غول پیکران یا نفیلیان کیستند؟سوال: غول پیکران یا نفیلیان کیستند؟

جواب:
غول پیکران یا نفیلیان ("سقوط کرده ها") فرزندان روابط جنسی میان پسران خدا و دختران آدمیان در پیدایش 1:6-4 بودند. درباره هویت "پسران خدا" جای بحث زیادی وجود دارد. عقیده ما این است که "پسران خدا" فرشتگان سقوط کرده (دیوها) بودند که با زنان بشری جفت گیری کردند یا مردان بشری را تسخیر کردند و آنگاه با زنان بشری رابطه جنسی برقرار کردند. این پیوندها منجر به فرزندانی به نام غول پیکران (نفیلیان) شد که "پهلوانانی از روزگار کهن و مردانی نام آور بودند" (پیدایش 4:6).

چرا دیوها بخواهند دست به چنین کاری بزنند؟ کتاب مقدس پاسخ صریحی به ما نمی دهد. دیوها شریر هستند و موجوداتی پیچیده، از اینرو هیچ چیز آنان نباید ما را متعجب سازد. با توجه به یک انگیزه مشخص، یک گمانه زنی این است که دیوها سعی در آلوده کردن نژاد انسان داشتند تا از آمدن مسیح جلوگیری کنند. خدا وعده داده بود که مسیح روزی می آید و سر مار یعنی شیطان را می کوبد (پیدایش 15:3). دیوها در پیدایش 6 احتمالاً سعی داشتند جلوی کوبیدن شدن مار را بگیرند و متولد شدن "ذریتی بی گناه از زن" را غیر ممکن کنند. دوباره می گوییم که این پاسخ صریح کتاب مقدسی نیست، بلکه از لحاظ کتاب مقدسی محتمل است.

غول پیکران (نفیلیان) چیستند؟ بنابر افسانه های عبری و دیگر افسانه ها (کتاب خنوخ و دیگر نوشتجات غیر کتاب مقدسی)، آنها نسلی از غول پیکران و پهلوانان بودند که شرارتهای بزرگی مرتکب می شدند. قدرت و جثه بزرگشان احتمالا از آمیزه "DNA" دیوها با ژن انسانها ناشی شده بود. به گفته فیلم نوح، با درخشش راسل کرو، غول پیکران فرشتگان سقوط کرده بودند که در صخره گذارده شدند. تمام آنچه که کتاب مقدس مستقیماً درباره آنان می گوید این است که آنها "پهلوانان روزگار کهن و مردان نام آور بودند" (پیدایش 4:6). غول پیکران، اجنبی، فرشته، "تماشاچی و ناظر"، یا هیولاهای صخره ای نبودند؛ آنها موجوداتی جسمانی و واقعی بودند که از پیوند پسران خدا و دختران آدمیان بوجود آمدند (پیدایش 1:6-4).

چه بر سر غول پیکران (نفیلیان) آمد؟ غول پیکران یکی از دلایل اصلی برای طوفان بزرگ زمان نوح بود. فوراً پس از اشاره به غول پیکران، کلام خدا می گوید، "و خداوند دید که شرارت انسان بر زمین بسیار است، و هر نیت اندیشه های دل او پیوسته برای بدی است و بس؛ و خداوند از این که انسان را بر زمین ساخته بود، متاسف شد و در دل خود غمگین گشت. پس خداوند فرمود: "انسان را که آفریده ام از روی زمین محو خواهم ساخت، انسان و چارپایان و خزندگان و پرندگان آسمان را، زیرا که از ساختن آنها متاسف شدم"" (پیدایش 5:6-7). خدا اقدام به جاری کردن سیل در تمام زمین کرد، و هر کس و هر چیزی را به جز نوح، خانواده اش و جانوران داخل کشتی نابود کرد. تمام موجودات دیگر از جمله غول پیکران (نفیلیان) هلاک شدند (پیدایش 11:6-22).

آیا غول پیکران (نفیلیان) پس از طوفان وجود داشتند؟ پیدایش 4:6 به ما می گوید که "در آن روزگار و پس از آن، غول پیکران بر زمین بودند." به نظر می رسد که دیوها گناهشان را دوباره در یک زمانی پس از طوفان تکرار کردند. اما احتمالاً در وسعت بسیار کمتری نسبت به قبل اتفاق افتاد. هنگامی که قوم اسرائیل از سرزمین کنعان جاسوسی کردند، به موسی گزارش دادند: "نفیلیان (غول پیکران) را در آنجا دیدیم. بنی عناق از نفیلیانند. ما در نظر خود همچون ملخ بودیم و در نظر ایشان نیز همچنین" (اعداد 33:13). این آیه نمی گوید که غول پیکران (نفیلیان) واقعاً آنجا بودند، فقط اینکه جاسوسان فکر کردند که غول پیکران (نفیلیان) را دیدند. محتملتر این است که جاسوسان شاهد مردمان خیلی بزرگی در کنعان بودند و از ترس باور کردند که آنها نفیلیان هستند. یا امکان دارد که دیوها پس از طوفان دوباره به دختران آدمیان در آمدند و نفیلیان دیگری را تولید کردند. حتی امکان دارد که برخی از خصیصه های غول پیکران (نفیلیان) از طریق انتقال موروثی از یکی از عروسان نوح ادامه یافته باشد. موضوع هر چه باشد، این "غول پیکران" توسط اسرائیلی ها در هنگام حمله به کنعان (یوشع 21:11-22) و بعد از آن نابود شدند (تثنیه 11:3؛ اول سموئیل 17).

چه چیزی مانع از این شده که دیوها دیگر امروزه غول پیکران (نفیلیان) را تولید نکنند؟ به نظر می رسد که خدا با جداسازی تمام دیوهایی که مرتکب چنین عملی شدند، جفت گیری دیوها با آدمیان را متوقف کرده است. یهودا آیه 6 به ما می گوید که "او فرشتگانی را نیز که مقام والای خود را حفظ نکردند، بلکه منزلگاه مناسب خویش را ترک گفتند، به زنجیرهای ابدی کشیده و برای محاکمه در آن روز عظیم، در تاریکی مطلق نگاه داشته است." بدیهی است که تمام دیوها امروزه در "زندان" نیستند، پس باید گروهی از دیوها باشند که علاوه بر گناه اولیه و بعد از آن مرتکب گناه شدیدی شده باشند. احتمالاً دیوهایی که به دختران آدمیان درآمدند آنهایی هستند که "به زنجیرهای ابدی کشیده شده اند" که از ارتکاب دیوهای دیگر به چنین گناهی جلوگیری می کند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسیغول پیکران یا نفیلیان کیستند؟