settings icon
share icon
سوال

سلطنت هزارساله چیست، و آیا باید آنرا همان هزار سال برداشت کرد؟

جواب


سلطنت هزار ساله عنوانی است که به هزار سال سلطنت عیسی مسیح بر روی زمین داده شده است. بعضی هزار سال را یک عدد نمادین حساب می کنند. بعضی می گویند هزار سال یعنی "زمان دراز" و منظور مدت زمان هزار سال پادشاهی مسیح بر روی زمین نیست. با این وجود، شش بار در مکاشفه فصل 20 آیه های 2 تا 7 به سلطنت مسیح به مدت هزار سال اشاره شده است بنابراین اگر خدا می خواست بگوید "زمان دراز"، براحتی می گفت بدون اینکه مرتب مدت زمان دقیقی را بیان کند.

کتاب مقدس به ما می گوید که وقتی عیسی مسیح به زمین برگردد، سلطنتش را به عنوان یک پادشاه در اورشلیم برقرار می کند، و بر تخت داوود می نشیند (لوقا فصل 1 آیه های 32 تا 33). عهدهای بدون شرط او ایجاب می کنند که عیسی مسیح واقعا و بطور فیزیکی برگردد و پادشاهی خود را برقرار کند. عهد ابراهیمی به قوم اسراییل وعده یک سرزمین، یک نسل، یک حاکم و یک برکت روحانی را داد (پیدایش فصل 12 آیه های 1 تا 3). عهد فلسطینی به اسراییل وعده بازسازی و مالکیت سرزمین موعود را داد (تثنیه فصل 30 آیه های 1 تا 10). عهد داوودی به اسراییل وعده یک پادشاه از تبار داوود را داد که برای همیشه پادشاهی خواهد کرد و اسراییل را از شر همه دشمنان محفوظ خواهد کرد (دوم سموییل فصل 7 آیه های 10 تا 13).

در ظهور دوم، این عهد ها تکمیل می شوند و اسراییل بعنوان یک ملت جمع شده (متی فصل 24 آیه 31)، بسوی خدا بازگشت می کند (زکریا فصل 12 آیه های 10 تا 14)، و بازسازی شده تحت حکومت مسیح یعنی عیسی مسیح قرار می گیرد. کتاب مقدس از شرایطی در سلطنت هزار ساله صحبت می کند که از نظر جسمانی و روحانی محیطی بی عیب و کامل است. زمانی خواهد بود پر از صلح (میکا فصل 4 آیه های 2 تا 4؛ اشعیا فصل 32 آیه های 17 تا 18)، شادی (اشعیا فصل 61 آیه های 7 و 10)، راحتی (اشعیا فصل 40 آیه های 1 تا 2). کتاب مقدس همچنین می گوید که فقط ایمانداران به سلطنت هزار ساله وارد می شوند. به همین دلیل، زمانی خواهد بود پر ازاطاعت (ارمیا فصل 31 آیه 33)، پاکی (اشعیا فصل 35 آیه 8)، راستی وحقیقت (اشعیا فصل 65 آیه 16)، و شناخت خدا (اشعیا فصل 11 آیه 9؛ حبقوق فصل 2 آیه 14). مسیح به عنوان پادشاه حکومت می کند (اشعیا فصل 9 آیه های 3 تا 7؛ فصل 11 آیه های 1 تا 10)، و رهبران با انصاف نیز حکومت خواهند کرد (اشعیا فصل 32 آیه 1؛ متی فصل 19 آیه 28)، و اورشلیم مرکز سیاسی دنیا خواهد بود (زکریا فصل 8 آیه 3).

مکاشفه فصل 20 آیه های 2 تا 7، دوره زمانی دقیق هزار ساله پادشاهی را بیان می کند. حتی بدون این آیات، نکات بیشماری به سلطنت مسیح بر روی زمین اشاره می کنند. انجام بسیاری از قول ها و وعده های خداوند بر روی سلطنت واقعی او در آینده پایه گذاری شده است. دلیل محکمی برای رد تفسیر سلطنت هزار ساله و مدت زمان آن وجود ندارد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

سلطنت هزارساله چیست، و آیا باید آنرا همان هزار سال برداشت کرد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries