settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره تجربه های نزدیک به مرگ چه می گوید؟

جواب


تجربه نزدیک به زمان مرگ وقتی است که شخص در آستانه مرگ یا احیا قرار دارد و رویدادی را گزارش می دهد که معمولا تجربه خارج از بدن یا رویای بهشت یا جهنم است. تجربه های نزدیک به مرگ پشتوانه کتاب مقدسی ندارند. بسیاری از مردم از دوم قرنتیان فصل 12 آیه های 2-5 به عنوان سندی برای اثبات تجربه های نزدیک به مرگ یاد می کنند. با این حال، این تفسیر آزاد فرض را بر این می گذارد که یک مرد (احتمالا پولس) در آستانه مرگ بوده است یا واقعا مرده بوده و خود را در بهشت دیده است. این متن به اینکه آن شخص مرده بود یا در آستانه مرگ بود اشاره ای نمی کند. آن فقط رویایی از بهشت بود که خداوند به او داد نه تجربه نزدیک به مرگ.

علاوه بر آن، خدا می تواند به شخصی که در آستانه مرگ است رویایی از بهشت نشان دهد. با وجود این، بر اساس کتاب مقدس، رویا برای مسیحیان معیار نیست.

ما باید درمورد اعتباری که به تجربه های خود می دهیم بی نهایت دقت کنیم. بهترین و مهمترین آزمایشی که می توانیم در مورد یک تجربه به کار ببریم، بررسی آن در چارچوب کتاب مقدس است. شیطان همیشه آماده فریب دادن انسان و گیج کردن (تحریف افکار ) اوست. «اما جای تعجب نيست. چون اگر شيطان می‌تواند خود را به صورت فرشتهٔ نور درآورد، خدمتكارانش نيز می‌توانند خود را به شكل خدمتگزاران خدا درآورند. اما سرانجام، ايشان به سزای اعمال زشت خود خواهند رسيد» (دوم قرنتیان فصل 11 آیه های 14-15).

کتاب مقدس در مورد تجربه های نزدیک به مرگ سکوت کرده است، و تحقیقات علمی قابل اعتمادی هم در این مورد انجام نشده است، بنابراین نمی توانیم اعتبار ادعاهای تجربه های نزدیک به مرگ را بپذیریم. بیان این مطب که همه تجربه های نزدیک به مرگ جعلی، خیالی و شیطانی هستند نیز سخت گیری بیش از اندازه است، اما همچنان نگرانی های جدی کتاب مقدسی در مورد صحت این تجربه ها وجود دارد. باز هم می گوییم هر نوع توصیفی مربوط به تجربه نزدیک به مرگ باید با حقیقت کتاب مقدس مطابقت داده شود. اگر چنین تجربه ای از سمت خداوند است پس باید منطبق با چیزی باشد که او در کلامش آشکار کرده است و در نهایت او را در نام عیسی مسیح جلال دهد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

تجربه های نزدیک به مرگ
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries