settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره مدیریت امور مالی چه می گوید؟

جواب


کتاب مقدس درباره مدیریت امور مالی مطالب زیادی گفته است. درمورد قرض کردن، توصیه کتاب مقدس بطور کلی این است که قرض نگیریم. امثال سلیمان فصل 6 آیه های1-5، فصل 20 آیه 16، فصل 22 آیه 7 و آیه های 26-27 « ای پسرم، اگر ضامن كسی شده‌ای و تعهد كرده‌ای كه او قرضش را پس بدهد، و اگر با اين تعهد، خود را گرفتار ساخته‌ای، تو در واقع اسير او هستی و بايد هر چه زودتر خود را از اين دام رها سازی. پس فروتن شو و نزد او برو و از او خواهش كن تا تو را از قيد اين تعهد آزاد سازد. خواب به چشمانت راه نده و آرام ننشين، بلكه مانند آهويی كه از چنگ صياد می‌گريزد يا پرنده‌ای كه از دامی كه برايش نهاده‌اند می‌رهد، خود را نجات بده ». بارها و بارها، کتاب مقدس در مورد مال اندوزی هشدار می دهد و ما را تشویق می کند که بدنبال ثروت روحانی باشیم. امثال سلیمان فصل 28 آیه 20 می گوید: «اشخاص درستكار كامياب خواهند شد، اما كسانی كه برای ثروتمند شدن عجله می‌كنند بی‌سزا نخواهند ماند». امثال سلیمان فصل 10 آیه 15، فصل 11 آیه 4، فصل 18 آیه 11، فصل 23 آیه 5 را هم بخوانید.

امثال سلیمان فصل 6 آیه های 6-11 در مورد تنبلی یعنی چیزی که باعث مشکلات مالی می شود ما را هشیار کرده است. به ما گفته شده است به مورچه ها نگاه کنیم که کار کرده آذوقه جمع می کنند. این قسمت از کلام ما را در مورد خواب بودن هم هشدار می دهد که نباید خواب باشیم و باید خود را مشغول کارهای با فایده کنیم. یک «شخص کُند» تنبل است، و یک فرد تنبل ترجیح می دهد بجای کار استراحت کند و سرانجام چنین شخصی واضح است – فقر و احتیاج. طرف متقابل آن کسی است که دائما در فکر کار کردن و بدست آوردن پول می باشد. بر اساس جامعه فصل 5 آیه 10 چنین کسی هیچوقت از ثروتش راضی نمی شود و همیشه باید بدنبال بیشتر پول باشد. اول تیموتائوس فصل 6 آیه های 6-11 در مورد تله ای بنام ثروت اندوزی هشدار می دهد.

کتاب مقدس بجای پول روی پول گذاشتن برای خود، تعلیم می دهد که دهنده باشیم، نه گیرنده. «فراموش نكنيد كه هر كه كم بكارد، كم نيز درو خواهد كرد؛ و هر كه زياد بكارد، زياد درو خواهد كرد. پس اگر كم بدهيد، كم نيز دريافت خواهيد كرد. 7كسی را مجبور نكنيد كه بيش از آنچه قلباً درنظر دارد، بدهد بلكه بگذاريد همانقدر كه مايل است، بدهد زيرا خدا كسی را دوست دارد كه از روی ميل كمک می‌كند» (دوم قرنتیان فصل 9 آیه های 6-7). بعلاوه ما تشویق به این شده ایم که مباشران امینی برای مالی که خدا به ما داده است باشیم. در لوقا فصل 16 آیه های 1-13، عیسی مَثَل آن مباشر نادرست را برای ما تعریف کرد تا ما را نسبت به غفلت در امانت هشیار سازد. درس اخلاقی این مَثَل این است که «پس اگر در مورد ثروتهای دنيوی، امين و درستكار نبوديد، چگونه در خصوص ثروتهای حقيقی آسمانی به شما اعتماد خواهند كرد؟»(آیه 11). بعلاوه ما مسئول برآورده کردن نیاز خانواده مان هستیم، چنانکه اول تیموتائوس فصل 5 آیه 8 به ما یادآوری می کند، «اما اگر كسی به احتياجات خويشان و بخصوص اعضای خانوادۀ خود بی‌توجه باشد، اجازه ندارد خود را مسيحی بخواند؛ چنين شخص از يک كافر هم پست‌تر است».

خلاصه، کتاب مقدس درباره مدیریت مالی چه می گوید؟ جواب می تواند در یک کلمه خلاصه شود – حکمت. ما باید با پولمان حکیمانه رفتار کنیم. ما باید پس انداز داشته باشیم ولی نه اینکه برای انبار کردن آن حریص باشیم. ما باید خرج کنیم، اما با حساب و کنترل شده. ما باید مقداری را که خدا تعیین کرده با خوشحالی و با از خود گذشتگی به او بر گردانیم. ما باید از پولمان برای کمک به دیگران استفاده کنیم، اما با تشخیص و هدایت روح خدا. ثروتمند بودن اشتباه نیست، اما عشق به پول اشتباه است. فقیر بودن اشتباه نیست، اما تلف کردن پول برای چیزهای بی اهمیت اشتباه است. پیام ثابت کتاب مقدس این است که باید با حکمت، بر اموالمان نظارت و کنترل داشته باشیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره مدیریت امور مالی چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries