settings icon
share icon
سوال

تکلیف زن و شوهری که بر روی مقدار سهم ده یک با هم توافق ندارند، چیست؟

جواب


زمانی که زن و شوهر بر روی مقدار سهم ده یک برای اهدا به کلیسای محلی یا خدمات کلیسایی توافق ندارند، اختلاف به وجود می آید. اول از همه باید بدانیم که مسیحیان، تحت قوانین عهد جدید، الزامی به پرداخت 10% از درآمد خود ندارند. خداوند رسم ده یک را در عهد قدیم برای اسرائیل بنا کرد. ده یک حتی قبل از قانون موسی هم وجود داشت (پیدایش فصل 14 آیه 20)، و لاویان فصل 27 آیه 30 می گوید 10% محصول زمین، چه از غله چه از میوه، متعلق به خداوند است. موسی در تثنیه فصل 14 آیه 22 به اسرائیلی ها می گوید، «از تمامی محصولاتتان هر ساله بايد يک دهم را كنار بگذاريد.» اسرائیلی ها باید 10% همه محصول و سود خود را به خدا باز می گرداندند. سهم ده صرف خیمه عبادت و بعدها صرف امور معبد و کاهنی شد.

امروز، سهم ده یک ما همان عشقی است که به خداوند، به عنوان تشکر از برکاتی که به ما داده است، برمی گردانیم. ما تحت قانون اقتصادی عهد قدیم نیستیم بلکه در عهد لطف و مهربانی هستیم. هدایا و ده یک ما کاری است که در راه تحقق خواست خدا در کلیسای محلی و کارهای بشارتی انجام می دهیم.

خدا از ما می خواهد سهم خود را با اشتیاق در راه او بدهیم. «فراموش نكنيد كه هر كه كم بكارد، كم نيز درو خواهد كرد؛ و هر كه زياد بكارد، زياد درو خواهد كرد. پس اگر كم بدهيد، كم نيز دريافت خواهيد كرد. كسی را مجبور نكنيد كه بيش از آنچه قلباً در نظر دارد، بدهد بلكه بگذاريد همانقدر كه مايل است، بدهد زيرا خدا كسی را دوست دارد كه از روی ميل كمک می‌كند» (دوم قرنتیان فصل 9 آیه های 6-7).

به خواست خداوند، زن و مرد با ازدواج به یک تن تبدیل می شوند (مرقس فصل 10 آیه 8). زن و شوهر، در حالت ایده آل و بر اساس اصول کتاب مقدس، بر روی مقداری که می خواهند کمک کنند و جایی که می خواهند کمک آنها صرف شود باید با هم بحث کنند و به توافق دوجانبه برسند. اگر توافق در مورد آن وجود ندارد، زن نمی تواند به جای شوهرش تصمیم بگیرد و قدرت رهبری او را غصب کند و به جای او کمک کند یا جلوی کمک او را بگیرد؛ در این صورت او رهبری را به عهده گرفته (افسسیان فصل 5 آیه های 22-23) که بر ضد قانون خدا عمل کرده است. زنان (همسران) باید از دستور خدا اطاعت کنند و مطیع او باشند (افسسیان فصل 5 آیه 22). به همین صورت، مردان نیز باید مطیع خدا باشند و زنان خود را فداکارانه دوست داشته باشند (افسسیان فصل 5 آیه های 22-23). یک مرد باید همراه با دعا به نظر همسر خود توجه کند و در نهایت به آن چیزی عمل کند که خدا می خواهد. اگر یکی از همسران غیرایماندار است، این اصول همچنان به کار می رود. مرد( شوهر) به عنوان رهبر و سر خانواده، مسئولیت نهایی تصمیم گیری در مورد سهم ده یک و دیگر کمک ها را به عهده دارد.

ثمره اطاعت از خدا، برکت، نجات و پایداری در ایمان است. خداوند روش منحصر به فرد خودش را برای انجام کارها دارد، بنابراین می توانیم با اطمینان بایستیم و به او اعتماد کنیم، بدون اینکه تصحیح چیزی که از نظر ما (نه خداوند) اشتباه است را به عهده بگیریم. در اول سموئیل این اصل ابدی را یا می گیریم: « آيا خداوند به قربانیها خشنود است يا به اطاعت از كلامش؟ اطاعت بهتر از قربانی است. اگر او را اطاعت می‌كردی، خشنودتر می‌شد تا اينكه برايش گوسفندهای فربه قربانی كنی » (اول سموئیل فصل 15 آیه 22).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

تکلیف زن و شوهری که بر روی مقدار سهم ده یک با هم توافق ندارند، چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries