settings icon
share icon
سوال

اینکه خدا نمی خواهد کسی هلاک شود بلکه خواست او این است که همه توبه کنند (دوم پطرس فصل 3 آیه 9)، به چه معناست؟

جواب


این نکته بسیار مهم است که ما باید آیه های کتاب مقدس را در متن مربوط بخوانیم، این موضوع مخصوصا در مورد دوم پطرس فصل 3 آیه 9 نیز صدق می کند، «برخلاف گمان برخی مردم، مسیح در وعدهٔ بازگشت خود تأخیری به وجود نیاورده است. در واقع، او صبر می‌کند و فرصت بیشتری می‌دهد تا گناهکاران توبه کنند، چون نمی‌خواهد کسی هلاک شود.» از بخش دوم آیه « تا گناهکاران توبه کنند، چون نمی‌خواهد کسی هلاک شود.» معمولا در بحثهای ضد عقیده برگزیدگان (این اصل که خداوند ما را انتخاب کرده است تا به عیسی مسیح ایمان بیاوریم) استفاده می شود.

متن مربوط به دوم پطرس فصل 3 آیه 9 درباره کسانی صحبت می کند که بازگشت عیسی مسیح و داوری دنیا با آتش را مورد شک و تردید و تمسخر قرار می دهند (دوم پطرس فصل 3 آیه های 3 تا 7). آنها با تمسخر می گویند، «پس او کجاست؟» (آیه 4). پطرس در آیه های 5 تا 6 طوفان نوح را به خوانندگانش یادآوری می کرد که خدا دنیا را نابود کرد. او در آیه 7 به مخاطبان خود می گوید که آسمان ها و زمین فعلی با آتش نابود خواهد شد. سپس پطرس جواب سوالی را می دهد که می دانست در ذهن مخاطبانش قرار دارد، یعنی این سوال که «چرا ظهور مسیح اینقدر طول کشید؟» پطرس در آیه 8 به خوانندگان می گوید که خدا فراتر از مفهوم زمان است. ما از نظر مفهوم انسانی زمان، خیلی منتظر مانده ایم اما برای خداوند چشم برهم زدنی بیش نیست. سپس در آیه 9 توضیح می دهد که چرا خداوند از دیدگاه انسان نسبت به زمان تا این اندازه صبر کرده است. تاخیر در داوری دنیا به دلیل لطف و مهربانی خداوند است. خداوند صبر می کند تا به افراد بیشتری فرصت توبه داده شود. سپس پطرس در آیه 9، خوانندگان را به یک زندگی پاک تشویق می کند چراکه عیسی مسیح روزی باز خواهد گشت.

متن مربوط به دوم پطرس فصل 3 آیه 9، دلیل تاخیر بازگشت مسیح را فرصت بیشتر برای توبه مردم عنوان می کند. این آیه به هیچ عنوان این عقیده را نقض نمی کند که خداوند انسان های مشخصی را برای نجات انتخاب کرده است. اول اینکه، این متن اصلا درباره عقیده انتخاب برگزیدگان صحبت نمی کند. مورد دوم اینکه، تفسیر «او نمی خواهد کسی هلاک شود» به «او نمی گذارد کسی هلاک شود» به عقیده غلط جهان شمولی (یونورسالیسم) منجر می شود. اما خدا نمی تواند «نخواهد» کسی هلاک شود و در عین حال تنها برگزیدگان او نجات را دریافت کنند. ناهمخوانی ای در این مورد وجود ندارد؛ خداوند ورود گناه به جهان از طریق نافرمانی آدم و حوا را نیز نمی خواست اما اجازه آن را داد. در حقیقت، آن بخشی از برنامه الهی او بود. خداوند نمی خواست به تنها پسرش خیانت شود، وحشیانه شکنجه شود و به قتل برسد، اما در هر حال اجازه آن را صادر کرد. این نیز بخشی از برنامه عالی و بی نقص خداوند بود.

به همین شکل، خداوند نمی خواهد کسی هلاک شود. خواست او این است که همه توبه کنند. اما در عین حال، خداوند می داند که همه توبه نخواهند کرد. نمی توان منکر این حقیقت شد که بسیاری هلاک خواهند شد (متی فصل 7 آیه های 13 تا 14). نه تنها تناقضی در دوم پطرس فصل 3 آیه 9 وجود ندارد، بلکه انتخاب برگزیدگان و جذب آنها به سوی نجات توسط خدا، گواهی بر این حقیقت است که او نمی خواهد کسی هلاک شود. اگر انتخاب برگزیدگان و فراخوان موثر خدا نبود، همه هلاک می شدند (یوحنا فصل 6 آیه 44؛ رومیان فصل 8 آیه های 29 تا 30).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

اینکه خدا نمی خواهد کسی هلاک شود بلکه خواست او این است که همه توبه کنند (دوم پطرس فصل 3 آیه 9)، به چه معناست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries