settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره مدیریت مالی در زندگی زناشویی چه می گوید؟

جواب


کتاب مقدس مستقیما به موضوع مدیریت مالی در زندگی زناشویی اشاره ای نکرده است، اما اصولی که درباره روابط پویای بین زن و مرد گفته است همه ابعاد زندگی آنها را در بر می گیرد. به عبارت دیگر، اصولی که خداوند در افسسیان فصل 5 آیه های 22-33 و کولسیان فصل 3 آیه های 18-19 عنوان کرده است درباره همه ابعاد روابط زناشویی صحبت می کند. این موضوع به این معنی است که تعادل روحانی رابطه زناشویی، در همه ابعاد، مستقیما تحت تاثیر رابطه هر یک از آنها با خداوند قرار می گیرد. زن و شوهر در برکات و سختی های زندگی زناشویی به یک میزان سهیم هستند. اطاعت از خداوند هر یک از این اصول را تحت تاثیر قرار می دهد.

باید بین ضعف ها و قوت های یک زوج تعادل و اتحاد برقرار گردد. شکل گیری ویژگی های شخصیتی هر یک از آنها در راه رسیدن به یک رابطه کارآمد، به درک دستور خدا و هدیه نجات بستگی دارد. تصمیمات مالی، موفقیت خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد و بر عهده هر دو طرف می باشد. سرچشمه همه برکات خداوند است؛ جمع آوری دارایی، خواه از درآمد مرد باشد یا زن یا هر دو، وظیفه هر دوی آنها به عنوان یک تیم می باشد. اصل مهم درباره تصمیمات مالی این است که همه چیز در نهایت باید در راه جلال دادن خداوند باشد (اول قرنتیان فصل 10 آیه 31، رومیان فصل 14 آیه 8، کولسیان فصل 3 آیه های 23-24).

یک اصل در ذات ازدواج زن و مرد مسیحی وجود دارد و آن هم درک این موضوع می باشد که مرد سر و رهبر خانواده است. هدایت و نگهداری از خانواده مسئولیت مرد در قبال خداوند است، و وظیفه زن این است که از او اطاعت کرده و همراه و یاری رسان او باشد. این اصل در رابطه با مدیریت پول در خانواده می تواند به این معنی باشد که مرد بر امور مالی مانند دسته چک، قبض ها، پرداختی ها، پس انداز و سرمایه گذاری نظارت دارد و با همسر خود درباره تصمیمات مالی مشورت می کند. مرد گاهی این وظیفه را به زن محول می کند، مخصوصا زمانیکه همسرش رسیدگی به امور مالی را دوست دارد یا بهتر می تواند با آن سر و کله بزند، و در این صورت می توان امور مالی خانواده را به عهده او بگذارد. در آخر، زوجی که در مورد امور مالی خانواده با هم مشارکت می کنند معمولا زن و شوهری هستند که با هم ارتباط خوبی دارند و به هم احترام می گذارند.

در رابطه با مدیریت مالی خانوادگی اصولی مانند لوقا فصل 6 آیه 38 را داریم که می گوید هرچه بیشتر بدهیم برکت بیشتری هم دریافت می کنیم. به این معنی که بین دادن در راه خدا و دریافت برکات روحانی و مالی ارتباطی وجود دارد. ما نمی توانیم بیش از آنچه خدا به ما داده است به او بدهیم. هرچه در دادن در راه خدا تعهد بیشتری داشته باشیم، بیشتر متوجه می شویم که آنچه داریم به مقدار زیاد افزایش پیدا می کند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره مدیریت مالی در زندگی زناشویی چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries