settings icon
share icon
سوال

چرا باید عهد قدیم را مطالعه کنیم؟

جواب


دلایل زیادی برای مطالعه عهد قدیم وجود دارد. یکی از این دلایل این است که عهد قدیم پایه و اساس تعالیم و رویدادهایی است که در عهد جدید دیده می شوند. کتاب مقدس یک رونمایی تدریجی و گام به گام است. اگر شما از نیمه اول هر کتابی را جا بیندازید و نخوانده رد شوید و سعی کنید که کتاب را تمام کنید؛ در درک شخصیتها، نقشه و هدف کتاب و درک پایان کتاب دچار مشکل خواهید شد. به همین طریق، عهد جدید تنها زمانی به طور کامل فهمیده می شود که ما اساس رویدادها، شخصیتها، قوانین، سیستم قربانی، عهدها و وعده های عهد قدیم را درک کنیم.

اگر ما فقط عهد جدید را در دست داشتیم، به سراغ انجیل ها می آمدیم و نمی دانستیم که چرا یهودیان به دنبال یک مسیح موعود (یک پادشاه منجی) می گشتند. نمی فهمیدیم که دلیل آمدن این مسیح چه بود (نگاه کنید به اشعیا فصل 53) و نمی توانستیم که هویت عیسی ناصری را به عنوان مسیح از طریق پیشگویی های مفصلی که درباره او شده است شناسایی کنیم؛ به عنوان مثال محل تولد او (میکاه فصل 5 آیه 2)، چگونگی مرگ او (مزامیر فصل 22، به خصوص آیه های1، 7 تا 8، 14 تا 18 و فصل 69 آیه 21)، رستاخیز او (مزامیر فصل 16 آیه 10)، و جزئیات بسیار دیگری از خدمت او (اشعیا فصل 9 آیه 2؛ فصل 52 آیه 3).

مطالعه عهد قدیم برای درک سنتهای یهودی که در طول عهد جدید ذکر شده اند نیز مهم است. ما نمی فهمیدیم که فریسیان چگونه شریعت خدا را با افزودن سنتهای شخصی شان به آن منحرف کرده اند یا چرا عیسی هنگام پاکسازی معبد بسیار ناراحت بود، یا سخنانی که عیسی در بسیاری از پاسخهایش به مخالفینش می گفت از کجا نشات می گرفت.

عهد قدیم پیشگویی های بسیاری را با جزییات ثبت کرده که تنها زمانی درست خواهند بود که کتاب مقدس کلام خدا باشد و نه انسان (برای مثال، دانیال فصل 7 و فصلهای بعد از آن). پیشگویی های دانیال جزئیات مشخصی را درباره صعود و سقوط ملتها ارائه می دهد. در واقع این پیشگویی ها آنقدر دقیق هستند که شک گرایان بر این باور هستند که اینها بعد از رخ دادن نوشته شده اند.

ما باید عهد قدیم را مطالعه کنیم چرا که درسهای بیشماری برای ما دارد. مشاهده زندگی شخصیتهای عهد قدیم، راهنمای زندگی ما خواهد بود. ترغیب می شویم که در هر شرایطی به خدا اعتماد کنیم (دانیال فصل 3). یاد می گیریم که بر روی اعتقاد خود محکم بایستیم (دانیال فصل 1) و در انتظار پاداش وفاداری بمانیم (دانیال فصل 6). یاد می گیریم به جای اینکه تقصیر را به گردن دیگری بیندازیم در اسرع وقت و صادقانه به گناه خود اعتراف کنیم (اول سموئیل فصل 15). یاد می گیریم که با گناه بازی نکنیم و حتی در فکر گناه کردن نیز نباشیم زیرا آشکار خواهد شد (داوران فصل های 13 تا 16). یاد می گیریم که گناهمان نه تنها برای خودمان بلکه برای عزیزانمان نیز عواقب دارد (پیدایش فصل 3) و به طور عکس، رفتار خوبمان هم برای ما و هم برای اطرافیان ما پاداش خواهد داشت (خروج فصل 20 آیه های 5 تا 6).

همچنین مطالعه عهد قدیم به ما کمک می کند تا نبوت را درک کنیم. عهد قدیم شامل وعده های زیادی است که خدا باز هم برای ملت یهود محقق خواهد کرد. عهد قدیم چیزهایی نظیر طول دوره رنج، و اینکه چگونه سلطنت هزار ساله مسیح، وعده هایش را برای یهودیان کامل تکمیل خواهد کرد را آشکار می سازد و همچنین آشکار می سازد که چگونه فرجام کتاب مقدس، سرِ آزاد نخ را که از ابتدای زمان باز بوده، می بندد.

در جمع بندی باید بگوییم که عهد قدیم به ما می آموزد که چطور خدا را دوست بداریم و او را خدمت کنیم، و جزئیات بیشتری را درباره شخصیت خدا آشکار می سازد. از طریق پیشگویی هایی که به طور مکرر محقق شده است، نشان می دهد که چرا کتاب مقدس در میان دیگر کتاب های مقدس منحصر به فرد است. کتاب مقدس به تنهای قادر است ادعایش در مورد خود را ثابت کند: یعنی کلام الهام شده ی خدا. اگر هنوز به صفحات عهد قدیم نگاهی نکرده اید، چیزهای زیادی از آنچه خدا برایتان در دسترس گذاشته را از دست داده اید.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا باید عهد قدیم را مطالعه کنیم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries