settings icon
share icon
سوال

من چطور می توانم به جهنم نروم؟

video
جواب


نرفتن به جهنم آسانتر از آن است که فکرش را می کنید. بعضی از مردم فکر می کنند که باید ده فرمان را برای تمام عمرشان انجام دهند تا به جهنم نروند. بعضی از مردم ایمان دارند که باید مراسم و تشریفات خاص مذهبی را انجام دهند تا به جهنم نروند. بعضی دیگر فکر می کنند که راهی برای مطمئن شدن از این مطلب وجود ندارد. هیچیک از این نقطه نظرها درست نیستند. کتاب مقدس خیلی روشن در مورد اینکه چطور یکنفر می تواند از رفتن به جهنم بعد از مرگ خودداری کند، صحبت می کند.کتاب مقدس جهنم را بعنوان یک محل خیلی وحشتناک توصیف می کند.. جهنم با عناوین زیر توصیف شده است. "آتش ابدی" (متی فصل 25 آیه 41)، "آتش خاموش نشدنی" (متی فصل 3 آیه 12) "خجالت و تحقیر جاودانی" (دانیال فصل 12 آیه 2)، و محلی که "آتش آن خاموش نمی شود" (مرقس فصل 9 آیه های 44 تا 49)، و "خرابی جاودانی" (دوم تسالونیکیان فصل 1 آیه 9). مکاشفه فصل 20 آیه 10 جهنم را بعنوان "دریاچة آتش و گوگرد" نام می برد که شریران "روز و شب تا به ابد شکنجه می شوند" (مکاشفه 20: 10). پرواضح است که، جاییست که باید از آن دوری کرد.

اصلا چرا جهنم وجود دارد و چرا خدا بعضی ها را به آنجا می فرستد؟ کتاب مقدس به ما می گوید که خدا جهنم را برای شیطان و فرشتگانی که بر ضد خدا شورش کردند "آماده کرد" (متی فصل 25 آیه 41). آنهایی که هدیه بخشش خدا را رد می کنند به سرنوشت ابدی شیطان و فرشتگان سقوط کرده، دچار خواهند شد. چرا وجود جهنم لازم است؟ همه گناهان در نهایت بر علیه خدا هستند (مزامیر فصل 51 آیه 4)، و از آنجاییکه خدا ابدی و جاودانه است، بنابراین فقط مجازات ابدی می تواند کافی باشد. جهنم جایی است که عدالت خدای مقدس و عادل اجرا می شود. جهنم جایی است که خدا گناه و همه کسانی را که او را رد می کنند محکوم می نماید. کتاب مقدس بطور مشخص می گوید که ما همه گناه کرده ایم (جامعه فصل 7 آیه 20، رومیان فصل 3 آیه های 10 تا 23)، در نتیجه، همه ما سزاوار رفتن به جهنم هستیم.

حال ما چطور می توانیم از رفتن به جهنم خودداری کنیم؟ از آنجاییکه فقط یک مجازات ابدی می تواند کافی باشد، پس یک بهای ابدی هم باید پرداخت شود. خدا در شخص عیسی مسیح انسان شد. در عیسی مسیح، خدا در بین ما زندگی کرد، به ما درس داد، و ما را شفا داد، اما اینها هدف نهایی او نبودند. خدا به انسان تبدیل شد (یوحنا فصل 1 آیه های 1 و 14) تا بتواند برای ما بمیرد. عیسی مسیح ، خدا در شکل انسان، بر روی صلیب جانش را فدا کرد. بعنوان خدا، مرگ او ارزش ابدی داشت و تمام بها را برای گناه پرداخت کرد (اول یوحنا فصل 2 آیه 2). خدا ما را دعوت می کند که عیسی مسیح را بعنوان نجات دهنده خود بپذیریم، و مرگ او را بعنوان پرداخت بهای کامل و عادلانه برای گناهانمان قبول نماییم. خدا وعده داده به کسانیکه به عیسی مسیح ایمان بیاورند (یوحنا فصل 3 آیه 16)، و تنها به او بعنوان نجات دهنده اعتماد کند (یوحنا فصل 14 آیه 6)، نجات خواهند یافت و به جهنم نخواهند رفت.

خدا نمی خواهد که هیچکس به جهنم برود (دوم پطرس فصل 3 آیه 9). به همین خاطر، برای ما کاملترین و کافی ترین فداکاری را انجام داد. اگر شما هم نمی خواهید به جهنم بروید، عیسی را بعنوان نجات دهنده خود بپذیرید. به همین سادگی. به خدا بگویید که می دانید گناهکارید و لایق این هستید که به جهنم بروید. به خدا بگویید که به عیسی مسیح بعنوان نجات دهنده خود اعتماد می کنید. از خدا برای نجات و خلاصی از جهنم تشکر کنید. ایمان و اعتماد به عیسی مسیح بعنوان نجات دهنده راهی است که بوسیله می توانید از رفتن به جهنم جلوگیری کنید.

آیا با مطالعۀ این مطالب تصمیم گرفتید تا با ایمان، مسیح را در قلب خود بپذیرید؟ اگر اینچنین است، لطفاً دکمۀ زیر را فشار دهید. "امروز مسیح را در قلب خود پذیرفتم"

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

من چطور می توانم به جهنم نروم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries