settings icon
share icon
سوال

نئو ارتدکس چیست؟

جواب


نئو ارتدکس یک جنبش مذهبی است که پس از جنگ جهانی اول و در واکنش علیه عقاید شکست خورده پروتستان لیبرال شکل گرفت. این جنبش توسط محققان الهیاتی سوئیسی، کارل بارث و امیل برونر، توسعه داده شد. این جنبش به این دلیل نئو ارتدکس نامیده می شود که رقیبی برای الهیات اصلاح شده قدیمی است. نئو ارتدکس با ارتدکس از جهت دیدگاه شان نسبت به کتاب مقدس و گناه تفاوت دارند.

از دیدگاه ارتدکس، کتاب مقدس کلام رونمایی شده و الهام شده خداوند است. الهام شده یعنی اینکه روح القدس در الهام کلمات کتاب مقدس کنترل کامل بر روی نویسنده داشته است، او یا همه چیز را به طور شفاهی به نویسنده دیکته می کرده است یا از آن شخص به عنوان ابزاری برای انجام کارش استفاده می کرد. اعتقاد به کلام خدا به عنوان پدیده ای الهام شده از طرف او، به این معنی است که دست نوشته های اصلی کتاب مقدس هیچ خطا یا تناقضی ندارند. کتاب مقدس رونمایی کافی و کامل خداوند است. دوم تیموتائوس فصل 3 آیه های 16 تا 17 و دوم پطرس فصل 1 آیه های 20 تا 21 از این حقیقت پشتیبانی می کنند.

نئو ارتدکس می گوید، عیسی مسیح کلام خداست (یوحنا فصل 1 آیه 1) و کتاب مقدس، تفسیر انسان از اعمال آن است. بنابراین، کتاب مقدس کلام الهام شده خدا نیست، بلکه یک سند بشری است که بخش هایی از آن حتی می توانند نادرست باشند. خداوند از طریق «تاریخ نجات بخش» صحبت کرد، و در حال حاضر هم وقتی مردم با عیسی مسیح روبرو می شوند با خداوند صحبت می کنند، و کتاب مقدس حقیقت عینی و مسلم نیست.

نئو ارتدکس بر این باور است که کتاب مقدس وسیله رونمایی از خداوند است، اما ارتدکس می گوید که کتاب مقدس رونمایی خداوند از خودش است. بنابراین از نظر محقق الهیات نئو ارتدکسی، رونمایی به تجربه (یا تفسیر) اشخاص بستگی دارد. کتاب مقدس تنها زمانی کلام خداست که خداوند از آن برای یادآوری مسیح به کسی استفاده می کند. آشنایی یک انسان با عیسی مسیح مهمتر از جزئیات کتاب مقدس است. بنابراین، حقیقت به یک تجربه عرفانی تبدیل می شود و به طور واضح در کتاب مقدس عنوان نشده است.

از دیدگاه نئو ارتدکس، زمانی مرتکب گناه می شویم که از مسئولیت خود در برابر رفتار شایسته با انسان ها فرار کنیم. نتیجه گناه از دست دادن ویژگی های انسانی است که از نامهربانی، نبخشیدن، تنهایی و هزاران بیماری اجتماعی سرچشمه می گیرد. کسانی نجات پیدا می کنند که واقعا مسیح را شناخته اند – بنابراین، نیازی به پذیرش مجموعه ای از حقایق نیست. نئو ارتدکس بر روی کارهای اجتماعی و مسئولیت اخلاقی ما برای دوست داشتن دیگران تاکید می کند.

نئو ارتدکس بر روی شاخه های کمتر محافظه کار کلیساهای پرسبیترینیسم (مسیحیت مشایخی) و لوتریانیسم در ایالات متحده آمریکا و همچنین در بین فرقه های دیگر تاثیر گذاشته است. گرچه هدف اصلی نئو ارتدکس، که فراهم آوردن جایگزین کتاب مقدسی تری برای لیبرالیسم است، قابل تحسین می باشد، اما تعالیم نئو ارتدکس در ذات خود خطراتی دارد. زمانی که حقیقت بر اساس تجربه شخصی ما مشخص می شود و به آن ارتباط داشته باشد، خطر نسبی گرایی وجود دارد. هر عقیده ای که کتاب مقدس را یک سند بشری بداند، پایه و اساس مسیحیت کتاب مقدسی را نابود کرده است.

ما اگر می خواهیم با ایمان به عیسی مسیح زندگی خود را تغییر بدهیم باید به حقایق گفته شده در کتاب مقدس نیز ایمان نداشته باشیم .«ايمان از شنيدن مژدهٔ انجيل بوجود می‌آيد» (رومیان فصل 10 آیه 17). محتوای ایمان ما، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح است (اول قرنتیان فصل 15 آیه های 3 تا 4).

شاگردان در لوقا فصل 24 با عیسی مسیح روبرو شدند. شاگردان برداشت اشتباهی از رویارویی با عیسی مسیح کردند: « اما همه وحشت كردند، چون تصور كردند كه روح می‌بينند!» (آیه 37). و این ترس زمانی از بین رفت که عیسی مسیح حقیقت را به آنها گفت (که دوباره زنده شده است) و در آن زمان بود که متوجه حقیقت شدند. به عبارت دیگر، ما باید با عیسی مسیح روبرو شویم، اما این آشنایی با عیسی مسیح باید بر اساس حقایق کتاب مقدس تفسیر شود. در غیر اینصورت، این تجربه باعث گمراهی ما می شود.

یهودا فصل 1 آیه 3 می گوید، « شما را ترغيب نمايم از آن حقيقتی كه خدا يكبار برای هميشه به مقدسين خود عطا كرد، با جديت تمام دفاع كنيد». ایمان، از طریق کتاب مقدس به ما واگذار شد. ما نباید این حقیقت که کلام خدا کامل و بی نقص است را تغییر دهیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

نئو ارتدکس چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries