settings icon
share icon
سوال

یک زن یا مرد از چه نظر پس از مسیحی شدن به انسان های جدیدی تبدیل می شوند؟

جواب


عیسی مسیح گفت برای مسیحی شدن باید دوباره متولد شوید (یوحنا فصل 3 آیه 3). این عبارت یعنی فقط تغییر شکل زندگی کافی نیست بلکه باید زندگی را دوباره آغاز کنیم. دوم قرنتیان فصل 5 آیه های 15 و 17 درباره این تغییر پس از ایمان به مسیح صحبت می کند: «مسيح برای همه مرد تا تمام كسانی كه زنده‌اند يعنی كسانی كه از او زندگی جاويد يافته‌اند، ديگر برای خود و ارضای خواسته‌های خود زندگی نكنند، بلكه برای خشنودی همان كسی زندگی كنند كه در راه ايشان مرد و دوباره زنده شد… كسی كه از آنِ مسيح می‌گردد، تبديل به شخص جديدی می‌شود. او ديگر آن انسان قبلی نيست؛ او زندگی كاملاً تازه‌ای را آغاز كرده است.»

عیسی مسیح از پدیده تولد صحبت کرد تا این موضوع برای ما قابل فهم باشد، وقتی یک انسان به دنیا می آید، در واقع یک خلقت کاملا جدید به وجود می آید. تشکیل انسان از نطفه و بروز علائم حیاتی آغاز می شود، رشد می کند تا آماده تولد شود. ما که در گناه مرده بودیم، اما وقتی در روح القدس متولد می شویم، (افسسیان فصل 2 آیه 1، نگاه کنید به رومیان فصل 6 آیه 18) دوباره به زندگی باز می گردیم و زنده می شویم. به یک انسان و خلقت جدید در عیسی مسیح تبدیل می شویم (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17). وقتی از خودپرستی به خداپرستی تغییر می کنیم؛ خداوند خواسته ها، نگرش و کانون توجه ما را دگرگون می کند.

بسیاری از مردم این انتقال مالکیت را نادیده می گیرند و سعی می کنند با تغییر رفتار بیرونی یا رفتن به کلیسا احساس مسیحی بودن را به خود و دیگران القا کنند. تنها اراده راسخ می تواند در درک این انتقال مالکیت به ما کمک کند. عیسی مسیح برای اصلاح کردن جسم گناهکار ما نیامد، بلکه آمد تا آن را بکشد (لوقا فصل 9 آیه 23، رومیان فصل 6 آیه های 6 تا 7). طبیعت کهنه و جدید انسان نمی توانند با هم کار کنند و یا همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند (رومیان فصل 8 آیه های 12 تا 14). ما قبل از اینکه زندگی جدید در مسیح را تجربه کنیم باید در خود بمیریم (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 15).

هر انسانی متشکل از جسم، جان و روح است (اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 23). ما قبل از اینکه رابطه خود را از طریق تولد دوباره با خدا آغاز کنیم، اساسا توسط جسم وجان کنترل می شدیم. روح درون مانند یک بالون خالی خوابیده بود. وقتی مالکیت زندگی خود را به عیسی مسیح می سپاریم، او روح القدس خود را می فرستد تا روح خوابیده ما را احیا کند. روح القدس به باد تشبیه شده است (یوحنا فصل 3 آیه 8، اعمال رسولان فصل 2 آیه 2). وقتی نجات را دریافت می کنیم، روح القدس درون قلب ما جاری می شود و روح درون ما را پر می کند، به همین دلیل می توانیم با خدا دوباره ارتباط برقرار کنیم. انسان پیش از این تولد با طبیعت گناه آلود هدایت میشد، ولی حالا توسط روح القدس هدایت می شود و او بر روی ما کار می کند تا به شباهت مسیح درآییم (رومیان فصل 8 آیه 29).

ما باید بدن های خودمان را مانند قربانی زنده به خداوند تقدیم کنیم و افکار خود را تازه کنیم تا بتوانیم مانند او فکر کنیم (رومیان فصل 12 آیه های 1 تا 2). وقتی بر روی شناخت خدا متمرکز می شویم، کلام او را می خوانیم، هر روز تسلیم و تحت کنترل روح القدس هستیم، و انتخاب های ما تغییر خواهند کرد. مشغولیات، الویت ها و علایق ما تغییر خواهند کرد. میوه های روح القدس (غلاطیان فصل 5 آیه های 22 تا 23) در زندگی آشکار می شوند، و جای خواسته های جسمانی گذشته ما را می گیرند (غلاطیان فصل 5 آیه های 19 تا 21). تجربه تولد دوباره تنها آغاز این راه است. خداوند کار خود بر روی ما را آغاز می کند تا روزی که باز می گردد با انسان هایی مقدس روبرو شود (فیلیپیان فصل 1 آیه 6، فصل 2 آیه 13؛ دوم قرنتیان فصل 11 آیه 2، افسسیان فصل 5 آیه 27).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

یک زن یا مرد از چه نظر پس از مسیحی شدن به انسان های جدیدی تبدیل می شوند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries