17 آیه های 1 تا 18 ویژگی های متعددی از آن دین جهانی را به ما ارائه می دهد. دین دروغین برهمه مردم از هر نژاد و زبانی غلبه خواهد کرد (آیه 15)، یعنی قدرت جهانی خواهد داشت، و شکی نیست که این قدرت را از ضدمسیح که در آن زمان حکومت خواهد کرد، کسب می کند. آیه های 2 و 3 درباره آن روسپی صحبت می کند که با تمام پادشاهان زمین زنا خواهد کرد، به این معنی که آن دین دروغین در بین پادشاهان و قدرتمندان جهان نفوذ می کند. «سرمست شده از شراب زنای او» می تواند برای اشاره به کسانی باشد که از قدرت بدست آمده از عبادت خدای آن دین دروغین سرمست شده اند، شیطان معمولا کسانی که غرق که در قدرت می شوند را به دام می اندازد. اتحاد به وجود آمده توسط آن دین دروغین، ملت ها و کلیسا را متحد می کند، این اتحاد هرگز در طول تاریخ اتفاق نیفتاده است.

آیه 6 توضیح می دهد که آن روسپی از شراب خون قدیسین (ایمانداران) سرمست شده است. قتل ایماندران در دوران عذاب سخت بخشی از برنامه ضد مسیح است (مکاشفه فصل 6 آیه 9). بسیاری از کسانی که با آن دین جهانی مخالفت می کنند، کشته می شوند (مکاشفه فصل 20 آیه 4) و کسانی که از داشتن نشان ضد مسیح سرباز می زنند قادر به خرید و فروش نخواهند بود، بنابراین امرار معاش برای آنها بسیار مشکل می شود (مکاشفه فصل 13 آیه های 16 تا 17).

در آخر، ضد مسیح دیگر از آن روسپی حمایت نمی کند، چراکه می خواهد همه دنیا تنها او را پرستش کنند. او ستایش شدن را با پیامبران و کاهنان دین دروغین سهیم نمی شود، حتی فرمانبرداری آنها نیز برایش اهمیتی ندارد. وقتی ضد مسیح با زنده شدن دوباره و معجزه آسای خود توجه مردم دنیا را به خود جلب می کند (مکاشفه فصل 13 آیه های 3، 12، 14) با سیستم دین دروغین مخالف کرده، آن را نابود می کند و خودش را به جای خدا می زند. عیسی مسیح می گوید فریب و دروغ آنچنان بزرگ است که حتی برگزیدگان هم فریب خواهند خورد (متی فصل 24 آیه 24).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

دین جهانی آخر زمان چه خواهد بود؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries