settings icon
share icon
سوال

آیا زن ستیزی در کتاب مقدس وجود دارد؟ زن ستیز کیست؟

جواب


زن ستیز کسی است که از زنان نفرت دارد یا به چشم حقارت به آنها نگاه می کند. اصطلاح زن ستیز در کل به رفتار و برخوردی اشاره می کند که از زنان به دلیل جنسیت آنها سوء استفاده می شود، به آنها توهین می شود و کوچک شمرده می شوند. برای مثال، زن ستیزی را می توان برخورد حقارت آمیز با آنها نام برد، از نظر اخلاقی و عقلی آنها را پایین تر از مردان دانست، با زبان توهین آمیز و منفور با ایشان صحبت کرد؛ این موارد می تواند به مردان اجازه سوء استفاده از آنها را بدهد. منتقدان مسیحیت گاهی ادعا می کنند که زن ستیزی در کتاب مقدس وجود دارد، اما چنین ادعایی با کتاب مقدس و تاریخ مغایرت دارد.

متاسفانه کسانی که به دنبال اثبات زن ستیزی در کتاب مقدس می باشند، اغلب از همان روش غلط کسانی استفاده می کنند که به دنبال توجیح زن ستیزی در کتاب مقدس هستند. به همین جهت، آیه های مربوط را از متن جدا می کنند، قراردادهای فرهنگی امروزی را به فرهنگ باستانی تحمیل می کنند، و پیام کلی متن را نادیده می گیرند. بدتر از همه این است که آنها تاثیرات بسیار شاخص و مثبتی که مسیحیت کتاب مقدسی بر روی نقش زنان داشته است را نادیده می گیرند.

بررسی متن کتاب مقدس، بیشتر اتهامات زن ستینی در آن را منتفی می کند. افسسیان فصل 5 آیه های 22 تا 24 یکی از بهترین مثال ها می باشد، که می گوید، «ای زنان، همچنانكه از مسيح اطاعت می‌كنيد، از شوهرتان نيز اطاعت نماييد». منتقدان و همچنین زن ستیزان ترجیح می دهند تا این کلمات را خارج از متن در نظر بگیرند تا ثابت کنند کتاب مقدس به زنان می گوید باید مطیع و تحت اختیار مردان باشند. اما کلمات بعدی به مردان دستور می دهد، «شما ای شوهران، همسران خود را همانطور دوست بداريد كه مسيح كليسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای كليسا كند» (افسسیان فصل 5 آیه 25). مردان باید از زنان مراقبت کنند، همانطور که مسیح از کلیسا نگهداری می کند(افسسیان فصل 5 آیه های 28 تا 30). به این نکته توجه داشته باشیم که مسیح مانند خدمتگزار با شاگردانش رفتار کرد (یوحنا فصل 13 آیه 5) و به ما هم دستور داد تا همین کار را انجام دهیم (یوحنا فصل 13 آیه های 13 تا 16) – او حتی جان خود را برای آنها فدا کرد (یوحنا فصل 15 آیه های 12 تا 14). تفسیر زن ستیزی از افسسیان فصل 5 غیر ممکن است.

زن ستیزی کاملا در نقطه مقابل آموزش های کتاب مقدس قرار دارد. بر اساس کتاب مقدس، همه انسان ها بدون توجه به جنسیت، نژاد و توانایی در نظر خداوند کاملا یکسانند (غلاطیان فصل 3 آیه 28). علاوه بر این، برخورد مسیح و کلیسای نخستین با زنان بسیار محترمانه بوده است و با آنها مانند انسان هایی بسیار ارزشمند رفتار شده است. عیسی مسیح، زن گناهکار را از دست متهم کننده گان نجات داد (یوحنا فصل 8 آیه های 9 تا 11)، مریم و مارتا او را معلم خطاب کردند (یوحنا فصل 11 آیه های 27 تا 28)، آشکارا به آن زن در کنار چاه تعلیم داد (یوحنا فصل 4 آیه های 9 تا 10)، او همه این کارها را با وجود فشارهای اجتماعی و فرهنگی انجام داد. کلیسای نخستین نه تنها زنان را جذب می کرد (اعمال رسولان فصل 8 آیه 12، فصل 17 آیه 12)، بلکه از آنها برای بشارت پیام انجیل هم استفاده می کرد (فیلیپیان فصل 4 آیه 3).

کتاب مقدس به شکل های مختلفی با رفتار زن ستیزانه در دوران باستان مخالفت کرده است. تاثیرات این جهان بینی افراطی در تاریخ منعکس شده است. کسانی که از برخورد کتاب مقدس با زنان انتقاد می کنند باید موقعیت زنان در فرهنگ های بت پرست عهد قدیم، عهد جدید و دوران آغازین کلیسا را بررسی کنند. حتی در این دوران هم، تفاوت جایگاه زنان در جوامعی که ریشه مسیحی دارند با جوامعی که پیشینه مسیحی ندارند آشکار است. صنایع وحشتناک زن ستیز مانند پرنوگرافی و تجارت سکس را هم باید در نظر گرفت که هر دو کاملا بر ضد دستورات کتاب مقدس عمل می کنند.

مسیحیت کتاب مقدسی درست مانند بسیاری دیگر از مسائل اجتماعی، مفاهیمی مانند ارزش، تساوی و آزادی زنان را پایه گذاری کرده است. اخلاقیاتی که ریشه در جهان بینی مسیحی دارد باعث شده تا آزادی و فرصت های زیادی برای زنان در جامعه به وجود آید، که یا در جوامع غیر مسیحی هرگز وجود نداشته است یا تحت فشار فرهنگ هایی با پیشینه مسیحی به وجود آمده اند.

دانستن این موضوع بسیار مهم است که توضیح زن ستیزی و تایید آن کاملا با هم فرق دارند .کتاب های تاریخی جزئیات وحشتناک هولوکاست و طاعون سیاه را ثبت کرده اند، اما به این معنی نیست که ناشران از هیتلر یا طاعون سیاه حمایت کرده باشند. قطعا گزارش هایی از زن ستیزی در کتاب مقدس وجود دارد، اما همه آن اعمال محکوم شده اند. تجاوز و قتل یک زن در داوران فصل 19 آیه های 25 تا 29 یکی از این مثال ها می باشد، این اقدام آنقدر وحشتناک بود که باعث جنگ داخلی شد. منتقدان کتاب مقدس مشتاقانه به این وقایع اشاره می کنند، ولی درباره اینکه زن ستیزی موجود در این وقایع به شدت محکوم شده است حرفی نمی زنند.

پرسش ها در مورد زن ستیزی در کتاب مقدس هم باید بر این اساس طبقه بندی شوند که آیا انسان برای توجیه پیش داروی خود فقط قسمتی از متن را برداشته و استفاده می کند یا نه. بشر گاه گاهی سعی کرده است که از زن ستیزی با استفاده از علم، تاریخ و قوانین ملی حمایت کند، حتی زمانی که چنین تفسیرهایی خنده دار به نظر می رسند. اسرائیلی ها، عیسی مسیح و کلیسای نخستین، هیچکدام زن ستیزی را ترویج نمی دهند، و در چارچوب اخلاقی کتاب مقدس هم جایی برای زن ستیزی وجود ندارد. به همین دلیل، نمی توان کتاب مقدس را برای زن ستیزی سرزنش کرد یا از آن برای توجیه زن ستیزی استفاده کرد، مگر اینکه تکه ای را از متن خودش جدا کنیم، تحریف کنیم و از آن بر ضد خودش استفاده کنیم. برای اثبات ادعای زن ستیزی در کتاب مقدس باید متون مربوط را از بقیه متن و از مسیحیت کاملا جدا کنیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا زن ستیزی در کتاب مقدس وجود دارد؟ زن ستیز کیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries