settings icon
share icon
سوال

آیا ازدواج مانع رابطه شما با خدا می شود؟

جواب


این مسئله که ازدواج ممکن است باعث جلوگیری از خدمات شما به خدا شود، پولس را نگران کرده بود (اول قرنتیان فصل 7). به همین دلیل، او گفت که یک فرد مجرد بهتر است ازدواج نکند. اما او این مسئله را هم درک می کرد که همه نمی توانند مجرد بمانند و زندگی مجردی را تحمل کنند، این هدیه ای است که به هر کسی داده نمی شود (آیه های 7 تا 9). در آیه های 32 تا 35 می گوید که افراد مجرد می توانند به خدا بدون هیچ مانعی خدمت کنند، برای اینکه آنها مجبور نیستند قسمتی از زندگی خود را برای راضی نگه داشتن همسر خود صرف کنند. با این وجود او تاکید می کند که بدون توجه به وضعیت تاهل باید تمرکز خود را بر روی خدمت به مسیح قرار دهیم ( آیه های 28 تا 31).

عیسی مسیح فقط مجردها را به سمت خود فرا نخواند، پطرس که مردی متاهل بود یکی از سه شاگرد بسیار نزدیک به عیسی مسیح بود (متی فصل 8 آیه 14) ، این حقیقت نشان دهنده این است که ازدواج نباید مانع رابطه شما با خدا شود. در عهد قدیم دانیال (مجرد) و موسی (متاهل) را می بینیم که رابطه بسیار نزدیک و صمیمی با خداوند دارند. بنابراین، ازدواج عامل تعیین کننده رابطه با خدا نبود.

برای اینکه ازدواج مانع رابطه ما با خداوند نشود باید با یک مسیحی ازدواج کنیم و خداوند کانون اصلی آن ازدواج باشد (اول قرنتیان فصل 7 آیه 39). و یا به عبارت دیگر با ناهمگن خود ازدواج نکنیم (دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14) یعنی اینکه با غیر مسیحی و یا حتی فردی که مسیحی است اما آنچنان گرایشی به خدمت کردن به مسیح با تمام وجود را ندارد ازدواج نکنیم. به ما قول داده شده که اگر با یک مسیحی ازدواج کنیم از فایده و برکت های یک همنشین خوب برخوردار خواهیم شد (امثال فصل 27 آیه 17، جامعه فصل 4 آیه های 9 تا 12) ، و همسر مسیحی یک نیروی کمکی و عامل تشویق در زندگی ایمانی شما می شود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا ازدواج مانع رابطه شما با خدا می شود؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries