settings icon
share icon
سوال

آیا این امکان وجود دارد که فرشتگان گناه کنند؟

جواب


اول تیموتائوس فصل 5 آیه 21 به ما می گوید، "در حضور خدا و عيسی مسيح و فرشتگان مقدس، تو را مكلف می‌سازم كه اين دستورالعمل را حتی در مورد كشيشی كه بهترين دوست توست اجرا كنی. رفتارت با همه يكسان باشد و از كسی طرفداری نكن". بدون توجه به این که چه دیدگاهی در مورد انتخاب شدن توسط خداوند دارید، باید بدانیم که کتاب مقدس می گوید خداوند انتخاب می کند چه کسی نجات پیدا کند و یا در این مورد، کدام فرشته گناه نکند.

انتخاب های خداوند در سرتاسر کتاب مقدس دیده می شوند: او ابراهیم را انتخاب کرد تا پدر بسیاری از ملت ها شود (پیدایش فصل 17 آیه های 4 تا 5)، اسرائیل را انتخاب کرد تا قوم خاص او باشد (پیدایش فصل 17 آیه 7)، مریم را انتخاب کرد تا مادر مسیح باشد (لوقا فصل 1 آیه های 35 تا 37) ، او 12 شاگرد را انتخاب کرد تا سه سال با عیسی مسیح زندگی کنند و از او یاد بگیرند (مرقس فصل 3 آیه های 13 تا 19) ، و پولس را انتخاب کرد تا پیام انجیل را چه شخصا و چه از طریق نامه هایش به مردم برساند (اعمال رسولان فصل 9 آیه های 1 تا 19). به همین ترتیب، او مردم را از هر نژاد، زبان، قوم و قبیله انتخاب کرد تا به عیسی مسیح ایمان بیاورند (مکاشفه فصل 5 آیه 9). کسانی که انتخاب می کند تا به سوی او بیایند را هرگز از خود نمی راند.

اینطور به نظر می رسد که خداوند فرشتگان را نیز انتخاب کرده است. فرشتگان مقدس خداوند "منتخبان" هستند که خدا آنها را گلچین کرد. شاید خدا به همه فرشتگان یک بار فرصت داده تا بین اطاعت و نافرمانی از او یکی را انتخاب کنند. در هر صورت، آنهایی که گناه کردند و از شیطان پیروی کردند رانده شده و محکوم شدند. آنهایی که تصمیم گرفتند به خدا وفادار بمانند درامان هستند. کتاب مقدس دلیلی نمی آورد که ما باور کنیم امکان گناه برای فرشتگان وجود دارد همانطور که دلیلی نمی آورد مبنی بر اینکه ممکن است انتخاب شدگان تغییر کنند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا این امکان وجود دارد که فرشتگان گناه کنند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries