settings icon
share icon
سوال

رفتار با مادرزن / مادرشوهر؟

جواب


کتاب مقدس به یک مادر زن / مادر شوهر سلطه جو و مداخله گر که در زندگی عروس یا داماد خود دخالت می کند «فضول» می گوید (اول تیموتائوس فصل 5 آیه 13). واژه فضول در این آیه ترجمه یک کلمه یونانی است و به شخصی اشاره می کند که به صورت خود خوانده به خودش اجازه دخالت و سرکشی در امور دیگران را می دهد. «نظارت کردن» کاری است که بعضی از مادرزن / مادر شوهرها انجام می دهند و یا متهم به انجام آن می باشند. این نوع رفتار آزاردهنده و مخالف برنامه خدا برای یک خانواده است.

واضح است که چنین شرایطی بسیار آزاردهنده است. دلیل این رفتار مادر زن / مادر شوهر شاید این باشد که هیچ کسی در خانواده برای او حد و مرز تعیین نکرده است. از این رو تبدیل به یک زور گوی سلطه جو شده است. او شاید حتی متوجه نیست که تا چه اندازه مستبد و فضول است. این کار از نظر او ممکن است محبت کردن باشد. اگر مسئله این باشد پس صحبت دوستانه ممکن است بتواند مشکل را حل کند. اما اگر او متوجه رفتار خودش می شود و حتی بعد از تذکر باز هم عمدا کار خودش را می کند، شما نمی توانید او را تغییر دهید.

این کار، بدون در نظر گرفتن این که شخص مداخله گر کیست، تهدید ازدواج و نقض قانون «جدایی از پدر و مادر و پیوند به همسر» خداوند می باشد (پیدایش فصل 2 آیه های 23 تا 24). مرد و زن خانواده های خود را ترک می کنند و یک خانواده جدید تشکیل می دهند و باید یکدیگر را دوست داشته باشند و به هم احترام بگذارند. شوهری که به مادر یا مادر زنش اجازه دخالت در زندگی اش را می دهد بر اساس دستور آمده در افسسیان فصل 5 آیه های 25 تا 33 زندگی نمی کند. مرزها باید تعیین شوند و در برابر خط شکنی ها باید مقاومت شود. در حقیقت، نوع رفتار دیگران با ما به این دلیل است که ما اجازه آن نوع رفتار را به آنها می دهیم. اگر به آنها اجازه دهیم قداست خانواده ما را پایمال کنند این کار را خواهند کرد. هیچ کسی حتی عضوی از خانواده حق ورود به حریم خصوصی ما را ندارد و حفاظت از این حریم خصوصی وظیفه شوهر است. او باید با ملایمت ولی با قاطعیت به مادر زن خود توضیح بدهد که کار او اشتباه است و چنین رفتاری اصلا قابل تحمل نیست. باید به او یادآوری کند که خداوند مسئولیت خانواده را به او داده است و واگذاری هر یک از این مسئولیت ها به او (مادرزن) سرپیچی از دستور خداوند است. او باید به مادر زن خود اطمینان بدهد که آنها هنوز هم او را دوست دارند اما نقش ها عوض شده اند و حالا او مسئول دختر اوست. این برنامه خدا برای یک خانواده است و تنها روشی است که باید اجرا شود. سپس زن و شوهر باید قاطعانه بر سر تصمیم خود بایستند.

واکنش ما در برابر مادر زن / مادر شوهر فضول چه می تواند باشد؟ می توانیم اجازه سلب آرامش خود را به آنها ندهیم. ما شاید نتوانیم رفتار دیگران را تغییر دهیم اما واکنش به رفتار آنها انتخاب ما است. ما می توانیم اجازه دهیم کارهای دیگران ما را اذیت کند و یا آنها را به خداوند بسپاریم و به او اجاز دهیم تا از آن برای تقویت روحانی ما استفاده کند. واکنش ما در این گونه موقعیت ها تعیین کننده میزان رنجش و آزردگی ما در رابطه زناشویی است. ما انتخاب می کنیم که با اجازه دادن به مادر زن / مادر شوهر مداخله گر روح خودمان را خسته کنیم و از پا در آوریم. ما مسئول رفتار او نیستیم، اما مسئول واکنش خود هستیم.

ما باید با محبت و احترام با پدران و مادران رفتار کنیم اما نباید احساسی برخورد کنیم. بهترین راه برای نجات از دست دشمن، دوستی با اوست (دشمن به معنی مجازی به کار رفته است)، این کار با لطف الهی امکان پذیر است. مسیحیان همیشه می توانند ببخشند (افسسیان فصل 4 آیه 32). بخشش مانع دخالت آنها نمی شود اما می تواند منبع قدرت و آرامش برای شما باشد (افسسیان فصل 6 آیه های 11 تا 17). تنها راهی که می توان از طریق آن به آرامش رسید رابطه برقرار کردن با خداوند به وسیله عیسی مسیح است، فقط در این صورت است که می توانیم در این شرایط و در هر موقعیت دیگری با آرامش واکنش نشان دهیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

رفتار با مادرزن / مادرشوهر؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries