settings icon
share icon
سوال

نظریه آفرینش گرایی زمین کهن چیست؟

جواب


لطفا این نکته را در نظر بگیرید که مینستری GotQuestions.org به طور رسمی به نظریه آفرینش گرایی زمین جوان پایبند است. ما کاملا و واقعا معتقدیم که آفرینش گرایی زمین جوان به بهترین شکل با گزارش کتاب مقدس از خلقت همخوانی دارد. با این وجود، دیدگاه آفرینش گرایی زمین کهن را نیز به رسمیت می شناسیم و مسیحیان می توانند چنین نظری نیز داشته باشند. نظریه آفرینش گرایی زمین کهن به هیچ عنوان بدعت گذاری نیست و به هیچ عنوان نباید از برادران و خواهران مسیحی آفرینش گرای زمین کهن دوری کرد. فکر کردیم که نوشتن مقاله ای در مورد نظریه آفرینش گرایی زمین کهن ارزشمند باشد. به چالش کشیده شدن دیدگاه های ما همیشه خوب بوده است، چراکه به ما انگیزه می دهد تا کتاب مقدس را بیشتر بررسی کنیم و از صحت عقاید خود اطمینان حاصل کنیم.

نظریه آفرینش گرایی زمین کهن یک اصطلاح عام/کلی برای توضیح دیدگاه آفرینش گراهای کتاب مقدسی است، آنها می گویند که جهان در مدت زمانی بین 6000 تا 10000 سال خلق شد، نه در شش روز بیست و چهار ساعته متوالی. آفرینش گراهای زمین کهن معتقدند که خداوند، جهان هستی و ساکنان آن (که شامل آدم و حوا نیز می شدند) در مدت زمانی بسیار طولانی تر از آنچه آفرینش گراهای زمین جوان محاسبه می کنند آفریده است. رهبران مسیحی مشهوری هستند (و بوده اند) که حداقل پذیرای تفسیر زمین کهن هستند، تعداد افرادی که به لیست اضافه می شوند در حال افزایش است. این فهرست شامل افرادی مانند والتر کایزر، نورمن گیسلر، ویلیام دمبسکی، جی آی پاکر، جی پی مورلند، فیلیپ ای جانسون، چاک کولسن، فرانسیس شافر، و گلیسن آرچر محقق عهد قدیم می باشد.

آفرینش گراهای زمین کهن معمولا با محاسبات علمی درباره قدمت جهان، بشر و زمین موافق هستند اما در عین حال ادعای نظریه پردازان مدرن درباره تکامل بیولوژیکی را رد می کنند. ایمانداران طرفدار نظریه زمین کهن و زمین جدید در چندین مورد با هم توافق نظر دارند:

1) جهان هستی از هیچ چیز در زمانی معین خلق شد ( آفرینش از هیچ).

2) آدم به معنای واقعی کلمه از خاک و حوا از دنده آدم آفریده شد و گزارش پیدایش از خلقت صحت تاریخی دارد.

3) ادعای داروینیست ها مبنی بر انتخاب طبیعی و جهش تصادفی که می تواند مسئول پیچیدگی حیات باشد، مردود است.

4) این ادعا که خداوند از فرایند فرگشت (تکامل) استفاده کرده تا انسان امروز را به وجود آورد (فرگشت الهی)، مردود است. خلقت گراهای زمین جدید و کهن، هر دو، نظریه ی نسب مشترک را رد می کنند.

با همه اینها، دیدگاه آفرینش گرایی زمین کهن در موارد زیر با دیدگاه آفرینش گرایی زمین جدید متفاوت است:

1. قدمت جهان. آفرینش گراهای زمین جدید بر این باورند که خداوند جهان هستی را بین 6000 تا 10000 سال پیش خلق کرد. آفرینش گراهای زمین کهن زمان خلقت را تقریبا 13.7 میلیارد سال پیش می دانند، بنابراین بیشتر با خط فکری علم (حداقل در این مورد) موافق هستند.

2. زمان خلقت آدم و حوا. آفرینش گراهای زمین جوان زمان خلقت آدم و حوا را حداکثر 10000 سال پیش می دانند. اما آفرینش گراهای زمین کهن زمانی بین 30000 تا 70000 سال پیش را تخمین می زنند.

بحث بین دو دیدگاه آفرینش گرایی بر روی معنی کلمه عبری «یوم» به معنای «روز» می باشد. آفرینش گراهای زمین جوان بر این باورند که منظور از کلمه یوم در گزارش پیدایش فصل 1-2 یک شبانه روز بیست و چهار ساعته است. اما آفرینش گراهای زمین کهن مخالف هستند و می گویند که کلمه یوم به مدت زمانی بسیار طولانی تری اشاره می کند. آفرینش گراهای زمین کهن از مباحث کتاب مقدسی متعددی برای دفاع از دیدگاه خود استفاده می کنند که برخی از آنها به این شرح است:

1. کلمه یوم در دیگر متون کتاب مقدس برای اشاره به مدت زمان طولانی استفاده شده است، مخصوصا در مزامیر فصل 90 آیه 4 که پطرس هم در عهد جدید آن را بازگو می کند، «اما ای عزيزان، اين حقيقت را فراموش نكنيد كه برای خدا يک روز يا هزار سال تفاوتی ندارد» (دوم پطرس فصل 3 آیه 8).

2. روز هفتم هزاران سال است. پیدایش فصل 2 آیه های 2-3 می گوید خداوند در «روز» (یوم) هفتم استراحت کرد. کتاب مقدس به ما می گوید که ما همچنان در روز هفتم هستیم؛ بنابراین، کلمه روز می تواند به مدت زمانی طولانی تری در ارتباط با روز های اول تا ششم اشاره کند.

3. کلمه «روز» در پیدایش فصل 1-2 به مدت زمانی طولانی تری از 24 ساعت اشاره می کند. پیدایش فصل 2 آیه 4 می گوید، «روزی بود كه خدا پس از پايان كار آفرينش، آرام گرفت. به اين ترتيب آسمانها و زمين آفريده شد.» در این آیه، کلمه «روز» به شش روز ابتدای آفرینش به طور کلی اشاره می کند و بنابراین معنای انعطاف پذیرتری از یک دوره 24 ساعته دارد.

4. «روز» ششم احتمالا طولانی تر از 24 ساعت است. پیدایش فصل 2 آیه 19 می گوید که آدم همه موجودات زنده را مشاهده و نام گذاری کرد. آدم نمی توانسته این وظیفه تاریخی را در 24 ساعت انجام دهد.

مسائلی که آفرینش گراهای زمین جوان و زمین کهن را از هم جدا می کند قطعا پیچیده و مهم است. با این وجود، این مسائل نباید باعث شود تا به سمت ارتدکسی کشیده شویم. زنان و مردان خداشناسی در هر دو دیدگاه وجود دارند. در نهایت، آفرینش گراهای کتاب مقدسی – زمین جوان یا کهن- اشتراکات بسیار زیادی با هم دارند و باید با هم کار کنند و از صحت تاریخی گزارش پیدایش دفاع کنند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

نظریه آفرینش گرایی زمین کهن چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries