settings icon
share icon
سوال

چه کسانی در دوره پادشاهی هزار ساله مسیح در زمین ساکن خواهند بود؟

جواب


دو گروه مشخص در دوره هزار ساله پادشاهی مسیح بر روی زمین ساکن خواهند بود، کسانیکه دارای بدن های جلال یافته (فناناپذیر) هستند; و کسانیکه دارای بدن های زمینی هستند و در دوران برآشفتگی بزرگ زندگی کردند و وارد دوره هزار ساله پادشاهی مسیح شدند. آنهایی که بدن های جلال یافته دارند دو گروه هستند، گرو اول کلیسا، کسانیکه در رویداد "ربوده شدن" صاحب بدن های جلال یافته شدند(اول تسالونیکیان فصل 4 آیه های 13 تا 18، اول قرنتیان فصل 15 آیه های 21 تا 23 و آیه های 51 تا 53). دوم کسانیکه بعد از بازگشت دوباره مسیح به زمین رستاخیز پیدا کردند (مکاشفه فصل 20 آیه های 4 تا 6). کسانیکه دارای بدن زمینی هستند به دو گروه تقسیم می شوند: غیر یهودیان ایماندار و یهودیان ایماندار (قوم اسرائیل).

در مکاشفه فصل 19 آیه های 11 تا 16، شاهد بازگشت دوباره مسیح بر روی زمین هستیم. رویداد "ربوده شدن" (اول تسالونیکیان فصل 4 آیه های 13 تا 18، اول قرنتیان فصل 15 آیه های 51 تا 53) ظهور مسیح بر روی ابرها است نه بازگشت دوباره او. این را عنوان کردیم تا فرق بین رویداد "ربوده شدن" و "بازگشت دوباره مسیح" مشخص شود. در مکاشفه فصل 19 تا 20 اشاره ای به رویداد "ربوده شدن" یا چیزی شبیه آن نشده است. معنی ضمنی این است که قدیسانی که زمان بازگشت دوباره مسیح بر روی زمین هستند، بر روی زمین می مانند تا با بدن های طبیعی خود وارد دوران پادشاهی هزار ساله مسیح شوند. اگر بازگشت دوباره مسیح شامل رویداد "ربوده شدن" یا هر رویداد دیگری که در آن ایماندار زنده صاحب بدن جلال یافته می شد ، بنابراین انتظار می رود که منبع و اشاره ای در این رابطه در مکاشفه فصل 19 پیدا شود اما نیست. تنهای رویدادی که طی آن ایمانداران بدن های جلال یافته دریافت می کنند در مکاشفه فصل 20 آیه های 4 تا 6 دیده می شود جاییکه آنها در زمان "برآشفتگی بزرگ" ایماندار می شوند و کشته شده و سپس به دلیل ایمانشان دوباره زنده می شوند. این باور وجود دارد که در این زمان، قدیسان عهد قدیم نیز دوباره زنده (رستاخیز) می شوند و بدن های جلال یافته دریافت می کنند (دانیال فصل 12 آیه 2).

متی فصل 25 آیه های 31 تا 46 نیز متن دیگری است که باید به آن توجه شود. از این متن به نام جدایی و داروی بین گوسفندان و بزها نام برده می شود. گوسفند و بز به غیریهودیان نیکوکار و بدکار اشاره می کند. عیسی مسیح غیر یهودیان بدکار (بزها) را داوری می کند و آنها برای مجازات ابدی به دریاچه آتش فرستاده خواهند شد (متی فصل 25 آیه 46). بنابراین، هیچ غیریهودی بی ایمانی تا به دوران پادشاهی هزار ساله مسیح زنده نخواهد ماند. غیر یهودیان درستکار (گوسفندان) تا زمان پادشاهی هزار ساله مسیح زنده خواهند ماند. آنها بچه دار شده و زمین را پر خواهند کرد. با این وجود، اینها تنها کسانی نیستند که در دوران هزار ساله پادشاهی بچه دار می شوند.

این برداشت وجود دارد که زمان بازگشت دوباره مسیح، همه اسرائیل به او ایمان خواهند آورد (زکریا فصل 12 آیه 10). آنها نیز بدن های جلال یافته دریافت نخواهند کرد (برعکس کسانی که قبل از دوران برآشفتگی بزرگ ربوده شده و به آسمان برده می شوند و همچنین کسانیکه بعد از آن رویداد دوباره زنده می شوند). آنها نیز در دوران هزار ساله پادشاهی بچه دار می شوند.

بنابراین، غیریهودیان ایماندار، اسرائیل، ایمانداران ربوده شده و زنده شده ( تمام کسانی که بدن های جلال یافته دارند) زمین را پر خواهند ساخت. این نکته را باید گفت، ایماندارانی که بدن های جلال یافته دارند دیگر تولید مثل نخواهند کرد. بعد از این زندگی دیگر ازدواجی نخواهد بود (متی فصل 22 آیه 30).

فرزندانی که در دوران پادشاهی هزار ساله به دنیا می آیند دارای مسئولیت ایمان به مسیح خواهند بود درست مانند نسل های قبلی (پیدایش فصل 15 آیه های 2 تا 6، حبقوق فصل 2 آیه 4، رومیان فصل 3 آیه 20). متاسفانه همه بچه هایی در دوران هزار ساله پادشاهی متولد می شوند ایماندار نخواند شد. آنها توسط شیطان که مدت کوتاهی در پایان این دوره آزاد می شود فریب داده شده و بر ضد خدا شورش خواهند کرد (مکاشفه فصل 20 آیه های 7 تا 10).

برای مطالعه بیشتر درباره این موضوع ( کسانیکه در دوران پادشاهی هزار ساله زندگی خواهند کرد) به متون زیر مراجعه کنید: اشعیا فصل 2 آیه های 2 تا 4، زکریا فصل 14 آیه های 8 تا 21، حزقیال فصل 34 آیه های 17 تا 24، دانیال فصل 7 آیه های 13 تا 14، میکاه فصل 4 آیه های 1 تا 5.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چه کسانی در دوره پادشاهی هزار ساله مسیح در زمین ساکن خواهند بود؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries