settings icon
share icon
سوال

من یک مورمون هستم، چرا باید در فکر مسیحی شدن باشم؟

جواب


هر فردی از ادیان مختلف حتی بی دین این پرسش را مطرح می کند که چرا باید در فکر مسیحی شدن باشم؟ آیا باید به ادعاهای مسیحیان فکر کرد. تفاوت بین پیروان مسیحیت کتاب مقدسی و فلسفه مورمونی باید پیش زمینه اصلی این سوال برای یک مورمون باشد. اگر کتاب مقدس کلام خداست (جوزف اسمیت و بریگهام یانگ هر دو به آن اعتقاد داشتند) پس پایه و اساس عقاید مورمونیسم و قدیسان آخر زمان باید مطابق با آموزشهای کتاب مقدس باشد. اما تفاوت هایی وجود دارند، در ادامه مطلب 4 تفاوت بین مورمونیسم و کتاب مقدس را بررسی خواهیم کرد.

1. مورمونی که به مسیحی شدن فکر می کند باید متوجه این موضوع باشد که آموزش های مورمون به منابع خارج از کتاب مقدس متکی می باشند. کتاب مقدس می گوید کلام خدا برای زندگی یک مسیحی کافی می باشد (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16) و خداوند کسی که ادعا می کند اجازه دستکاری در کلام او دارد را نفرین می کند. به عبارت دیگر، خداوند اعلام کرده که کلام الهام شده او کامل است (مکاشفه فصل 22 آیه های 18 تا 19). بنابراین، دلیلی ندارد که او بخواهد چیز بیشتری به آن اضافه کند. خدایی که کتابش را می نویسد و می گوید کامل است، ناگهان بعدها متوجه می شود چیزی از برنامه ای که برای آینده داشته را فراموش کرده بنویسد، یا در ابتدا به اندازه کافی دانش نداشته تا همه چیز را بنویسد، چنین خدایی خدای کتاب مقدس نیست. مورمونیسم می گوید کتاب مقدس فقط یکی از چهار منبع معتبر می باشد، سه منبع دیگر شامل کتاب مورمون، اصول و پیمان ها، مروارید گرانبها هستند. این سه کتاب از طرف فردی می آید که ادعا می کند آنها را خدا به او الهام کرده است، درحالی که در تضاد با کتاب مقدس قرار دارند. اضافه کردن چیزی به کتاب مقدس و الهام شده خواندن آن یعنی مخالفت با خدا.

2. مورمونی که به مسیحی شدن فکر می کند باید متوجه این مطلب باشد که مورمونیست خدای کوچکی را معرفی می کند. مورمونیسم می گوید خداوند همیشه قادر مطلق جهان نبوده است (اصول مورمون صفحه 321) و با روش زندگی پرهیزکارانه به این جایگاه دست پیدا کرد (آموزش های جوزف اسمیت پیامبر صفحه 345). اما چه کسی پرهیزکاری را تعریف می کند؟ این استاندارد از طرف خود خداوند وضع شده است. بنابراین، این مطلب که خداوند با رعایت استانداردهایی که خودش تعیین کرده خدا شد یک تناقض محض است. علاوه بر این، خداوندی که ابدی و بدون خالق نباشد خداوند کتاب مقدس نیست. کتاب مقدس می گوید که خداوند ابدی است و خلق نشده است (تثنیه فصل 33 آیه 27، مزامیر فصل 90 آیه 2، اول تیموتائوس فصل 1 آیه 17)، او مخلوق نیست بلکه خالق است (پیدایش فصل 1، مزامیر فصل 24 آیه 1، اشعیا فصل 37 آیه 16، کولسیان فصل 1 آیه های 17 تا 18).

3. مورمونی که به مسیحی شدن فکر می کند باید متوجه این مطلب باشد که مورمونیسم دیدگاه کاذبی از بشر را ارائه می دهد که کاملا متضاد دیدگاه کتاب مقدس است. مورمونیسم می گوید انسان هم می تواند خدا شود (آموزش های جوزف اسمیت پیامبر صفحات 345 تا 354، و کتاب اصول و پیمان ها فصل 132 قسمت 20). اما کتاب مقدس همواره به ما می گوید ما ذاتا گناه را به ارث برده ایم (ارمیا فصل 17 آیه 9، رومیان فصل 3 آیه های 10 تا 23 و فصل 8 آیه 7) و خدا یکی است (اول سموئیل فصل 2 آیه 2، اشعیا فصل 44 آیه های 6 تا 8 و فصل 46 آیه 9). خدا در اشعیا فصل 43 آیه 10 می گوید: « بفهميد كه تنها من خدا هستم و خدايی ديگر هرگز نبوده و نيست و نخواهد بود». مورمونیسم با وجود چنین مدارک کتاب مقدسی چگونه می تواند بگوید که انسان می تواند خدا شود، این گفته مدرکی برای اثبات خواست یک انسان برای تسخیر جایگاه خداوند است همان خواسته ای که در قلب شیطان متولد شد (اشعیا فصل 14 آیه 14) و در باغ عدن به آدم و حوا منتقل شد (پیدایش فصل 3 آیه 5). تمایل به غصب جایگاه خداوند و یا سهیم شدن با او، ویژگی کسانی است که از شیطان پیروی می کنند و همچنین پیرو ضد مسیح می باشند که برای رسیدن به این خواسته در آخر زمان ظهور می کند (دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه های 3 تا 4). در تاریخ بشر، بسیاری از ادیان دروغین به دنبال همین خواسته بوده اند. اما خداوند اعلام می کند که خدایی غیر از او وجود ندارد و ما نباید با او مخالفت کنیم.

4. مورمونی که به مسیحی شدن فکر می کند باید متوجه این مطلب باشد که مورمونیسم بر خلاف کتاب مقدس می گوید ما توانایی بدست آوردن نجات و رستگاری را توسط خودمان داریم (مفاد ایمان صفحه 92، دوم نیفای فصل 25 بند 23). گرچه ما به دلیل مسیحی بودن به روش دیگری زندگی می کنیم اما کارهای ما باعث نجات ما نمی شوند بلکه فقط لطف خداوند نجات را به صورت رایگان به ما اعطا می کند (افسسیان فصل 2 آیه ها 4 تا 10). دلیلش این است که خداوند فقط کمال و پاکی بی نقص خودش را قبول دارد و می پذیرد. عیسی مسیح بر روی صلیب مرد تا این کمال را با گناهان ما معاوضه کند (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21). ما فقط با ایمان به عیسی مسیح می توانیم در نظر خدا پاک و بی گناه محسوب شویم ( اول قرنتیان فصل 1 آیه 2).

در نهایت ایمان به مسیح دروغین (در این بحث منظور مسیح و عقاید مورمون ها می باشد) منجر به نجات قلابی خواهد شد. هر نوع نجاتی که با کار انسان بدست می آید قلابی و دروغین است (رومیان فصل 3 آیه ها 20 تا 28). ما به خودی خود و بر اساس شایستگی ارزش نجات و رستگاری نداریم. اگر نمی توانیم به کلام خدا اعتماد کنیم پس در کل هیچ پایه و اساسی برای اعتماد وجود ندارد. اگر به کلام خدا اعتماد می کنیم، پس باید درک کنیم که کلام او هماهنگ و قابل اعتماد است. اگر خدا از کلام خود محافظت نکرد و یا نمی توانست این کار را بکند پس دیگر نمی تواند خدا باشد. تفاوت بین مسیحیت و مورمونیسم این است که مسیحیت می گوید خداوند ابدی و ازلی است، مخلوق نیست و استاندارد مقدس و کاملی را برای زندگی ما قرار داده که ما نمی توانیم به آن عمل کنیم، به همین دلیل از روی عشق و محبتی که نسبت به ما دارد بهای گناهان ما و قیمت رهایی ما را با فرستادن و ریخته شدن خون پسرش پرداخت کرد.

اگر آماده پذیرش عیسی مسیح به عنوان کسی که فداکاری او برای نجات شما کاملا کافی است می باشید، می توانید اینگونه با خدا صحبت کنید: «ای پدر آسمانی! من گناهکارم و سزاوار خشم تو می باشم. من به این درک رسیده ام و ایمان آورده ام که عیسی مسیح تنها نجات دهنده است. برای نجات فقط به عیسی مسیح اعتماد می کنم و ایمان می آورم. ای خدای پدر! لطفا مرا ببخش، پاک گردان، و تغییر ده. از لطف و مهربانی تو سپاسگزارم!»

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

من یک مورمون هستم، چرا باید در فکر مسیحی شدن باشم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries