settings icon
share icon
سوال

خداشناسی اخلاقی چیست؟

جواب


خداشناسی اخلاقی اصطلاحی است که توسط کلیسای کاتولیک روم استفاده می شود و مطالعه درباره خداوند را از این زاویه بررسی می کند که یک انسان چگونه باید زندگی کند تا حضور و لطف خدا در زندگی خود را بدست آورد. در حالیکه، علم «خداشناسی متعصب» به تعالیم رسمی و یا نظریه های رسمی کلیسای کاتولیک روم می پردازد، خداشناسی اخلاقی اما به هدف زندگی و چگونگی بدست آوردن این هدف می پردازد. بنابراین، هدف و منظور خداشناسی اخلاقی بطور ساده تعیین کردن چگونگی زندگی انسان است.

خداشناسی اخلاقی مواردی مانند آزادی، وجدان، محبت، مسئولیت و قانون را بررسی می کند. خداشناسی اخلاقی در جستجوی تدوین اصولی است که به افراد برای تصمیم گیری و پرداختن به جزئیات زندگی روزمره کمک کند و در عین حال با اصول تعصبی کلیسا نیز هماهنگی داشته باشند. خداشناسی اخلاقی در کلیسای کاتولیک روم معادل آن چیزی است که پروتستان ها آن را اخلاقیات مسیحی می نامند. خداشناسی اخلاقی به سوالات بسیار زیادی در زندگی می پردازد و تلاش میکند تا زندگی به سبک مسیحی کلیسای کاتولیک روم را تعریف کند. خداشناسی اخلاقی به روش های مختلف تشخیص اخلاقیات، معانی مختلف درست و غلط، خوب و بد، گناه و پاکدامنی و غیره می پردازد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

خداشناسی اخلاقی چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries