settings icon
share icon
سوال

اگر یک مسیحی با یک بی ایمان ازدواج کرده باشد، چه کار باید بکند؟

جواب


داشتن یک همسر بی ایمان، یکی از دشوارترین چالشها در زندگی مسیحی است. ازدواج، عهدی است مقدس که دو نفر را در یک تن به هم پیوند می دهد (متی فصل 19 آیه 5). خیلی می تواند سخت باشد که یک ایماندار و یک بی ایمان در هماهنگی و صلح با هم زندگی کنند (دوم قرنتیان فصل 6 آیه های 14-15). اگر یکی از زوجها بعد از ازدواج مسیحی بشود، تنش های زندگی تحت دو حاکمیت متفاوت سریعاً نمود پیدا می کند.

در بیشتر اوقات، مسیحیان در چنین وضعیتی به دنبال راهی می کردند که از ازدواج بیرون بیایند و خود را متقاعد می کنند که این تنها راهی است که براستی خدا را حرمت می نهد. اما کلام خدا بر عکسِ این را می گوید. بسیار مهم است که نه تنها در وضعیت خودمان راضی باشیم بلکه به دنبال راههایی باشیم که در این شرایط چالشی، خدا را جلال دهیم (اول قرنتیان فصل 7 آیه 17). کتاب مقدس در اول قرنتیان فصل 7 آیه های 12-14 به طور مشخص درباره کسانی صحبت می کند که با بی ایمانان ازدواج کرده اند و می گوید: «...اگر يک مرد مسيحی، همسری غيرمسيحی دارد، و آن زن حاضر است با او زندگی كند، او نبايد زن خود را طلاق دهد. همچنين اگر يک زن مسيحی شوهری غير مسيحی دارد، و شوهرش از او می‌خواهد كه با او زندگی كند، آن زن نبايد از شوهرش جدا شود. زيرا زن يا شوهر مسيحی با خود قدوسيت را وارد ازدواج خود می‌كند...»

مسیحیانی که با افراد بی ایمان ازدواج کرده اند باید دعا کنند تا روح القدس به آنها قدرت دهد تا بتوانند ایمان خود را به مسیح بیان کنند و در نور حضور خدا زندگی کنند (اول یوحنا فصل 1 آیه 7). آنها باید خواستار قدرت دگرگون کننده خدا باشند که قلبهای همسرانشان را عوض کند و میوه روح القدس را به بار آورد (غلاطیان فصل 5 آیه های 22-23). یک زن مسیحی ملزم است که حتی نسبت به شوهر بی ایمان خود قلبی مطیع و سرسپرده داشته باشد (اول پطرس فصل 3 آیه 1)، و لازم است به خدا نزدیک بماند و به فیض او تکیه کند تا او را در این باره توانمند سازد.

مسیحیان قرار نیست که زندگی منزوی داشته باشند؛ لازم است که از منابع بیرونی نظیر کلیسا و گروههای مطالعه کتاب مقدس پشتیبانی شوند. مزدوج بودن با یک بی ایمان، تقدس رابطه را تغییر نمی دهد، بنابراین اولویت هر مسیحی باید این باشد که برای همسر خود در دعا باشد و مثال خوبی برای او باشد و باعث درخشش بیشتر نور مسیح شود (فیلیپیان فصل 2 آیه 14). باشد که حقیقت کلام خدا در اول پطرس فصل 3 آیه 1 که می گوید همسر بی ایمان، «جذب مسیح شود،» امید و هدف هر مسیحی ای باشد که همسر یک بی ایمان است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

اگر یک مسیحی با یک بی ایمان ازدواج کرده باشد، چه کار باید بکند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries