settings icon
share icon
سوال

آیا کشف کشتی نوح می تواند اهمیت داشته باشد؟

جواب


در سال های اخیر ادعاهای زیادی در مورد کشف کشتی نوح شده است. این کشفیات در مناطق متعددی از کوه آرارات (همراه با مرکزی برای بازدید کنندگان) در ترکیه تا رشته کوهی در ایران بوده اند. هدف این مقاله اثبات درستی یا نادرستی این کشفیات نیست. سوال مهم این است که آیا کشف کشتی نوح اهمیتی دارد؟ آیا کشف کشتی نوح باعث می شود تا مردم به سوی خدا بازگردند؟

سازه ای شبیه کشتی در کوه هایی در خاورمیانه پیدا شده و با استفاده از آزمایش کربن مشخص شده که سن آن به دوره کشتی نوح در کتاب مقدس باز می گردد، اگر سندی مبنی بر زندگی حیوانات در آن پیدا می شد بدون شک تبدیل به یک کشف بسیار مهم می شد. این کشف برای کسانی که به خدا و کلام الهام شده او ایمان دارند مدرک محکمی مبنی بر درستی کتاب مقدس می بود و این موضوع که تاریخ بشر دقیقا بر اساس گفته کتاب مقدس شکل گرفته را کاملا تایید می کرد. کشف واقعی کشتی نوح باعث می شد که بسیاری از کاوشگران و شک گرایان حداقل نظریات خود را دوباره بررسی کنند. البته فرقی برای منتقدان متعصب و آتئیست هایی که قلب خود را سخت کرده اند نمی کرد.

رومیان فصل 1 آیه های 19 تا 20 می گوید: «برای آنان حقيقت وجود خدا كاملاً روشن است، زيرا خدا وجدانهايشان را از اين حقيقت آگاه ساخته است. انسان از ابتدا، آسمان و زمين و چيزهايی را كه خدا آفريده، ديده است و با ديدن آنها می‌تواند به وجود خدا و قدرت ابدی او كه ناديدنی هستند پی ببرد. پس وقتی در روز داوری در حضور خدا می‌ايستد، برای بی‌ايمانی خود هيچ عذر و بهانه‌ای ندارد». اگر فردی اسناد و حقایق آشکار خداوند را در جهان هستی انکار می کند، هیچ کشفی مربوط به کتاب مقدس نمی تواند عقیده او را تغییر دهد. عیسی مسیح در لوقا فصل 16 آیه 31 می گوید، «اگر به سخنان موسی و انبیا توجهی ندارند، حتی اگر كسی از مردگان هم نزد ايشان برود، به سخنان او توجه نخواهند كرد و به راه راست هدايت نخواهند شد». هیچ کشف و معجزه ای نمی تواند چشمان کسانی را که شیطان کور کرده و با قلبی سخت و ذهنی متعصب، پیام انجیل را رد می کند باز کند (دوم قرنتیان فصل 4 آیه 4).

آیا کشف نشدن کشتی نوح هم اهمیتی دارد؟ خیر، اهمیتی ندارد برای اینکه ایمان یک مسیحی بر روی اثبات تک تک گزارش های تاریخی کتاب مقدس استوار نیست. ایمان مسیحی فقط بر روی ایمان استوار می باشد. «خوشا به حال كسانی كه نديده به من ايمان می‌آورند» (یوحنا فصل 20 آیه 29). با این همه، دو توضیح اساسی وجود دارد که چرا ممکن است کشتی نوح هرگز پیدا نشود. توضیح اول، چوب کشتی نوح بعد از طوفان اهمیت زیادی داشته است و خانواده نوح می توانسته اند از آن چوب برای ساخت خانه استفاده کرده باشند. ممکن است نوح یا فرزندان او کشتی را تخریب کرده و از چوب آن برای کارهای دیگری استفاده کرده باشند. توضیح دوم، اگر نوح و خانواده او کشتی را دست نخورده رها کرده باشند، تقریبا 4500 سال از آن گذشته است (اگر گزارش کتاب مقدس را مو به مو تفسیر کنیم). ساختار چوبی آن پس از 4500 سال از بین رفته و حتی بیشتر قسمت های آن کاملا تجزیه شده است.

در حالی که پیدا کردن کشتی نوح می تواند یک کشف باستان شناسی بی نهایت مهم باشد اما مسیحیان نباید ایمان خود را روی آن قرار دهند. کشف کشتی نوح، صندوق عهد، باغ عدن و یا هر شیء دست ساز دیگری که کتاب مقدس از آن نام برده است تاثیری بر اثبات ایمان مسیحی ندارد و عقیده کسانی که خداوند آنها را فرانخوانده تغییر نخواهد داد (یوحنا فصل 6 آیه 44). ايمان يعنی اطمينان داشتن به اينكه آنچه اميد داريم، واقع خواهد شد؛ ايمان يعنی يقين داشتن به آنچه اعتقاد داريم، هر چند قادر به ديدنش نمی‌باشيم» (عبرانیان فصل 11 آیه 1).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا کشف کشتی نوح می تواند اهمیت داشته باشد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries