settings icon
share icon
سوال

آیا خدا قول داده که ما بیشتر از گنجایش خود وسوسه و آزمایش نشویم؟

جواب


اول قرنتیان فصل 10 آیه 13 می گوید، «ما اين را به یاد داشته باشيد كه وسوسه‌هايی كه به سراغ شما می‌آيند، از وسوسه‌هايی كه ديگران دچار آنند، دشوارتر نمی‌باشد. هيچ وسوسه‌ای نيست كه نتوان در مقابل آن ايستادگی كرد. پس در برابر آنها مقاومت كنيد و اطمينان داشته باشيد كه خدا نخواهد گذارد كه بيش از حد توانايی خود وسوسه شويد؛ و به شما قدرت خواهد بخشيد تا بتوانيد در برابر آن تاب بياوريد. اين وعدهٔ خداست و به آن عمل نيز خواهد كرد. او به شما نشان خواهد داد كه چگونه از وسوسه‌ها بگريزيد و در دام آنها نيفتيد». این آیه یک اصل بسیار جالب را به ما آموزش می دهد. اگر ما به خداوند تعلق داشته باشیم، او اجازه نمی دهد سختی و مشکلی که بیشتر از حد توان ماست وارد زندگی ما شود. خداوند در هر وسوسه و آزمایشی که وارد زندگی ما می شود به ما وفادار خواهد بود و راهی را برای ما فراهم خواهد کرد تا بتوانیم از عهده آن آزمایش برآییم. ما از روی اجبار به گناه کشیده نخواهیم شد. می توانیم در هر شرایطی از خدا اطاعت کنیم.

پس ما به عنوان یک مسیحی، پشتیبانی و دلگرمی خداوند را داریم. دعای «ما را از شیطان حفظ فرما» (متی فصل 6 آیه 13) اجابت شد. اما این قول ها هم به این معنی نیستند که هرگز با مشکلات مواجه نخواهیم شد؛ برعکس، عیسی مسیح گفت «در این دنیا مشکلات خواهید داشت» (یوحنا فصل 16 آیه 33). اما نکته مهم در قسمت دوم این آیه است که می گوید « با اين حال شجاع باشيد، چون من بر دنيا پيروز شده‌ام» (یوحنا فصل 16 آیه 33).

پولس و همراهانش با بردن پیام انجیل به مناطق جدید مورد آزمایش قرار گرفتند. «ايمانداران عزيز، بی‌شک شنيده‌ايد كه در ايالت «آسيا» چه سختیها كشيديم. فشار مشكلات به حدی بود كه اميد نداشتيم زنده بمانيم، و احساس می‌كرديم كه محكوم به مرگ هستيم، چون برای نجات خود، كاری از دستمان برنمی‌آمد. اما اين زحمات درس خوبی به ما داد تا ديگر به خودمان متكی نباشيم، بلكه به خدايی توكل كنيم كه می‌تواند حتی مرده‌ها را زنده كند. پس همه چيز را به دست خدا سپرديم» (دوم قرنتیان فصل 1 آیه های 8 تا 9). به نظر می رسد پولس بیش از حد توانش آزمایش شد. این موضوع واقعیت دیگری را برای ما روشن می کند، که قدرت ما برای تحمل وسوسه ها و آزمایش ها از طرف خودمان نیست، بلکه از طرف خداوند است. دقیقا همان چیزی که پولس در قسمت بعد گفت: « اما اين زحمات درس خوبی به ما داد تا ديگر به خودمان متكی نباشيم، بلكه به خدايی توكل كنيم كه می‌تواند حتی مرده‌ها را زنده كند. پس همه چيز را به دست خدا سپرديم» (دوم قرنتیان فصل 1 آیه 9). پولس کلامش را با ستایش خداوند ادامه می دهد (آیه 10) و بر روی تاثیر دعای کلیسا تاکید می کند (آیه 11).

ما می توانیم با تکیه بر قدرت خدا بر هر چیزی که سر راه ما قرار می گیرد، هرچیزی که ما را وسوسه می کند، و هر مصیبتی که برای ما پیش می آید غلبه کنیم. ما در همه موارد از طریق عیسی مسیح به پیروزی روحانی دست می یابیم. زندگی آسان نیست. حقیقت این است که ما اغلب نیاز به «راه فرار» داریم. زندگی سخت است اما ما می توانیم با اطمینان خاطر از قول های خداوند با آن روبرو شویم.

پیروزی کامل و قطعی در عیسی مسیح برای ما است (رومیان فصل 8 آیه 37). «زيرا هر فرزند خدا می‌تواند احكام خدا را بجا آورد و با ايمان و توكل به مسيح، بر گناه و لذات ناپاک دنيا غلبه كند» (اول یوحنا فصل 5 آیه 4). برای غلبه بر آزمایش ها و وسوسه ها باید بر آنها پیروز شویم، مانند داوود که با قدرت خداوند بر جالوت چیره شد. طرح و برنامه های شیطان در نهایت شکست خواهند خورد. «هنگام جوانی دشمنانم بر من ظلم بسيار كردند، اما نتوانستند مرا از پای درآورند» (مزامیر فصل 129 آیه 2). آزمایش ها دلیل دارند و ما مسلح به خداوند هستیم، خداوند بر آزمایش ها نظارت می کند تا آنها بر ایمان ما غلبه نکنند. جایگاه ما به عنوان فرزندان خدا امن است، و سالم از آزمایش ها بیرون خواهیم آمد. «زيرا من يقين می‌دانم كه هيچ چيز نمی‌تواند محبت مسيح را از ما باز دارد. نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان و نه قدرتهای جهنم، هيچيک قدرت چنين كاری را ندارند. حوادث امروز و نگرانيهای فردا نيز قادر نيستند خللی در اين محبت وارد كنند. در اوج آسمان و در عمق اقيانوسها، هيچ موجودی نمی‌تواند ما را از محبت خدا كه در مرگ فداكارانهٔ خداوند ما عيسی مسيح آشكار شده، محروم سازد» (رومیان فصل 8 آیه های 38 تا 39).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا خدا قول داده که ما بیشتر از گنجایش خود وسوسه و آزمایش نشویم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries