settings icon
share icon
سوال

آیا بیماران روانی به بهشت می روند؟ آیا بخشش خدا شامل حال کسانی که از نظر روانی بیمارند، ناتوان و یا معلول هستند نیز می شود؟

جواب


کتاب مقدس به طور مشخص و مستقیم به این مورد که آیا بیماران روانی به بهشت می روند یا نه، اشاره نکرده است. اما شواهدی در کتاب مقدس وجود دارد مبنی بر اینکه افراد ناتوان فکری چون توانایی تصمیم گیری ندارند، تحت پوشش خون مسیح قرار دارند. این مورد مانند کوکانی می باشد که تا قبل از سن توانایی تصمیم گیری برای ایماندار شدن از دنیا می روند و به بهشت خواهند رفت. داوود کسی بود که تجربه مرگ کودکش را چشیده بود، اینگونه خود را آرامش داد: «آيا می‌توانم او را زنده كنم؟ من پيش او خواهم رفت، ولی او نزد من باز نخواهد گشت» (دوم سموئیل فصل 12 آیه 23). داوود می دانست که روزی فرزند خود را در بهشت خواهد دید. از این متن نتیجه می گیریم کودکان با لطف خداوند زیر پوشش خون مسیح قرار دارند.

بر این اساس، می توانیم این فرض منطقی را در نظر بگیریم که معلولان نیز زیر پوشش عیسی مسیح قرار دارند. کتاب مقدس اشاره مستقیم به این مورد نکرده است، اما با شناختی که از لطف و عشق خداوند داریم می توانیم این انتظار را از او داشته باشیم. کسانی که مشکل روانی دارند تا حدی که نمی توانند گناهکار بودن خود را تشخیص دهند و به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده ایمان بیاورند، در گروه کودکان قرار می گیرند. بنابراین این فرض منطقی است که خداوند مهربان و بخشنده با آنها مانند کودکان برخورد می کند و ایشان را نجات می دهد.

مانند هر مطلب دیگری باید مراقب باشیم تا در مواردی که کتاب مقدس اشاره مستقیم به آنها نکرده است تعصبی برخورد نکنیم. ما می دانیم عیسی مسیح همه کسانی که خدا به او می دهد را نگه خواهد داشت و هیچکدام از آنها را رها نخواهد کرد (یوحنا فصل 6 آیه 39). عیسی مسیح می گوید: «من به ايشان زندگی جاويد می‌بخشم تا هرگز هلاک نشوند. هيچكس نيز نمی‌تواند ايشان را از دست من بگيرد» (یوحنا فصل 10 آیه 28). ما با خیال راحت می توانیم اطمینان حاصل کنیم که برنامه خدا همیشه بی عیب و نقص است، او همیشه کار درست و عادلانه را انجام می دهد، و عشق و مهربانی او نامحدود و جاودانه است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا بیماران روانی به بهشت می روند؟ آیا بخشش خدا شامل حال کسانی که از نظر روانی بیمارند، ناتوان و یا معلول هستند نیز می شود؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries