settings icon
share icon
سوال

مهمترین چیزهایی که باید در مورد ذات (ماهیت) خداوند درک کنیم چه هستند؟

جواب


مهمترین عنصر ذاتی خداوند، تقدس اوست. مقدس به معنای «جدا شده» است و خداوند بر اساس ذات و ویژگی های خود از خلقتش جدا است. تقدس، پایه و اساس دیگر ابعاد شخصیتی خداوند است. مکاشفه فصل 15 آیه 4 می گوید، «تنها تو پاکی.» مکاشفه فصل 4 آیه 8 چهار موجود را توصیف می کند که به طور شبانه روز بدون وقفه برای خدا سرود می خواندند و می گفتند، « قدوس، قدوس، قدوس است خداوند خدای قادر مطلق که بود و هست و می‌آید!» تقدس و پاکی خداوند او را آتشی سوزاننده کرده است که همه گناهان را داوری خواهد کرد (عبرانیان فصل 12 آیه 29). سرودهای ستایشی زیبایی را می توان در سرتاسر کتاب مقدس پیدا کرد که تقدس خداوند را ستایش می کنند مانند مزامیر فصل 99 آیه 9؛ مزامیر فصل 33 آیه 21؛ مزامیر فصل 77 آیه 13؛ مزامیر فصل 89 آیه 18؛ مزامیر فصل 105 آیه 3 و موارد دیگر.

درک این حقیقت که خداوند روح ابدی است بسیار مهم می باشد (یوحنا فصل 4 آیه 24). او یک خداست (تثنیه فصل 6 آیه 4) و همیشه در سه شخص متمایز یعنی پدر، پسر و روح القدس وجود داشته است. او دارای جسم فیزیکی نیست (گرچه که خدای پسر به شکل بدن انسان درآمد). عقیده ای که تثلیث را رد کند، خدای پدر را به شکل انسان ببیند و یا بشریت و الوهیت عیسی مسیح را انکار کند، غلط است (نگاه کنید به دوم یوحنا فصل 1 آیه 7).

حاکمیت خداوند نیز بخشی از ذات اوست. او توسط هیچ کسی قضاوت نمی شود و بر روی همه چیز در جهان هستی حاکمیت مطلق دارد. حاکمیت او به اشکال مختلفی مانند قادر مطلق بودن نشان داده می شود. همه ی راه و روش های او راست و درست هستند (مزامیر فصل 145 آیه 17)، اینکه انسان به عادلانه بودن راه و روش های خدا اعتقاد دارد یا نه، به اصل حقیقت ربطی ندارد. خداوند محدود به زمان و مکان نیست. او برنامه دارد و این برنامه را از همان ابتدا طراحی کرده بود و آن را به سرانجام خواهد رساند (دانیال فصل 4 آیه 37، مزامیر فصل 115 آیه 3).

بُعد دیگری از ذات خداوند، ثبات و تغییرناپذیری اوست. او تغییر نمی کند؛ دیروز، امروز و همیشه او یکی هست و خواهد بود (عبرانیان فصل 13 آیه 8). او مستقیما در ملاکی فصل 3 آیه 6 به این ویژگی خود اشاره می کند، «من خداوندی تغییرناپذیر هستم.» به همین دلیل، ما می توانیم به برکات و قول های خداوند تکیه و اعتماد کنیم: «از جانب خدا فقط مواهب نیکو و کامل به ما می‌رسد، از او که آفرینندهٔ همهٔ روشنایی‌هاست، و برخلاف سایه‌های جابجاشونده، دچار تغییر نمی‌گردد» (یعقوب فصل 1 آیه 17).

حاکمیت خداوند به او این حق را می دهد تا هر کاری که می خواهد انجام دهد و قدرت مطلق او نیز به این معنی است که توانایی انجام هر کاری را دارد. او افکار، اعمال، گفته ها و همه چیز را از ازل تا ابد می داند. او هر انسانی که به این دنیا می آید را شخصا می شناسد و به تمامی ابعاد شخصیتی او دقیقا آگاهی دارد. ارمیا فصل 1 آیه 5 به ما دلگرمی می دهد، «پیش از آنکه در رحم مادرت شکل بگیری تو را انتخاب کردم. پیش از اینکه چشم به جهان بگشایی، تو را برگزیدم و تعیین کردم تا در میان مردم جهان پیام‌آور من باشی.»

ما نباید خشم خداوند که از قداست او سرچشمه می گیرد را نادیده بگیریم. او خشم مقدسی بر ضد گناه دارد (مزامیر فصل 7 آیه 11). روز قضاوت الهی بسیار نزدیک است؛ به همین دلیل، انسان به پیام انجیل رحمت و رستگاری نیاز دارد. عشق نیز بخشی از ذات خداوند است (اول یوحنا فصل 4 آیه 16)، و به دلیل همین عشقی که برای مردم دنیا دارد، تنها پسر خود را فرستاد تا برای نجات بشر قربانی شود (یوحنا فصل 3 آیه 16). تنها یک قربانی کامل و بی عیب قادر به انجام چنین ماموریتی بود.

عشق الهی پدیده ای بیشتر از یک ویژگی است؛ او به معنای واقعی کلمه جوهر عشق است. این موضوع به روشنی در اول یوحنا فصل 4 آیه 8 عنوان شده است، «اما کسی که محبت نمی‌کند، خدا را نمی‌شناسد، زیرا خدا محبت است.» عشق و محبت او هرگز تغییر نمی کند چون خداوند تغییر ناپذیر است. محبت او بی نقص و مقدس است.

«زیرا یقین دارم که نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان و نه ارواح پلید، نه زمان حال و نه آینده، نه هیچ قدرتی، و نه آنچه در بالای جهان و نه آنچه پایین‌تر از جهان است، و نه هیچ چیز دیگر در تمامی خلقت، نمی‌تواند ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیحْ عیسی است، جدا سازد» (رومیان فصل 8 آیه های 38 تا 39).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

مهمترین چیزهایی که باید در مورد ذات (ماهیت) خداوند درک کنیم چه هستند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries