settings icon
share icon
سوال

از کجا بدانم یکی از برگزیدگان (برای نجات) هستم؟

جواب


نظرات زیادی در مورد مفهوم دقیق گزینش در رابطه با نجات وجود دارد، اما این حقیقت که ایمانداران گزینش شده اند، غیر قابل بحث است (رومیان فصل 8 آیه های 29 تا 30، افسسیان فصل 1 آیه های 4 تا 5 و 11، اول تسالونیکیان فصل 1 آیه 4). گزینش به طور ساده یعنی اینکه خداوند انتخاب می کند، گلچین می کند، مقدر می کند، مشخص می کند که چه کسی نجات یابد. توضیح روند این گزینش در این مقاله نمی گنجد. سوال در واقع این است که « از کجا بدانم یکی از برگزیدگان هستم؟» پاسخ بسیار ساده است: ایمان بیاور!

کتاب مقدس به ما نمی گوید که باید نگران وضعیت خود نسبت به اینکه برگزیده شده ایم یا نه باشیم. بلکه خداوند از ما می خواهد تا به عیسی مسیح به عنوان تنها نجات دهنده، بر اساس لطف خدا، ایمان بیاوریم (یوحنا فصل 3 آیه 16، افسسیان فصل 2 آیه های 8 تا 9). اگر شخصی برای رستگاری (نجات) فقط به عیسی مسیح ایمان بیاورد از برگزیدگان است. اینکه ایمان تضمین کننده برگزیدگی است یا برگزیده شدن باعث ایمان می شود، بحث دیگری است. اما می توان با اطمینان گفت که ایمان سندی برای برگزیده شدن است. هیچ کسی نمی تواند به عیسی مسیح ایمان بیاورد مگراینکه خداوند او را به این سمت بکشاند (یوحنا فصل 6 آیه 44). خداوند کسانی را که گزینش و از پیش انتخاب کرده است، فرا می خواند (رومیان فصل 8 آیه های 29 تا 30). ایمان نجات دهنده بدون گزینش از طرف خداوند امکان پذیر نیست. بنابراین، ایمان نجات دهنده سند و مدرکی برای این گزینش است.

این نظریه کاملا غیر کتاب مقدسی است که گفته شود اگر کسی از برگزیدگان نباشد، نمی تواند نجات پیدا کند. هیچ کسی به دلخواه خود به جستجوی برنامه رستگاری خداوند نمی رود (رومیان فصل 3 آیه های 10 تا 18). کسانی که عیسی مسیح را ندارند نیاز خود به نجات را نمی بینند (دوم قرنتیان فصل 4 آیه 4). این نابینایی فقط زمانی درمان می شود که خداوند توجه آن فرد را به سوی خود جلب کند. این خداوند است که چشمان ما را باز می کند تا نیاز خود به نجات از راه ایمان به عیسی مسیح را ببینیم. انسان نمی تواند توبه کند (عقیده خود را نسبت به گناه و نیاز به رستگاری تغییر دهد) مگراینکه خداوند حس نیاز به توبه را درون وجود او روشن کند (اعمال رسولان فصل 11 آیه 18). بنابراین، اگر برنامه خدا برای نجات را درک می کنید، نیاز خود به آن را نیز بشناسید، برای دریافت عیسی مسیح به عنوان تنها نجات دهنده خودتان را قانع کنید، سپس به او ایمان بیاورید تا نجات پیدا کنید.

اگر به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود ایمان آورده اید، برای نجات فقط به او اعتماد می کنید، ایمان بیاورید که فداکاری او بر روی صلیب کفاره همه گناهان را پرداخت کرد – به شما تبریک می گوییم، شما یکی از برگزیدگان هستید.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

از کجا بدانم یکی از برگزیدگان (برای نجات) هستم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries