settings icon
share icon
سوال

عهد جدید چیست؟

جواب


عهد جدید قولی است که خداوند به انسان داد تا در صورت ایمان آوردن به او گناهانش را ببخشد و رابطه خودش را با او دوباره برقرار کند. عیس مسیح میانجی این عهد جدید است، مرگ او بر روی صلیب پایه و اساس این قول می باشد (لوقا فصل 22 آیه 20). ظهور عهد جدید، در عهد قدیم پیش بینی شده بود – موسی، ارمیا، حزقیال همگی به عهد جدید اشاره می کنند.

عهد قدیمی که خداوند با فرزندان خود بست، نیازمند پیروی دقیق از قوانین شریعت بود. از آنجایی که سزای گناه، مرگ است (رومیان فصل 6 آیه 23)، قوم اسرائیل بر اساس قانون شریعت باید برای پرداخت بهای گناه به صورت روزانه قربانی تقدیم می کرد. موسی یعنی کسی که خداوند قانون شریعت را از طریق او پایه گذاری کرد نیز عهد جدید را پیش بینی کرده بود. موسی در یکی از آخرین سخنرانی هایش خطاب به قوم اسرائیل گفت، باشد زمانی فرا برسد که به اسرائیل چشم و گوشی داده شود که بفهمد (تثنیه فصل 29 آیه 4).

موسی نافرمانی قوم اسرائیل از قوانین شریعت را پیش بینی کرد (تثنیه فصل 29 آیه های 22 تا 28)، اما او زمان احیای قوم اسرائیل را نیز پیش بینی می کند (تثنیه فصل 30 آیه های 1 تا 5). سپس موسی گفت، «به سرزمين نياكانتان باز می‌گرداند تا دوباره مالک آن شويد. او به شما بركت داده، بيش از پيش شما را خواهد افزود» (آیه 6). عهد جدید قلب انسان را به طور کامل تغییر می دهد، طوری که مورد قبول خداوند شود.

ارمیا نیز ظهور عهد جدید را پیش بینی کرد. خداوند در ارمیا فصل 31 آیه های 31 و 33 می گوید، «روزی می‌آيد كه با اهالی اسرائيل و يهودا عهدی تازه خواهم بست... اما اينست آن عهد تازه‌ای كه با قوم اسرائيل خواهم بست: دستورات خود را بر قلبشان خواهم نوشت تا با تمام وجود مرا پيروی كنند؛ آنگاه ايشان براستی قوم من خواهند بود و من خدای ايشان». عیسی مسیح آمد تا قانون شریعت موسی را به طور کامل به سرانجام برساند (متی فصل 5 آیه 17) و عهد جدیدی بین خدا و فرزندانش برقرار سازد. عهد قدیم بر روی سنگ نوشته شد، اما عهد جدید بر روی قلب ها نوشته شده است. ورود به عهد جدید فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح و کاری که بر روی صلیب برای بخشایش گناهان ما انجام داد، امکان پذیر است (یوحنا فصل 1 آیه 29). لوقا فصل 22 آیه 20 درباره شام آخر و توصیف عیسی مسیح از خون خود صحبت می کند، « اين پياله، نشانهٔ پيمان تازهٔ خداست كه با خون من مهر می‌شود، خونی كه برای نجات شما ريخته می‌شود».

عهد جدید در حزقیال فصل 36 آیه های 26 تا 27 نیز پیشی بینی شده است، «به شما قلبی تازه خواهم داد و روحی تازه در باطن شما خواهم نهاد. دل سنگی و نامطيع را از شما خواهم گرفت و قلبی نرم و مطيع به شما خواهم داد. روح خود را در شما خواهم نهاد تا احكام و قوانين مرا اطاعت نماييد». حزقیال ابعاد متعددی از عهد جدید را بازگو می کند: قلب تازه، روح جدید، روح القدس ساکن در وجود ایماندار، و تقدس واقعی. قانون شریعت موسی نمی توانست هیچیک از این موارد را ارائه دهد (نگاه کنید به رومیان فصل 3 آیه 20).

عهد جدید در اصل به اسرائیل داده شد و شامل وعده سکونت پرثمر و برکت داده شده در سرزمین موعود بود. خداوند در حزقیال فصل 36 آیه های 28 تا 30 می گوید، « شما در سرزمين اسرائيل كه به اجدادتان دادم ساكن خواهيد شد. شما قوم من می‌شويد و من خدای شما. شما را از همهٔ گناهانتان پاک می‌كنم و غلهٔ فراوان به شما داده، به قحطی پايان می‌دهم. ميوهٔ درختان و محصول مزارعتان را زياد می‌كنم تا ديگر به علت قحطی مورد تمسخر قومهای همجوار قرار نگيريد». این وعده ها در تثنیه فصل 30 آیه های 1 تا 5 نیز به اسرائیل درباره عهد جدید داده شده بود. پس از رستاخیز مسیح، غیریهودیان نیز شامل برکات عهد جدید شدند (اعمال رسولان فصل 10، افسسیان فصل 2 آیه های 13 تا 14). تحقق عهد جدید در دو جا دیده خواهد شد: روی زمین در دوره پادشاهی هزار ساله مسیح؛ و در آسمان به صورت ابدی.

ما دیگر تحت قوانین شریعت موسی نیستیم، بلکه زیر قانون لطف الهی قرار داریم (رومیان فصل 6 آیه های 14 تا 15). عهد قدیم کار خود را انجام داد و با عهدی بهتر جایگزین شد (عبرانیان فصل 7 آیه 22). «اما مسيح، اين كاهن آسمانی، خدمتی بس مهمتر از اين كاهنان به عهده دارد، زيرا پيمان جديدی كه از سوی خدا برای ما آورد، برتر از آن پيمان قديمی است و دارای وعده‌هايی به مراتب عالیتر می‌باشد» (عبرانیان فصل 8 آیه 6).

در عهد جدید، به ما فرصت داده شده تا هدیه رایگان نجات را دریافت کنیم (افسسیان فصل 2 آیه های 8 تا 9). وظیفه ما پیروی از عیسی مسیح است، او قانون شریعت موسی را به جای ما تکمیل کرد و به رسم اهدای قربانی در عهد قدیم با مرگ فداکارانه اش بر روی صلیب پایان داد. ما از طریق روح القدس حیات بخشی که درون ما ساکن است (رومیان فصل 8 آیه های 9 تا 11)، وارث مسیح هستیم و به همین جهت از یک رابطه و دوستی همیشگی با خداوند لذت می بریم (عبرانیان فصل 9 آیه 15).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

عهد جدید چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries