settings icon
share icon
سوال

آیا مردی که با یک زن بیوه ازدواج کرده میتواند به عنوان رهبر کلیسا خدمت کند؟

جواب


برای پیش زمینه لطفا مقاله ما در مورد عبارت “شوهر وفادار به یک زن” در اول تیموتائوس فصل 3 آیه های 2 و 12 و همچنین تیطوس فصل 1 آیه 6 را مطالعه کنید. ممکن است شرط “شوهر وفادار به یک زن” ، در برخی موارد باعث رد صلاحیت مردی که طلاق گرفته و یا دوباره ازدواج کرده برای خدمت در مقام رهبری کلیسا شود. و حتی پرسش پیچیده تری در رابطه با رهبری کلیسا توسط مردی که هرگز زنی را طلاق نداده ولی با یک زن بیوه ازدواج کرده مطرح میشود. آیه مشخصی در کتاب مقدس نیست که صراحتا به این موضوع پرداخته باشد اما اصولی در کتاب مقدس وجود دارند که در رابطه با این موضوع کاربرد دارند.

در آول تیموتائوس فصل 3 آیه 11 نکته جالبی در این مورد وجود دارد. در این آیه بطور واضح مشخص نشده که آیا منظور همسران شماسان کلیسا می باشد و یا منظور خادمان زن می باشد. بنظر می آید که تفسیر “همسران شماسان” درست تر باشد چراکه بسیار نامناسب است که پولس در آیه های 8 تا 10 و آیه های 12 تا 13 شرایط شماسان را بیان کند در حالیکه در این بین شرایط شماسان زن را نیز عنوان کرده باشد. بنابراین توجه به این موضوع مهم است که شرطی به عنوان “زن وفادار به یک مرد” برای زنان (همسران) شماسان گذاشته نشده است و همچنین شروطی مانند “بیگناه و معصوم” و یا “کامل و بی عیب” وجود ندارد. در حالیکه که شروط لازم بر اساس اول تیموتائوس فصل 3آیه 11 این می باشد که: “ همسران شماسان نيز بايد محترم و باوقار باشند و دربارهٔ ديگران بدگويی نكنند، بلكه خويشتندار و قابل اعتماد باشند”.

مسائل زیادی در رابطه با این پرسش وجود دارند. آیا زن، طرف بیگناه رابطه در برابر یک مرد زناکار و ناهنجار بوده است؟ آیا زن در زمان طلاق ایماندار بوده است؟ آیا همسر سابق زن همچنان باعث مشکلات و درگیری می شود؟ هر یک از این پرسش ها باید مورد بررسی قرار بگیرد. در نهایت این مسئله به شرط “بیگناه و یا کامل بودن” بزرگان و شماسان کلیسا بستگی دارد. آیا این حقیقت که مرد زن خود را طلاق داده باعث خدشه دار شدن گواهی و شهادت او درباره مسیح در بین اعضای کلیسا می شود؟ آیا رهبر احتمالی کلیسا میتواند به عنوان یک مرد پارسا و قابل احترام در نظر گرفته شود و بتوان به عنوان یک نمونه از او پیروی کرد؟

بنظر نمی رسد که بتوان پاسخ این پرسش را بطور کلی داد. موارد زیادی در این میان وجود دارند. اگر یک کلیسا در این موقعیت قرار بگیرد باید با دعا این مسئله را بررسی کند و تلاش کند تا جاییکه امکان دارد روش صحیح برخورد در این موقعیت را تشخیص دهد. اگر رهبر احتمالی کلیسا را میتوان “بی نقص و عیب” در نظر گرفت و آسیب احتمالی به وجه کلیسا وارد نخواهد شد سپس مردی که با یک زن بیوه ازدواج کرده را میتوان برای رهبری یک کلیسا در نظر گرفت.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا مردی که با یک زن بیوه ازدواج کرده میتواند به عنوان رهبر کلیسا خدمت کند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries