settings icon
share icon
سوال

تفاوت بین رحمت و فیض چیست؟

جواب


رحمت و فیض، اغلب اشتباه گرفته می شوند. با اینکه این کلمات معنایی مشابه دارند، اما یکی نیستند. تفاوت این دو به ‌طور خلاصه عبارت است از: رحمت یعنی اینکه خدا ما را بر حسب گناهانمان محاکمه نمی کند و فیض یعنی خدا ما را برکت می دهد با وجود اینکه لایق آن نیستیم. رحمت، رهایی از داوری است؛ اما فیض محبت کردن به کسی است که لایق آن نمی باشد.

بر طبق کتاب مقدس، همهٔ ما گناهکاریم (جامعه 20:7؛ رومیان 23:3؛ اول یوحنا 8:1). در نتیجهٔ این گناه، همهٔ ما لایق مرگ (رومیان 23:6) و محکومیت ابدی در دریاچهٔ آتش هستیم (مکاشفه 12:20-15). با در نظر گرفتن این قضیه، زندگی هر روزهٔ ما عملِ رحمت خداست. اگر خدا به ما آنچه را که لایقش هستیم می داد، همهٔ ما می بایست هم اکنون تا ابد محکوم می بودیم. در مزمور 1:51-2، داوود فریاد می زند، "خدایا، بر حسب محبت خود مرا فیض عطا فرما! بر حسب رحمت بیکران خویش، نافرمانیهایم را محو ساز. مرا از تقصیرم به تمامی شستشو ده، و از گناهم مرا طاهر کن!" درخواست رحمت از خدا یعنی تقاضای چشم پوشی از آن داوری ای که لایقش هستیم و در عوض به ما بخششی عطا می کند که تحت هیچ شرایطی بدست نیاوده ایم.

ما لایق دریافت هیچ چیز از خدا نیستیم. خدا به ما هیچ چیز بدهکار نیست. هر چیز نیکویی که تجربه می کنیم، نتیجهٔ فیضِ خداست (افسسیان 5:2). فیض، به زبان ساده، لطف نامحدود است. خدا چیزهای نیک به ما می دهد که لایقش نیستیم و هرگز نمی توانیم بدانها دست یابیم. ما با رحمت خدا از داوری نجات یافتیم و فیض هر چیزی است که فراتر از آن رحمت، دریافت می کنیم (رومیان 24:3). فیض عام، به فیضی گفته می شود که خداوند به تمام بشر، فارغ از وضعیت روحانی در حضورش، عطا می کند، در حالی که فیض نجات بخش، اعطای خاص فیض است که خدا به واسطهٔ آن و با حاکمیت خویش برگزیدگان خود را یاری می دهد- کمکی که لایق آن نیستند- تا در جهت تولد تازه و تقدیس خویش به کار گیرند.

رحمت و فیض به بهترین شکل در نجاتی نمایان شده که توسط عیسی مسیح مهیا شده است. ما مستحق داوری هستیم، اما اگر عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده بپذیریم، رحمت را از خدا دریافت کرده و از داوری رهانیده شده ایم. ما به جای داوری، نجات، آمرزش از گناهان، حیات وافر را با فیض دریافت می کنیم (یوحنا 10:10) و ابدیت را در آسمان خواهیم گذرانید، فوق العاده ترین مکانی که می توان تصور کرد (مکاشفه 21-22). به خاطر رحمت و فیض خداوند، پاسخ ما باید به زانو درافتادن در پرستش و شکرگزاری باشد. عبرانیان 16:4، اعلام می کند که "پس آزادانه یا با اطمینان و یا با شهامت. به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که به هنگام نیاز یاریمان دهد."

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

تفاوت بین رحمت و فیض چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries