settings icon
share icon
سوال

چرا خدا اجازه می دهد که بلایای طبیعی مثل زمین لرزه، طوفان، و سونامی اتفاق بیفتند؟

جواب


چرا خدا اجازه می دهد زلزله، طوفان، سونامی، گردباد، آتشفشان، رانش زمین، و سایر بلاهای طبیعی اتفاق بیفتند؟ این بلایا باعث می شود خیلی از مردم خوبی خدا را زیر سوال ببرند. خیلی ناراحت کننده است که مردم اغلب بلاهای طبیعی را به خدا نسبت می دهند، در حالیکه سالها و حتی قرنهای زندگی کردن با آرامش و بدون این بلایا را به او نسبت نمی دهند. خدا دنیا و قوانین طبیعت را از ابتدا آفرید (پیدایش فصل 1 آیه 1). بیشتر بلایای طبیعی نتیجه این قوانینی هستند که در طبیعت وجود دارند. گردابها، طوفانها، و گربادها همه نتایج تداخل آب و هوای متفاوت با هم هستند. زلزله ها نتیجه تکان خوردن و جا بجا شدن پوست زمین هستند. سونامی بعلت زلزله در زیر آب ایجاد می شود.

کتاب مقدس می گوید که عیسی مسیح همه طبیعت را در دست دارد (کولسیان فصل 1 آیه های 16 تا 17). آیا خدا می تواند جلوی بلاهای طبیعی را بگیرد؟ البته! آیا خدا گاهی در تغییر آب و هوا دخالت می کند؟ بله، همانطور که در تثنیه فصل 11 آیه 17 و یعقوب فصل 5 آیه 17می بینیم. اعداد فصل 16 آیه های 30 تا34 به ما نشان می دهد که خدا گاهی در ایجاد بلاهای طبیعی دخالت می کند و از آن بعنوان داوری بر علیه گناه استفاده می کند. بنظر می آید خیلی از وقایعی را که در کتاب مکاشفه توضیح داده شده ، بلاهای طبیعی می باشند (مکاشفه فصل های 6 و 8 و 16). آیا هر بلای طبیعی تنبیهی از سوی خداست؟ البته که نه.

به همان اندازه که خدا به مردم شریر اجازه می دهد تا به اعمال شرارت آمیزشان ادامه بدهند، به زمین هم اجازه می دهد تا نتایجی که گناه بر خلقت خدا دارد را انعکاس دهد. رومیان فصل 8 آیه های 19 تا 21 به ما می گوید، "تمام آفرينش نيز بی‌صبرانه منتظر روزی است كه خدا فرزندان خود را پس از مرگ زنده كند. ‏زيرا جهان برخلاف خواست خود، به دستور خدا محكوم به فنا شد. اما اين اميد هست كه روزی جهان از قيد فنا رها شود و در آزادی پرشكوهی كه متعلق به فرزندان خداست، شريک گردد" سقوط انسان در گناه بر روی همه چیز اثر گذاشت، از جمله بر روی دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم. همه چیز در طبیعت در معرض زوال و ویرانی قرار دارد. گناه نتیجه اصلی بلایای طبیعتی است، و به همین صورت دلیل مرگ، بیماری و عذاب است.

ما می فهمیم که چرا بلایای طبیعی اتفاق می افتند. چیزی که ما نمی فهمیم این است که چرا خدا اجازه می دهد آنها اتفاق بیفتند. چرا خدا اجازه داد سونامی اتفاق افتاده و بیش از 225000 نفر از مردم آسیا را بکشد؟ چرا خدا اجازه داد گردباد کاترینا خانه هزاران نفر را نابود کند؟ یکی از نتایج مثبت این بلایا این است که اعتماد بیش از اندازه ما به دنیا را متزلزل می کند و آنوقت مجبور می شویم که به ابدیت فکر کنیم. معمولا بعد از بلایای طبیعی، کلیساها پر از آدم می شوند چون مردم متوجه می شوند که چقدر زندگی شکننده است و در یک لحظه ممکن است از آنان گرفته شود. چیزی که می دانیم این است که خدا نیکوست! خیلی از معجزات عجیب در زمان بلایای طبیعی اتفاق می افتند که حتی از خسارات جانی بیشتری جلوگیری می شود. بلایای طبیعی باعث می شوند که میلیونها نفر، اولویت های زندگیشان را دوباره ارزیابی کنند. صدها میلیون دلار در راه کمک به آسیب دیده گان صرف می شود. سازمانهای مسیحی موقعیت کمک ، خدمت، مشاوره، دعا، و هدایت مردم به سمت ایمان به عیسی مسیح را پیدا می کنند! خدا می تواند، و اینکار را انجام می دهد که از سوانح وحشتناک هم اتفاقات خوب ایجاد کنند (رومیان فصل 8 آیه 28).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا خدا اجازه می دهد که بلایای طبیعی مثل زمین لرزه، طوفان، و سونامی اتفاق بیفتند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries