settings icon
share icon
سوال

آیا کتاب مقدس یک حکومت و پول رایج جهانی در آخر زمان را پیشگویی کرده است؟

جواب


کتاب مقدس از عبارت های «یک حکومت جهانی» و «یک پول رایج» در رابطه با آخر زمان استفاده نکرده است. با این وجود، بر اساس مدارک فراوانی که ارائه داده است، ما را به این نتیجه می رساند که هر دو مورد، در زمان حکومت ضد مسیح در آخر زمان وجود خواهند داشت.

یوحنا در رویای خود درباره وقایع آخر زمان، می بیند که آن جانور یا همان ضد مسیح از آب بیرون می آید، هفت سر و ده شاخ دارد (مکاشفه فصل 13 آیه 1). از رویای دانیال و یوحنا (دانیال فصل 7 آیه های 16 تا 24) به این نتیجه می رسیم که آن جانور (ضد مسیح) همان قدرتمندترین شاخی است که سه پادشاه از ده تن را شکست داده و بر ضد مسیحیان جنگ به راه خواهد انداخت. اتحاد ده ملت را در مجسمه ای که دانیال در خواب می بیند، مشاهده می کنیم (دانیال فصل 2 آیه های 41 تا 42). حکومت نهایی جهان که شامل ده ملت است به وسیله انگشتان این مجسمه به تصویر کشیده شده است. ما نمی دانیم که آن ده تن چه کسانی هستند و چگونه به قدرت می رسند، اما کتاب مقدس به روشنی می گوید که ضد مسیح از میان آنها به قدرت می رسد و به قدرتمندترین پادشاه بین آنها تبدیل می شود. در نهایت، همه پادشاهان فرمانبردار او خواهند شد.

یوحنا می گوید حاکم این امپراطوری عظیم، قدرتش را از شیطان می گیرد (مکاشفه فصل 13 آیه 2). تمام مردم دنیا او را ستایش خواهند کرد (فصل 13 آیه های 3 تا 4) و بر همه قوم ها و ملت ها از زبان های مختلف تسط خواهد داشت (فصل 13 آیه 7). از این توضیحات می توانیم نتیجه بگیریم که این شخص رهبر حکومت جهانی خواهد شد و بر همه حکومت های زیرمجموعه خود فرمانروایی خواهد کرد. تصور این موضوع بسیار سخت است که چگونه حکومت های گوناگون امروزی با خواست و اراده خود مطیع یک حکومت جهانی خواهند شد، نظریه های زیادی در این مورد عنوان شده اند. یکی از این نظریه ها این است که خرابی ها و قحطی های عنوان شده در مکاشفه (فصل های 6 تا 11) چنان ویرانگر خواهند بود که یک بحران جهانی به وجود خواهد آمد، به همین دلیل، مردم از هرکسی که قول آرام شدن اوضاع را بدهد، اطاعت خواهند کرد.

ضد مسیح (آن جانور) به قدرت می رسد و دامنه سلطه خود را با کمک شیطان به تمامی جهان گسترش می دهد. هدف اصلی آنها به دست آوردن پرستش و ستایشی است که شیطان از زمان رانده شدن از بهشت به دنبال آن می گردد (اشعیا فصل 14 آیه های 12 تا 14). یکی از روش های آنها برای به دست گرفتن قدرت جهانی، کنترل تجارت جهانی است، این روش سرآغاز ایده یک پول رایج جهانی است. مکاشفه فصل 13 آیه های 16 تا 17 از یک علامت مخصوص اهریمنی نام می برد که هرکسی برای خرید و فروش به آن نیاز خواهد داشت. هرکسی که نخواهد این علامت را داشته باشد نمی تواند غذا، لباس و احتیاجات دیگر را خریداری کند. بدون شک اکثر مردم دنیا فقط برای زنده ماندن این علامت را دریافت خواهند کرد. آیه 16 به وضوح می گوید همه از فقیر و غنی گرفته تا بزرگ و کوچک این علامت را بر روی دست یا پیشانی خود خواهند داشت. فرضیات و بحث های زیادی بر سر این موضوع وجود دارد که این علامت چگونه بر روی بدن حک می شود، امروزه شاهد آن هستیم که تکنولوژی به راحتی این کار را انجام می دهد.

کسانی که از رویداد ربوده شدن کلیسا جا می مانند (اشاره به کسانی که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود نمی پذیرند) با این تصمیم بسیار سخت مواجه خواهند شد که یا علامت ضد مسیح را قبول کنند تا زنده بمانند و یا به استقبال گرسنگی و شکنجه از طرف ضدمسیح و پیروانش بروند. اما کسانی که در آن زمان به مسیح ایمان می آورند و آنهایی که نامشان در کتاب حیات بره است (مکاشفه فصل 13 آیه 8) با آغوش باز از گرسنگی و شکنجه حتی تا سر حد شهادت استقبال می کنند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا کتاب مقدس یک حکومت و پول رایج جهانی در آخر زمان را پیشگویی کرده است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries