settings icon
share icon
سوال

آیا اعتقاد به مام طبیعت کتاب مقدسی است؟

جواب


قدیمی ترین و موثق ترین نوشته های باستانی و ارجاعات به مام طبیعت را می تواند در نسخه های خطی یونانی مسینی ها پیدا کرد که مربوط به قرن 12 یا 13 ق.م. می باشد. مام طبیعت اصطلاح حرف نویسی شده کلمات «ما-گا» یا «گایای مادر» است. این مفهوم به دوران فیلسوفان پیش از سقراط بازم می گردد که واژه طبیعت را ابداع کردند، و بعدها ارسطو از این اندیشه حمایت کرد. جوامع دیگر نیز این اندیشه را پذیرفتند که «طبیعت» روح و ارتباط منحصر به فرد خود را از طرف خدای پدر دارد. سرخپوستان آمریکایی از این نوع جوامع هستند، آنها معتقدند چیزی به نام «مام طبیعت» وجود دارد و آب حیات را که به آنها خوراکی فراوان می دهد، فراهم می کند. اما در واقعیت، تنها خداوند نیازهای اساسی مانند خوراک، سرپناه، آب و حیات را برآورده می کند.

اصطلاح مام طبیعت گاهی به طور کلی برای اشاره به کل محیط اطراف استفاده می شود. این اصطلاح گاهی به ایدئولوژی های سیاسی و فرهنگی مانند گرمایش جهانی، محیط زیست و تغییرات آب و هوایی ارتباط داده می شود. برای برخی از مردم، اخبار افزایش دما، افزایش سطح آب دریا، آتش سوزی ها طبیعی، زلزله، سونامی، گردباد، ظهور بیماری های جدید و حتی باستانی، و اینگونه موارد مام طبیعت را نوعی الهه دمدمی مزاج معرفی می کند که زمین را مختل کرده است.

این خداوند است که همه نیروهای طبیعت را کنترل می کند: «اما خدای ما با قدرت خود زمين را ساخت، و با حكمتش جهان را بنياد نهاد و با دانايی خود آسمانها را بوجود آورد. به فرمان اوست كه ابرها در آسمان می‌غرند؛ اوست كه ابرها را از نقاط دور دست زمين برمی‌آورد، برق ايجاد می‌كند، باران می‌فرستد، و باد را از خزانه‌های خود بيرون می‌آورد!» (ارمیا فصل 10 آیه های 12-13). عیسی مسیح با آرام کردن دریای خروشان، قدرت الهی خود بر طبیعت را به نمایش گذاشت (متی فصل 8 آیه 26). البته درست است که قوانین طبیعی در محیط اطراف ما وجود دارند، اما این سیستم ها را هم خداوند خلق کرده است (پیدایش فصل 8 آیه 22). خداوند جهان را آفرید؛ گناه انسان به جهان آفرینش آسیب رساند (رومیان فصل 8 آیه های 19-22). اما خداوند همچنان امور جهان را در دست دارد (کولسیان فصل 1 آیه های 16-17). هیچ نوع الهه دمدمی مزاجی در کار نیست.

عقیده عجیب و غریب دیگری نیز می گوید که مام طبیعت همسر/شریک خداوند است و همراه با خدا در آسمان فرمانروایی می کند. این عقیده «مادر و پدر آسمانی» در آیین کلیسای کاتولیک روم دیده می شود که مریم را «ملکه بهشت» می دانند. اما کتاب مقدس می گوید خدا (در تثلیث) به تنهایی آسمان و زمین را اداره می کند (دانیال فصل 4 آیه 25). طبیعت، مخلوق خداوند است و او از آن نگهداری و محافظت می کند و با این کار، خوبی و مهربانی خود نسبت به آن را نشان می دهد: «از رحمت خود به موقع باران می‌فرستاد، محصول خوب و غذای كافی می‌داد و دل همه را شاد می‌ساخت»(اعمال رسولان فصل 14 آیه 17).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا اعتقاد به مام طبیعت کتاب مقدسی است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries